صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پاورپوینت بررسی رابطه تحصیلات و آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

پاورپوینت بررسی رابطه تحصیلات و آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

دانلود پاورپوینت بررسی رابطه تحصیلات و آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
بخشی از متن
معرفی کل مقاله
مقاله موصوف که در رابطه با بررسی بین تحصیلات و آشنایی با قوانین ومقررات راهنمایی و رانندگی در کرج می باشد توسط آقای صفر مردی از اعضای هیئت علمی در سال ۱۳۸۵ نوشته شده است. در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات درباره متغیرها در تخلفات رانندگی از روش تحقیق پس-رویدادی استفاده شده است و جامع آماری این تحقیق را کلیه رانندگان متخلف از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در منطقه استحفاظی پاسگاه شماره ۱ راهنمایی ورانندگی شهرکرج تشکیل می دهند و روش نمونه گیری در این تحقیق ، نمونه گیری تصادفی به شیوه خوشه ای و تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده است. کلید واژه هایاین مقاله عبارتند از:

در مقدمه محقق یافته های جدید علمی را باعث افزایش تولید دانش و همچنین راهی جهت دستیابی به نظم روانی و اجتماعی و گسترش قانون گرایی می دارند همچنین با توجه به تحقیقات انجام شده از طرف محقق انحراف از قانون پذیری موروثی نیست بلکه ضعف وفاق اجتماعی – فرهنگی تفاوت های محیطی و تأخر فرهنگی موجبات آن را فراهم می آورد. آتچه که جامعه انسانی را از جامعه غیر انسانی متمایز می کند همان قوانین اجتماعی است که خود نشأت گرفته از معیارها و ارزش های فرهنگی است در انتهای مقدمه محقق به این نتیجه رسیده که جامعه ما با ضعف قانون گرایی و تعدی نسبت به قانون رو به روست و این مشکل فقط مختص قربانیان نیست بلکه با گسترش قانون شکنی و قانون گریزی حتی قانون شکنان نیز احساس می کنند که دود بی قانونی به چشمشان می رود. در بیان مسأله محقق اعلام داشته که اکثر جامعه شناسان بر تقویت قانون گرایی در جامعه به عنوان یک اصل پابه تأکید می کنند و بدان توجه دارند. همچنین با توجه به مطالعات انجام شده از طرف محقق هر چقدر سطح شناخت و آگاهی آحاد مردم نسبت به مجموعه قوانین و مقررات موجوددر کشور بیشتر باشد به همان نسبت میزان التزام به قانون گرایی هم بیشتر شده و سطح جرایم و تخلفات کاسته خواهد شد. محقق،خانواده،مدرسه،محافل عمومی و رسانه های دیداری و شنیداری را عامل انتقال فرهنگ می داند که اگر وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند نقش اصلاحی خواهند داشت.برکس کارکرد سوء آنان ضرر جبران ناپذیری را به اجتماع وارد می کند به عنوان نمونه رفتارهای ترافیکی رانندگان نمونه بارز آن است.
فهرست
معرفی کل مقاله
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرها
تعریف تخلفات
نتیجه گیری
اصطلاحات هندسی در معابر جهت کاهش ترافیک
نقد منبع و مأخذ


تعداد صفحات : 10 | فرمت فایل : پاورپوینت

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود