صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه  »  مجموعه فیزیک ریاضی فیزیک 2و1 رشته فیزیک پزشکی

مجموعه فیزیک ریاضی فیزیک 2و1 رشته فیزیک پزشکی

مجموعه فیزیک ریاضی فیزیک 2و1 رشته فیزیک پزشکی
توضیحات محصول : جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:بردارها
یک بردار پاره خطی است، جهت دار. که هر بردار شامل طول و جهت می باشد.
چنانچه دو بردار همسنگ یا یکی باشند، آن دو طول مساوی داشته و موازی بوده و هم جهت می باشند.
تعریف: برابری بردارها
cc,bb,aakcj
ˆ biak
ˆ
ai bj c =++ ¢ + ¢ + ¢ =Þ ¢ = ¢ = ¢

جمع جبری
دو بردار را می توان از طریق جبری با افزودن مؤلفه های عددی متناظرشان به یکدیگر با هم جمع کرد.
k
ˆ
)cc(j
ˆ
)bb(i
ˆ
)aa(vv
k
ˆ cj
ˆ bi
ˆ av
k
ˆ cj
ˆ bi
ˆ av
21212121
2222
1111
+++++=+Þ
ïþ
ï
ý
ü
++=
++=

تفریق
قرینه بردار v بردار v- است که طولی برابر طول v دارد اما جهت آن مخالف جهت v است.
2 برای کم کردن بردار
v 1 از بردار
، v 2 به را -v 1
v می افزاییم.
ABAD BD -=-+=+= vv)v(v 2121

و مانند جمع جبری با آن رفتار می کنیم:
k
ˆ
)cc(j
ˆ
)bb(i
ˆ
)aa(vv
k
ˆ cj
ˆ bi
ˆ av
k
ˆ cj
ˆ bi
ˆ av
21212121
2222
1111
-+-+-=-Þ
ïþ
ï
ý
ü
++=
++=

cj ˆ طول بردار k
ˆbi
ˆ
=++ av را معمو ًلا با |v| نشان می دهند که می توان آن را اندازه v خواند.
222
cba|k
ˆ cj
ˆbi
ˆ
a||v| ++=++=
جهت بردار
جهت بردار ناصفر A بردار واحدی است که از تقسیم A بر طولش به دست می آید:

 

سوالات تستی……………….

پاسخنامه………………

نوع فایل: Pdf

سایز: 1.91Mb

تعداد صفحه:178


تعداد صفحات : 178 | فرمت فایل : PDF

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود