صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد کارآمدی یادگیری اکتشافی

پرسشنامه استاندارد کارآمدی یادگیری اکتشافی

پرسشنامه استاندارد کارآمدی یادگیری اکتشافی
پرسشنامه پرسشنامه کارآمدی یادگیری اکتشافی ، پرسشنامه ای محقق ساخته است که با هدف بررسی میزان توجه به یادگیری اکتشافی در نظام ها و موسسات آموزش زبان انگلیسی طراحی شده است. این مقیاس دارای ۲۱ گویه و ۵ مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است و  با سؤالاتی مانند: (مدرسان زبان ما، شاگردان را به مساله مواجه می کنند و او را تشویق می کنند که جواب مساله را پیدا کند.) پرسشنامه کارآمدی یادگیری اکتشافی را می­ سنجد.

روایی و پایایی پرسشنامه کارآمدی یادگیری اکتشافی
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی کارآمدی یادگیری اکتشافی توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه کارآمدی یادگیری اکتشافی از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد
پرسشنامه کاملا استاندارد است


تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود