صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

پرسشنامه رضایت مشتری الحواری و وارد

معیارهای سنجش رضایت مشتری پرسشنامه استاندارد رضایت مشتریان الحواری و وارد پرسشنامه رضایت مشتری الحواری و وارد شامل 6 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد. تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه رضایت مشتریان : رضایت مندی مشتری احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن است. (Jamal & Naser, 2003؛ به نقل از بخشی غیاثوند، 1393). رضایت مشتری میزان مطلوبیتی است که مشتری به خاطر ویژگی های مختلف کالا کسب می کند. و منبع سودآوری و دلیلی برای ادامه فعالیت سازمان است. (لای و همکاران، 2010). ارزیابی ذهنی مشتری از چیزی است. که در واقعیت آن را دریافت کرده و با انتظاراتش مقایسه نموده است. به گونه ای که منجر به خرید کالا ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید