صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد رهبری موثق آویلیو و گاردنر ۲۰۰۵

پرسشنامه استاندارد رهبری موثق آویلیو و گاردنر ۲۰۰۵

پرسشنامه استاندارد رهبری موثق آویلیو و گاردنر ۲۰۰۵
پرسشنامه رهبری موثق، توسط آویلیو و گاردنر در سال ۲۰۰۵  ساخته شده است. این مقیاس دارای ۱۶ گویه و دارای چهار مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت هفت درجه­ ای (اصلا تا مدام) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (به عنوان یک رهبر دقیقاً چیزی را می گویم که منظورم است) رهبری موثق را می­ سنجد.

رهبری موثق:
رهبری موثق (اصیل) کاملترین و جدیدترین رویکرد رهبری است که در سالهای اخیر مطرح شده است. تحقیق در خصوص رهبری اصیل در طول چند سال اخیر به  موازات پژوهش سازمانی مثبت گرا و اخلاق رهبری شکل گرفته است.
رهبری موثق را می توان به عنوان الگوی رفتاری تعریف کرد که هم از ظرفیتهای مثبت روان شناختی و  جو مثبت اخلاقی نشأت گرفته است و هم بر آن تأثیر می گذارد. رهبران موثق نه تنها از ظرفیت های مثبت روان شناختی( خودکارآمدی، انعطافپذیری، خوشبینی و امیدواری) برخوردار هستند بلکه می توانند این گونه ظرفیت های مثبت روان شناختی را در کارکنان نیز تقویت کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه رهبری موثق
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی  پرسشنامه  رهبری موثق توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه رهبری موثق از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود