صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

مقاله وکالت

دانلود مقاله رشته وکالت تحقیق مقاله در مورد شغل وکالت مقاله در مورد وکالت مقاله درباره وکالت مقاله درباره رشته وکالت مقاله وکالت بلاعزل مقاله وکالت در حقوق ایران مقاله وکالت بدون فسخ مقاله وکالت زن در طلاق مقاله وکالت ظاهری تحقیق در مورد شغل وکالت تحقیق در مورد وکالت تحقیق در مورد عقد وکالت تحقیق درباره وکالت تحقیق شغل وکالت تحقیق درباره رشته وکالت

paper Advocacy

 

مقدمه
وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یک توافق خصوصی اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد وکالت عقدی جایز است لذا هریک طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موکلی که وکیل خود را از وکالت معزول کند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است که شرط ، لازم است و موکل نمی تواند وکیل خود را معزول کند پس وکالت بلاعزل به وکالتی اطلاق می شود که یا وکالت وکیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد یا اینکه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه داشت اگر حقوقدانان عقد وکالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این جهت که ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلکه منظور این است که پس از عزل شدن وکالت ، برای موکل و وکیل در عزل یا استعفا محدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند و الا قدرمسلم این است که عقد وکالت در این صورت هم جایزه بوده و جایز باقی خواهد ماند . به موجب ماده ۶۷۹ . ق . م موکل می تواند هر وقت بخواهدوکیل راعزل کند مگر اینکه وکالتٍ وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وکالت در ضمن عقد لازم و یا شرط اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد که عقد وکالت به نفع وکیل منعقد شده باشد نه به نفع موکل . برای مثال وکالتی که شوهر در ضمن عقد نکاح به زن خود می دهد که در صورت تعدد زوجات یا در هرامر معین دیگری خود را مطلقه سازد وکالتی است که به نفع زن داده می شود .

فهرست مطالب

فصل اول (کلیات)
مقدمه ۱
تعهد عدم عزل از جانب موکل ۱
ماده ۶۷۹ قانون مدنی ۳
فصل دوم.
بخش اول: شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم ۴
بخش دوم: وکالت وکیل بصورت شرط فعل ضمن عقد لازم ۶
بخش سوم: شرط وکالت ضمن عقد جایز ۸
بخش چهارم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم ۱۱
بخش پنجم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز(وکالت) ۲۱
بخش ششم: انعقاد عزل وکالت بصورت بلاعزل ۲۳
فصل سوم
بخش اول: وکالت بلاعزل در سه مقوله فوت و جنون و سفاهت ۲۵
بخش دوم: جنون وکیل یا موکل ۲۷
بخش سوم: انقضای مدت وکالت ۲۷
بخش چهارم: توضیح در مورد از بین رفتن مطلق وکالت ۲۸
بخش پنجم: استعفای وکیل ۲۸
فصل چهارم
بخش اول: فقه و سایر نظامهای حقوقی ۳۱
بخش دوم: اختلاف در ضمانت اجرا ۳۵
بخش سوم: آیا موکل می‌تواند اختیار وکیل را از خود سلب کند ۳۹
فصل پنجم
بررسی فقهی وکالت بلاعزل. ۴۰
منابع ۴۵


تعداد صفحات : 46 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,