صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد معنا در زندگی استیگر و همکاران۲۰۰۶ (MLQ)

پرسشنامه استاندارد معنا در زندگی استیگر و همکاران۲۰۰۶ (MLQ)

پرسشنامه استاندارد معنا در زندگی  استیگر و همکاران۲۰۰۶ (MLQ)
پرسشنامه معنا در زندگی دانشجویان، توسط استیگر و همکاران در سال (۲۰۰۶) طراحی شده است. این مقیاس دارای ۱۰ گویه و دو مولفه  می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (معنای زندگی خویش را درک می کنم.) معنا در زندگی دانشجویان را می­ سنجد.

معنا در زندگی دانشجویان:
امروزه دانشجویان قشر وسیع و رو به رشدی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و طبیعی است که تنوعی از مشکلات روانشناختی بین این جمعیت به جهت شرایط خاص این دوران شایع باشد. پیمایش های انجام گرفته بر روی دانشجویان داخل کشور در سال های اخیر نشانگر گسترهای از آسیبها و مشکلات در بین این گروه دارد. یکی از عوامل مرتبط با مشکلات و نارساییهایی روانشناختی، اکتساب مفهوم و معنای زندگی است. در سالهای اخیر به سازه معنا در زندگی در پژوهشهای روانشناختی توجه بیشتری شده است. معنادار بودن زندگی یک سازه تأثیرگذار روانشناختی است که از یک طرف هم بایستی مورد توجه مربیان و درمانگران و هم پژوهشگران و نظریه پردازان قرار گیرد.

روایی و پایایی پرسشنامه معنا در زندگی
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی پرسشنامه معنا در زندگی توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه معنا در زندگی از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود