صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » معماری  »  پاورپوینت نظریه های پسا مدرن در معماری

پاورپوینت نظریه های پسا مدرن در معماری

دانلود پاورپوینت نظریه های پسا مدرن در معماری ppt
پسامدرنیسم چیست ؟
پسامدرنیسم اصطلاحی است که هنوز تعریف دقیقی از آن نشده است. به همین جهت، اکثر اندیشمندان از آن به عنوان یک وضعیت و یک موقعیت یاد کرده اند. در واقع: ” پست مدرنیسم به مثابه یک انگاره بسیار مبهم بوده است. از یک سو دوره ای تاریخی دیده شده که در پی مدرنیسم آمده ، از طرف دیگر، ” یک حالت ” (دوکرتی، ۱۹۹۳)، “یک موقعیت ذهنی ” (باومن، ۱۹۹۱)، ” یک موضوع بیان اندیشه ” (لیوتار(.
این خود نشان از بیان تکثرگرایانه و نامتجانس پسا مدرنیسم دارد و جزء خصلت های بنیادین آن است.
در اینجا از دو نقطه نظر به پسامدرنیسم در معماری می پردازیم :
– به منزله ی طبقه بندی پارادایم های پراهمیت (چارچوب های نظری ) برای توجه به مسائل فرهنگی
– مجموعه ای از درونمایه ها
پارادایم های نظری تعیین کننده ی پسامدرنیسم
پسامدرنیسم عموماً حاکی از وفور پارادایم های نظری و یا چارچوب های ایدئولوژیکی است که بحث های درونمایه ای را سازمان میدهند . پارادایم های اصلی ای که از دیگر رشته ها وارد شده و نظریه ی معماری را شکل میدهند، عبارتنداز : پدیدارشناسی ،زیبایی شناسی،نظریه ی زبان شناختی ” نشانه شناسی ، ساختار گرایی ، پسا ساختارگرایی ودیکانستراکشن، شالوده شکنی ” مارکسیسم و فمینیسم

موضوعات مورد بحث :
پسامدرنیسم چیست ؟
پارادایم اول: پدیدار شناسی
پارادایم دوم : زیبایی شناسی امر متعالی
پارادایم سوم : نظریه ی زبان شناسی
نشانه شناسی :
ساختار گرایی:
پسا ساختارگرایی
شالوده شکنی
درونمایه های پسامدرن معماری
نتیجه : ضرورت نظریه ی پسامدرن
نمونه موردی
منابع


تعداد صفحات : 40 | فرمت فایل : پاورپوینت

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود