صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد خودآگاهی هیجانی گرنت و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه استاندارد خودآگاهی هیجانی گرنت و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه استاندارد خودآگاهی هیجانی گرنت و همکاران (۲۰۰۲)
(شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

پرسشنامه خودآگاهی هیجانی توسط گرنت، فرانکلین و لانگ فورد  در سال ۲۰۰۲ ساخته شد.  پرسشنامه خودآگاهی هیجانی دارای ۳۳ گویه است که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای (از هرگز تا خیلی زیاد) خودآگاهی هیجانی افراد را اندازه گیری می کند.
خودآگاهی هیچانی: یک توانایی است که مشخص کننده و توصیف کننده هیجان خود و دیگران است
روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم.  روایی پرسشنامه با بهره گیری از روش های مانند روایی محتوایی و صوری  به وسیله اساتید محترم و خبرگان در آن حوزه تایید می شود. روایی این پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ابزار پایایی ابزاری هستند که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشند. در پژوهش (منبع داخل فایل)، پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه می باشد.
(توضیحات کامل در داخل فایل)

 

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
مولفه: دارد(سوالات مولفه ها مشخص است)
تعریف مفهومی: دارد
نوع فایل: زیپ (word)
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان
گارانتی: دارد

 

پرسشنامه کاملا استاندارد است


تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود