صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

پرسشنامه استاندارد تشخیص شغلی

تشخیص شغل مورد علاقه پرسشنامه تشخیص شغلی پرسشنامه استاندارد تشخیص شغلی (J.D.S) بیکر به نقل از وکیلیان شامل 35 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد. تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه تشخیص شغلی : مجموعه ای از خصایص درونی یک شغل که بر تلاش و عملکرد ذهنی و جسمی . و همین طور کاهش خستگی شغلی کارکنان تأثیر می گذارد. ( پرتوی ، 1385؛ به نقل از وکیلیان، 1393). تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه در این پژوهش امتیازی که پاسخگو به گویه ‏های 1 تا 35 پرسشنامه تشخیص شغلی (J.D.S) بیکر (1978) می دهد، نشان‏گر میزان تشخیص شغلی است. مولفه های پرسشنامه ماهیت شغل شامل شش بعد : ارزش کار ، خود استقلالی ، بازخورد ، ابزارشغلی ، فرصت شغلی ، چالش شغلی است. روایی و ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید