صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد مقیاس تاب آوری کانر و دیودسون (۲۰۰۳) نسخه ۱۰ سوالی

پرسشنامه استاندارد مقیاس تاب آوری کانر و دیودسون (۲۰۰۳) نسخه ۱۰ سوالی

پرسشنامه استاندارد  تاب آوری کونور و دیودسون(۲۰۰۳) نسخه ۱۰ سوالی
(شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

این پرسشنامه را کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) با مرور منابع پژوهشی ۱۹۹۱- ۱۹۷۹ حوزه تاب آوری تهیه کردند.  پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون ۲۵عبارت دارد که نسخه کوتاه آن شامل ۱۰ عبارت می باشد که توسط پژوهشگران داخلی روایی و پایایی آن محاسبه و تایید شده است. در یک مقیاس لیکرتی بین صفر (هرگز) تا پنج (تقریباً) نمره گذاری می شود.
تاب آوری:
سطحی از مقابله با سختی ها است یا درجه ای که افراد به مشکلات پاسخ می دهند و توانایی است که به افراد امکان غلبه بر سختی ها و مشکلات را می دهد
روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم.  روایی پرسشنامه با بهره گیری از روش های مانند روایی محتوایی و صوری  به وسیله اساتید محترم و خبرگان در آن حوزه تایید می شود. روایی این پرسشنامه  توسط متخصصان تأیید شده است.
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ابزار پایایی ابزاری هستند که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشند. در پژوهش (منبع داخل فایل)، پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه می باشد.
(توضیحات کامل در داخل فایل)

 

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
مولفه: تک مولفه ای
تعریف مفهومی: دارد
نوع فایل: زیپ (word)
مقاله بیس: دارد
تعداد صفحات: ۳
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان
گارانتی: دارد

 

پرسشنامه کاملا استاندارد است


تعداد صفحات : 3 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود