صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

پرسشنامه رضایت مشتری الحواری و وارد

پرسشنامه رضایت مشتریان پرسشنامه استاندارد رضایت مشتریان الحواری و وارد پرسشنامه رضایت مشتری الحواری و وارد شامل 6 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد. تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه رضایت مشتریان : رضایت مندی مشتری احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن است. (Jamal & Naser, 2003؛ به نقل از بخشی غیاثوند، 1393). رضایت مشتری میزان مطلوبیتی است که مشتری به خاطر ویژگی های مختلف کالا کسب می کند. و منبع سودآوری و دلیلی برای ادامه فعالیت سازمان است. (لای و همکاران، 2010). ارزیابی ذهنی مشتری از چیزی است. که در واقعیت آن را دریافت کرده و با انتظاراتش مقایسه نموده است. به گونه ای که منجر به خرید کالا ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری مگنوس (۱۹۹۸؛ به نقل از قره خانی دیگه سرایی، ۱۳۹۲).

پرسشنامه رضایت مشتریان دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری مگنوس  (۱۹۹۸؛ به نقل از قره خانی دیگه سرایی، ۱۳۹۲). (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری مگنوس  (۱۹۹۸؛ به نقل از قره خانی دیگه سرایی، ۱۳۹۲).شامل ۹سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل) روایی اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).( ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان شرکتهای بیمه

پرسشنامه رضایت مشتریان پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان شرکتهای بیمه توضیحات: این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد ۲۰ سوالی با طیف ۴ درجه ای (از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) می باشد که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد: - صدور: سوالات ۱ تا ۴ - خسارت: سوالات ۵ تا ۸ - صدور و خسارت: سوالات ۹ تا ۲۰ منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت در قالب فایل word و قابل ویرایش

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

پرسشنامه رضایت مشتریان از خدمات هتلداری

پرسشنامه رضایت مشتریان دانلود پرسشنامه رضایت مشتریان از خدمات هتلداری Questionnaire هدف: سنجش رضایت مشتریان از خدمات هتلداری از ابعاد مختلف (خدمات و محصولات، کارکنان، فرآیند) تعداد سوال: ۳۹ تعداد بعد: ۳ شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل: word 2007

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

پرسشنامه رضایت الکترونیک مشتریان (بر اساس مدل لی و تورین)

پرسشنامه رضایت مشتریان دانلود پرسشنامه رضایت الکترونیک مشتریان (بر اساس مدل لی و تورین) هدف: بررسی ابعاد مختلف رضایت الکترونیک مشتریان (سهولت دسترسی، امنیت، پشتیبانی، خدمات و بها) تعداد سوال: ۲۰ تعداد بعد: ۴ شیوه نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منابع: دارد نوع فایل: word 2007

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

پرسشنامه جایگاه سازمان در ذهن مشتریان

پرسشنامه رضایت مشتریان پرسشنامه جایگاه سازمان در ذهن مشتریان  دانلود پرسشنامه جایگاه سازمان در ذهن مشتریان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال است که هدف کلی آن سنجش میزان وفاداری مشتریان سازمان و یا ماندگاری یک مارک اختصاصی در ذهن مشتریان آن سازمان است. هدف: بررسی وفاداری مشتریان به یک سازمان یا مارک اختصاصی شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد تعداد گویه: ۲۷ پایایی و روایی: دارد منبع: دارد نوع فایل: ورد آفیس word منبع:‌ محمودی، سامان، بررسی رابطه بین خدمات رایگان بانکی و وفاداری مشتریان. مقاله کارشناسی، مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور ماکو. پرسشنامه کاملا استاندارد است

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

مقاله سنجش رضایت مشتریان از خدمات بانک ملی

پرسشنامه رضایت مشتریان دانلود مقاله سنجش رضایت مشتریان از خدمات بانک ملی مقاله مدلهای سنجش رضایت مشتری مقاله تحقیق پرسشنامه سنجش رضایت مشتری روش اجرایی سنجش رضایت مشتری نمونه پرسشنامه سنجش رضایت مشتری شاخص سنجش رضایت مشتری فرم سنجش رضایت مشتری مقاله در مورد رضایت مشتری مقاله رضایت مندی مشتری   موضوع : سنجش رضایت مشتریان از خدمات بانک ملی فهرست این فایل دارای پرسشنامه می باشد. در این فایل از نرم افزار SPSS استفاده شده است. فهرست مطالب فصل اول: ادبیات تحقیق ۱ مقدمه ۲ ۱-۱مشتری ۲ ۱-۲رضایت مشتری ۲ ۱-۳رضایت مشتری چه اثری در کسب و کار یک عرضه کننده دارد؟ ۳ ۱-۴ برای ایجاد رضایت مشتری چه باید کرد؟ ۳ ۱-۴-۱شناسایی انتظارات مشتری ۴ ۱-۴-۲ طراحی کالا و خدمت بر اساس نیازها و انتظارات ۵ ۱-۴-۳ تولید و تحویل بر اساس طراحی انجام شده ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری

پرسشنامه رضایت مشتریان دانلود پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان بانک پرسشنامه سنجش رضایت مشتری پرسشنامه در مورد رضایت مشتری پرسشنامه رضایت مشتریان پرسشنامه رضایت مشتری از بانک پرسشنامه رضایت مشتری از خدمات پرسشنامه رضایت مشتری رستوران پرسشنامه رضایت مشتری کانو   پرسشنامه آماده مدیریت توضیحات: این پرسشنامه حاوی ۳۰ سوال جهت ارزیابی رضایت مشتری می باشد که در آن از طیف ۵ درجه ای لیکرت استفاده شده است و برای یک مقاله کارشناسی ارشد استفاده شده است. منبع اصلی پرسشنامه و شیوه نمره گذاری طیف در درون متن ذکر شده است.

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید