صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  سمینار کارشناسی ارشد عمران سیستم های مهاربندی عمودی

سمینار کارشناسی ارشد عمران سیستم های مهاربندی عمودی

دانلود تحقیق و مقالات رشته عمران و معماری با عنوان سمینار کارشناسی ارشد عمران سیستم های مهاربندی عمودی در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۲۰۰ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.


پیشگفتار:
زمین لرزه پدیده ای طبیعی است که با شدت های گوناگون ودر نقاط مختلف کره زمین اتفاق می افتد و به دلیل عدم شناخت لایه های زیرین نمی توان زمان وشدت آن را پیش بینی نمود.

گستره زلزله های واقع شده در نقاط مختلف کره زمین، ارتباطی را بین این نقاط نمایان می نماید. امروزه مشخص شده است که اکثر زلزله های دنیا بر روی نوارهایی به نام کمربند زلزله خیزی واقع شده اند.با توجه به تکتونیک صفحه ای موجود، ایران در حال فشرده شدن بین صفحه اروپا،آسیا وصفحه عربستان است. بهترین نشانه این عمل نیز رشته کوه های زاگرس والبرز می باشدکه در فصل مشترک این صفحات واقع شده اند. اکثر زلزله های مهم ایران نیز در حوالی این فصل مشترک ها رخ داده است.

نقشه پهنه بندی لرزه خیزی ایران نشان دهنده این است که هیچ نقطه ای از کشورمان را نمی توان در مقابل اثر زلزله مصون پنداشت.در شکل( ۱-۱)نقشه پهنه بندی لرزه خیزی ایران طبق آیین نامه ۲۸۰۰ را مشاهده می نمایید.

بنابراین طراحی وساخت سازه هایی که بطور مناسب بتوانند در مقابل زلزله ها پایدار باشد الزامی است،این موضوع درک وشناخت رفتار سیستم های سازه‌ای را آشکار می سازد.

برای طراحی یک سازه مقاوم در برابر زلزله رکورد شتاب و مشخصات زمین لرزه نیز نیاز می‌باشد، تا اثرات زمین لرزه بر سازه شناسایی گردد اثرات زمین لرزه بر سازه های طراحی شده از موضوعات جالب توجه می‌باشد، زیرا نتیجه آزمایش واقعی روی سازه های طراحی شده براساس آخرین آیین نامه های تدوین شده هستند.

معمولا هر چاپ جدید از آیین نامه ساختمانی بازتابی از نتایج حاصل از آخرین زمین لرزه های ثبت شده و تجزیه وتحلیل آنها می‌باشد.

به طور کلی دو روش برای ساخت سازه ای مقاوم در برابر زلزله موجود است:

۱-سازه صلب
۲-سازه نرم
سازه صلب: در اینگونه سازه ها، پارامتر طراحی تغییر شکلهای جانبی سازه تحت اثرات زلزله است بطوریکه سازه به قدری صلب ساخته می شود که کلیه انرژی را جذب می نماید و بایستی با انتخاب اجزا بسیار مقاوم، توانایی جذب انرژی را به سازه داد.

سازه نرم: در اینگونه سازها، پارامتر انعطاف پذیری سازه در برابر حرکات رفت وبرگشتی که ناشی از خاصیت خمیری آن است مورد استفاده قرار می گیرد. بدین صورت که سازه، انرژی را با حرکات نوسانی و درصد میرایی آزاد می‌کند.

با توجه به مطالب گفته شده تعیین سیستم مقاوم(این سیستم مقاوم شامل ترکیبی از عناصر سازه ای افقی وعناصر مهاربندی عمودی می‌باشد) در برابر نیروهای جانبی یک موضوع اساسی در طراحی سازه ها می باشد، که در اینجا روی سیستم های مهاربندی عمودی بحث خواهد شد.

فهرست مطالب
فصل اول. ۱
پیشگفتار ۱
۱-۱-پیشگفتار: ۲
فصل دوم ۵
رفتار سازه ها تحت بار زلزله ۵
۲-۱-فلسفه طراحی سازه های مقاوم تحت بار زلزله ]۱۳[و]۹[ ۶
۲-۲-رفتار مناسب سازه تحت بارگذاری متناوب.. ۸
۲-۳-ضریب رفتار سازه ها ۹
فصل سوم ۱۴
ملاحظات طراحی سازه ها ۱۴
۳-۱-مقدمه ۱۵
۳-۲-اهمیت سیستم سازه ای. ۱۵
۳-۳-عوامل موثر در مقاومت سازه ۱۵
۳-۳-۱-پلان ساختمان ونسبت ابعاد ۱۵
۳-۳-۲-ارتفاع ساختمان ونسبت ارتفاع به ابعاد ۱۶
۳-۳-۳-طبقه نرم ۱۶
۳-۳-۴-طبقه ضعیف.. ۱۷
۳-۳-۵-اثرات نامتقارنی ساختمان. ۱۷
۳-۳-۶-تاثیر اعضاء غیر سازه ای. ۱۸
۳-۴-بارگذاری. ۱۸
۳-۴-۱-بارهای قائم. ۱۸
۳-۴-۲-بارهای اجرایی. ۱۸
۳-۴-۳-بارهای ضربه ای قائم. ۱۹
۳-۴-۴-بارهای زلزله ۱۹
۳-۴-۴-۱-بارجانبی معادل. ۲۰
۳-۴-۴-۲-آنالیز مودال. ۲۰
فصل چهارم ۲۳
سیستم های سازه ای. ۲۳
۴-۱-مقدمه ۲۴
۴-۲-سیستم های سازه ای مختلف.. ۲۴
۴-۳-قاب خمشی صلب (MRF): 26
۴-۴-قابهای مهاربندی شده ۲۷
۴-۴-۱-مقدمه ۲۷
۴-۴-۲-انواع مهاربندی. ۲۸
۴-۵-قاب مهاربندی شده با قاب صلب.. ۳۲
۴-۵-۱-مقدمه ۳۲
۴-۵-۲-اندرکنش سیستم مهاربندی وقاب صلب.. ۳۳
۴-۶-قاب با خرپای کمربندی و میانی. ۳۴
۴-۶-۱-مقدمه ۳۴
۴-۶-۲-عملکرد خرپای کمربندی ومیانی. ۳۴
۴-۶-۳-اتصال کمربندهای خرپایی به ستونهای پیرامونی. ۳۶
۴-۶-۴-سیستمهای با دو یا چند خرپای کمربندی. ۳۶
۴-۷-قابهای لوله ای. ۳۷
۴-۷-۱-مقدمه ۳۷
۴-۷-۲-قاب لوله ای ساده ۳۹
۴-۷-۳-قاب لوله خرپایی. ۴۲
۴-۷-۴-قاب لوله ای دسته شده ۴۵
۴-۷-۵-قاب لوله در لوله ۴۶
۴-۸-قاب با سیستم خرپای یک در میان (Staggered truss) 48
۴-۸-۱-مقدمه ۴۸
۴-۸-۲-عملکرد خرپای یک در میان. ۴۹
۴-۸-۳-سیستم کف در خرپای یک در میان. ۵۰
۴-۸-۴-ستونها در سیستم خرپای یک در میان. ۵۰
۴-۹-سازه های معلق. ۵۱
۴-۱۰-سازه های پیوندی. ۵۲
۴-۱۱-مقاله های عملی. ۵۲
۴-۱۱-۱-قاب مهاربندی شده ۵۲
۴-۱۱-۳-قاب های لوله ای. ۵۳
۴-۱۱-۴-تغییرات قابل ملاحظه در طرح اصلی برای فراهم کردن مهاربندی. ۵۵
۴-۱۲-مقایسه اجمالی سیستم های سازه ای. ۵۵
فصل پنجم. ۹۳
قاب های خمشی صلب(MRF) 93
۵-۱-کلیات.. ۹۴
۵-۲-رفتار قاب صلب.. ۹۴
۵-۳-مقاومت افزون در قابهای خمشی. ۹۵
فصل ششم. ۹۹
قابهای مهاربندی شده ۹۹
۶-۱-قابهای مهاربندی شده هم مرکز(CBF) 100
۶-۱-۱-کلیات.. ۱۰۰
۶-۱-۲-رفتار مهاربندی های هم مرکز ۱۰۰
۶-۱-۳-انواع مهاربندی هم مرکز ۱۰۰
۶-۱-۴-ملاحظات طراحی مهاربندی های هم مرکز ۱۰۲
۶-۱-۵-بهبود رفتار مهاربندی هم مرکز ۱۰۳
۶-۱-۶-نتیجه گیری. ۱۰۴
۶-۲-قابهای مهاربندی شده خارج از مرکز (EBF) 104
۶-۲-۱-کلیات.. ۱۰۴
۶-۲-۲-رفتار مهاربندی های خارج از مرکز ۱۰۵
۶-۲-۳-استهلاک انرژی در قابهای (EBF )خارج از مرکز ۱۰۶
۶-۲-۴-طول تیر پیوند درقابهای EBF ومکانیزم آن. ۱۰۷
۶-۲-۵-اثر سخت کننده ها بر رفتار تیر پیوند. ۱۰۸
۶-۲-۶-بهبود رفتار مهاربندی خارج از مرکز ۱۰۹
۶-۲-۶-نتیجه گیری. ۱۱۰
۶-۳-مقایسه رفتار سازه های مهاربندی شده هم مرکز با خارج از مرکز ۱۱۰
۶-۳-۱-کلیات.. ۱۱۰
۶-۳-۲-نکاتی در طراحی قابها ۱۱۰
۶-۳-۳-بررسی روند تشکیل مفاصل پلاستیک.. ۱۱۲
۶-۳-۴-نتیجه گیری ]۲۰[ ۱۱۲
۶-۴-تاثیر آرایش مهاربندی ها در رفتار سازه ۱۱۳
۶-۴-۱-کلیات.. ۱۱۳
۶-۴-۲-بحث در مورد بررسی های انجام گرفته ۱۱۴
۶-۴-۳-نتیجه گیری. ۱۱۵
۶-۵-تیرپیوند خمشی در قاب های EBF. 115
۶-۵-۱-کلیات.. ۱۱۵
۶-۵-۲-مدل انتخابی برای تحلیل. ۱۱۷
۶-۵-۳-نتیجه گیری. ۱۱۷
۶-۶-بادبندهای زانویی. ۱۱۸
۶-۶-۱-کلیات.. ۱۱۸
۶-۶-۲-رفتار بادبند زانویی. ۱۲۰
۶-۶-۳-بررسی عملکرد قاب زانویی (KBF) 121
۶-۶-۴-بررسی عملکرد قاب زانویی (CKB) 123
۶-۶-۵-نتایج کلی از بررسی بادبند زانویی. ۱۲۴
۶-۷-بادبندهای دروازه ای. ۱۲۵
۶-۷-۱-کلیات.. ۱۲۵
۶-۷-۲-مختصری از عملکرد بادبندهای ۸٫ ۱۲۶
۶-۷-۳-عملکرد بادبند دروازه ای. ۱۲۶
۶-۷-۴-کمانش خارج از صفحه ۱۲۸
۶-۷-۵-تاثیر موقعیت گره میانی در مقدار بارکمانش خارج از صفحه ۱۲۸
۶-۷-۶-ضریب طول موثر اعضای مهاری. ۱۲۹
۶-۷-۷-کمانش خارج از صفحه در برابر کمانش داخل صفحه ۱۲۹
۶-۷-۸-ملاحضات طراحی. ۱۳۰
۶-۷-۹-نتیجه گیری ]۳۶[ ]۳۷[ ۱۳۱
فصل هفتم. ۱۵۰
قاب با سیستم خرپای کمربندی ومیانی. ۱۵۰
۷-۱-کلیات.. ۱۵۲
۷-۲-فرضیات در نظر گرفته شده در تحلیل. ۱۵۲
۷-۳-تعیین موقعیت بهینه برای یک خرپای کمربندی. ۱۵۲
۷-۴-تعیین موقعیت بهینه برای دو خرپای کمربندی. ۱۵۳
۷-۵-محل خرپای کمربندی برای سازه ۳۰ طبقه ۱۵۵
۷-۵-۱-بررسی نتایج تحلیل. ۱۵۵
۷-۶-نتیجه گیری. ۱۵۶
۷-۷-نکات پایانی. ۱۵۷
فصل هشتم. ۱۶۲
قابهای لوله ای. ۱۶۲
۸-۱-کلیات.. ۱۶۳
۸-۲-بررسی لنگر برشی در قاب لوله ای. ۱۶۴
۸-۳-بررسی رفتار سیستم سازه ای لوله در لوله ۱۶۶
۸-۳-۱-کلیات.. ۱۶۶
۸-۳-۲-مشخصات سازه های بررسی شده ۱۶۶
۸-۳-۳-ارتفاع بهینه قطع لوله داخلی. ۱۶۷
۸-۳-۴-نتیجه گیری. ۱۶۷
۸-۴-بررسی سیستمهای مختلف لوله ای تحت بارهای گرانشی وجانبی. ۱۶۸
۸-۴-۱-کلیات.. ۱۶۸
۸-۴-۲-مدلهای سازه ای برای ساختمان مورد مطالعه ۱۶۸
۸-۴-۳-نرم افزارهای تحلیل و طراحی. ۱۶۹
۸-۴-۴-بررسی اثرات خروج از مرکزیت.. ۱۷۰
۸-۴-۶-بررسی تغییر شکل ها ۱۷۰
۸-۴-۷-بررسی حداکثر برش پایه ۱۷۰
۸-۴-۸-بررسی وزن ساختمان مورد مطالعه ۱۷۰
۸-۵-مقایسه کارایی سیستم سازه ای لوله ای، لوله در لوله وقاب خمشی. ۱۷۱
۸-۶-بررسی رفتار سیستم ترکیبی قاب لوله ای،هسته مرکزی وکمربند خرپایی. ۱۷۲
۸-۷-رفتار سازه لوله ای مهاربندی شده ۱۷۳
۸-۸-سازه های با کارایی بالا. ۱۷۴
فصل نهم. ۱۸۵
انتخاب سیستم سازه ای. ۱۸۵
۹-۱-مقدمه ۱۸۶
۹-۲-سیستمهای مهاربندی متقاطع. ۱۸۶
۹-۳-سیستمهای لوله ای با ستونهای نزدیک و تیرهای عمیق. ۱۸۷
۹-۴-سیستم های غیرلوله ای. ۱۸۸
منابع. ۱۹۶

فهرست اشکال
شکل (۱-۱)- نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه در ایران. ۴
شکل (۲-۱)-نمودار نیرو- تغییر شکل مصالح. ۱۱
شکل (۲-۲)-نمودار پسماند. ۱۱
شکل (۲-۳)-رفتار ثابت سازه ها تحت بار افقی تکراری. ۱۲
شکل (۲-۴)-رفتار کاهنده سازه ها تحت بار افقی تکراری. ۱۲
شکل (۲-۵)-رفتارسازه الاستیک و غیر الاستیک.. ۱۳
شکل (۳-۱)-حرکات نسبی در سازه های پیوسته ۲۱
شکل (۳-۲)-توزیع جرم در ارتفاع. ۲۱
شکل (۳-۳)-طبقه نرم ۲۲
۴-۴-۲-۲-۱-شکل پذیری فولاد ۳۲
شکل (۴-۱)- الف-پاسخ قاب صلب تحت بار جانبی؛ ۵۸
شکل (۴-۲)- مولفه های تغییر مکان جانبی قابهای MRF. 59
شکل (۴-۳)- قاب مقاوم خمشی یک طبقه تحت بارگذاری شدید تکراری. ۵۹
شکل (۴-۴)- تعدادی از اشکال مهاربندی. ۶۰
شکل (۴-۵)- تغییر شکل پلاستیک قاب با مهاربند هم مرکز K شکل. ۶۱
شکل (۴-۶)- حلقه های پسماند برای یک قاب با مهاربند هم مرکز K شکل. ۶۲
شکل (۴-۷)- تغییر شکل پلاستیک یک قاب EBF. 62
شکل (۴-۸)- حلقه های پسماند برای یک قاب EBF. 63
شکل (۴-۹)- شکل شماتیک اندرکنش قابهای مهاربندی و خمشی؛ ۶۴
شکل (۴-۹)- ادامه؛ ….. (c)هسته مهاربندی و قاب خمشی داخلی؛ ۶۶
شکل (۴-۹)- ادامه؛ (e)مقطع نشان داده شده با مهاربندی اصلی و ثانویه ۶۷
شکل (۴-۱۰)- عملکرد متقابل میان قاب مهار شده و قاب صلب؛ ۶۸
شکل (۴-۱۱)- پلان کف ساختمان با خرپای کمربندی. ۶۸
شکل (۴-۱۲)- عملکرد هسته مرکزی و کمربندها ۶۹
شکل (۴-۱۳)- (a) رفتار طره ای هسته؛ ۶۹
شکل (۴-۱۵)- نمای شماتیک از سازه ای با دو خرپای میانی و کمربندی. ۷۱
شکل (۴-۱۶)- توزیع تنش محوری در لوله مربع شکل تو خالی. ۷۲
شکل (۴-۱۷)- توزیع نیروی محوری در ستونها، ناشی از بار جانبی؛ ۷۳
شکل (۴-۱۸)- فرمهای متنوع سیستمهای لوله ای. ۷۵
شکل(۴-۱۹)- رفتار لوله
شکل(۴-۲۰)- توزیع نیروی. ۷۵
شکل(۴-۲۱)- حذف ستونها در طبقات پایین. ۷۶
شکل(۴-۲۲)- سیستم قاب لوله ای با خرپاهای قطری. ۷۶
شکل(۴-۲۳)- قاب لوله ای مهاربندی شده فولادی. ۷۷
شکل(۴-۲۵)- فرمی از لوله دسته شده ۷۷
شکل(۴-۲۶)- لوله دو سلولی
شکل(۴-۲۷)- لوله سه سلولی. ۷۸
شکل (۴-۲۸)- توزیع نیروی محوری و اثرات لنگی برشی در لوله دسته شده؛ ۷۹
شکل (۴-۲۹)- اندر کنش قاب و دیوار برشی. ۷۹
شکل (۴-۳۰)-نمایش پرسپکتیو از آرایش خرپا در سیستم خرپای یک در میان. ۸۰
شکل (۴-۳۱)- پلان ساختمان نیم دایره ای در سیستم خرپای یک در میان. ۸۰
شکل (۴-۳۲)- انتقال بار جانبی از طریق عامل دیافراگم در سیستم خرپای یک در میان. ۸۱
شکل (۴-۳۳)- مسیر انتقال بار در سیستم خرپای یک در میان. ۸۱
شکل (۴-۳۴)- سازه معلق دو طره ای. ۸۲
شکل (۴-۳۵)- سازه پیوندی. ۸۳
شکل (۴-۳۶)- مقاله های عملی با قاب مهار بندی شده؛ ۸۴
شکل (۴-۳۷)- مقاله عملی با سیستم خرپای کمربندی و میانی. ۸۴
شکل (۴-۳۸)- نمای شماتیک از خرپای میانی در مقاله Houston center 85
شکل(۴-۳۹)-مقاله عملی با سیستم لوله ای؛ ساختمانWorld trade center 86
شکل(۴-۴۰)-مقاله عملی با سیستم لوله خرپایی ؛ ۸۷
شکل(۴-۴۱)-مقاله عملی با سیستم لوله خرپایی؛ ساختمان John hancock. 88
شکل(۴-۴۲)-مقاله عملی با سیستم لوله دسته شده؛ ساختمانSears tower 88
شکل(۴-۴۳)- (a) ساختمان Citicorp center 89
شکل(۴-۴۶)- مقایسه سیستمهای سازه ای با توجه به تعداد طبقات ساختمان. ۹۱
شکل(۴-۴۷)- مقدار فولاد سازه ای برای سیستمهای ثقلی و جانبی. ۹۱
شکل(۴-۴۸)- ارزیابی نسبی بین ساختمانهای بلند آمریکا ۹۲
شکل (۵-۱)-ارتباط ایده آل بین ضرایب.. ۹۸
شکل (۶-۱)-رفتار پسماند برای قاب CBF. 132
شکل (۶-۳)-منحنی هسیترزیس برای یک مهاربند،با لاغری متفاوت.. ۱۳۳
شکل (۶-۴)-نمونه حلقه های پسماند مهاربند های X و ۸٫ ۱۳۴
شکل (۶-۵)- سازه های قابی بدست آمده با تغییر فاصله d. 134
شکل (۶-۶)- سازه های قابی بدست آمده با تغییر فاصله e. 135
شکل (۶-۷)- انواع قابهای EBF. 135
شکل (۶-۸)- انواع آرایش مناسب مهاربندی های خارج از مرکز ۱۳۶
شکل (۶-۹)- انواع آرایش نا مناسب مهاربندی های خارج از مرکز ۱۳۷
شکل(۶-۱۰)-تغییرات سختی جانبی در حالت الاستیک نسبت به e/l 137
شکل(۶-۱۱)-ارتباط اولین پرید طبیعی با نسبت e/l 138
شکل(۶-۱۲)-منحنی اندرکنش برش- لنگر ۱۳۹
شکل(۶-۱۳)-حداکثر طول مفصل برشی در حالت مطلوب پلاستیک پیوند. ۱۳۹
شکل(۶-۱۴)-تشکیل مکانیزم در قاب و رابطه فی ما بین. ۱۴۰
شکل(۶-۱۵)-رابطه بین طول پیوند و تغییر شکل عضو. ۱۴۰
شکل(۶-۱۶)- توزیع لنگر، برش و نیروی محوری. ۱۴۱
شکل(۶-۱۷)- فرمهای خاص مهاربندی در حالتی که چشمه های مهاربندی شده در یک دهانه نباشند ۱۴۲
شکل(۶-۱۸)- یک نوع متداول پیکربندی سیستم قاب EBF. 144
شکل(۶-۱۹)-تغییرات زاویه دوران مورد نیاز تیر پیوند. ۱۴۴
شکل(۶-۲۰)-پیکر بندی مدل تحلیلی سیستم EBF خمشی. ۱۴۵
شکل(۶-۲۳)-ابعاد بادبند زانویی(KBF) 146
شکل(۶-۲۴)-اثر سطح مقطع بادبند
شکل(۶-۲۵)-اثر طول عضو زانویی. ۱۴۶
شکل(۶-۲۷)-تصویر و مشخصات پارامتر های سیستم (CKB) 147
شکل(۶-۲۸)-هندسه کلی قابهای مورد بررسی. ۱۴۷
شکل(۶-۲۹)-تغییر شکل غیر خطی در یک بادبند به شکل ۸٫ ۱۴۸
شکل(۶-۳۰)-تغییر شکل غیر خطی در یک بادبند دروازه ای. ۱۴۸
شکل(۶-۳۱)-مقایسه مسیر انتقال نیروی جانبی در بادبند های ۸ و دروازه ای. ۱۴۹
شکل(۶-۳۲)-قاب دروازه ای با ارتفاع زیاد ۱۴۹
شکل(۶-۳۳)-تعریف مختصات گره میانی. ۱۵۰
شکل(۷-۱)-مدل شماتیک ساده سازه برای یک سیستم خرپای میانی. ۱۵۸
شکل(۷-۲)-نمودار تعیین موقعیتهای بهینه برای خرپای کمربندی. ۱۵۹
شکل(۷-۳)-جابجایی افقی سازه در مدهای مختلف در برابر ارتفاع سازه ۱۶۰
شکل(۷-۴)-جابجایی افقی سازه با مهار کمربندی در مدهای مختلف در برابر ارتفاع سازه ۱۶۱
شکل(۸-۱)-تغییرات نیروی محوری درستونهای پیرامونی ضلع شمالی طبقه همکف.. ۱۷۷
شکل(۸-۲)-تغییرات نیروی محوری درستونهای پیرامونی ضلع شرقی طبقه همکف.. ۱۷۷
شکل(۸-۳)-تغییرات نیروی محوری در ستونهای پیرامونی ضلع شمالی طبقه پانزدهم. ۱۷۸
شکل(۸-۴)-تغییرات نیروی محوری در ستونهای پیرامونی ضلع شرقی طبقه پانزدهم. ۱۷۸
شکل(۸-۵)-درصد جذب برش عناصر مقاوم ساختمان ۱۰ طبقه ( جهتx ، تیپA ) 179
شکل(۸-۷)-سطح مقطع و سطح عمودی سیستم سازه ای لوله بادبندی شده ۱۸۰
شکل(۸-۸)-پلان سیستمهای سازه ای مختلف مورد مطالعه ۱۸۱
شکل(۸-۹)-شکلهای مختلف مهاربند. ۱۸۱
شکل(۸-۱۰)- (a)-قاب متداول با ستونهای داخلی و خارجی؛ ۱۸۲
شکل(۸-۱۱)- مقاله عملی از سیستم با کارایی بالا، Bank of Southwest Tower ؛ (a)-تصویر شماتیک از مهاربنده


تعداد صفحات : 200 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود