صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » مقاله » حقوقی و قضائی  »  دانلود کارتحقیقی بررسی ماهیت گزارش اصلاحی و آثار آن

دانلود کارتحقیقی بررسی ماهیت گزارش اصلاحی و آثار آن

دانلود کارتحقیقی بررسی ماهیت گزارش اصلاحی و آثار آن مقاله مقاله مقاله ماهیت گزارش اصلاحی گزارش اصلاحی و ماهیت آن ماهیت حقوقی گزارش اصلاحی مقاله ماهیت گزارش اصلاحی

GH6642D

 

بررسی ماهیت گزارش اصلاحی و آثار آن
فهرست مطالب
چکیده:
مقدمه:
فصل اول
بررسی ماهیت گزارش  اصلاحی و آثار آن
ماهیت گزارش اصلاحی
گفتار اول :بررسی ماهیت گزارش اصلاحی
مبحث اول : مقایسه گزارش اصلاحی در حقوق ایران و فرانسه
بند اول : برخی مصادیق گزارشات قابل ابطال
بند دوم : محکمه صالح به رسیدگی به دعوی ابطال گزارش اصلاحی
گفتار دوم :آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است؟
بند اول: ( بررسی دکترین و رویه قضایی و اصول و قواعد حاکم بر گزارش اصلاحی)
ب – درخواست سازش در اثناء رسیدگی
الف – درخواست سازش و صدور گزارش اصلاحی قبل از طرح دعوی
نظر اول
گزارش اصلاحی رای محسوب نشده و مشمول اعتبار امر مختومه نیست
نظر دوم
گزارش اصلاحی رای و به تبع آن مشمول اعتبار امر مختومه بها است
نظر سوم
تمایز میان دو شکل از گزارش های اصلاحی
فصل دوم
گزارش اصلاحی
گفتار اول : تنظیم صلح موضوع گزارش اصلاحی
الف – گزارش اصلاحی  مستقل (ساده):
ب – گزارش اصلاحی غیرمستقل (حکمی) :
مبحث اول :گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی قضات
مبحث دوم: گزارش اصلاحی
گفتار دوم : شرایط رأی قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه
«درخواست ابطال رای:
مبحث اول : حکم دیوان عالی کشور
آرای مراجع شبه قضایی
مبحث دوم : رای دیوان عدالت اداری
تصمیمات حسبی
گفتار سوم : حکم حجر و رفع آن
مبحث اول : حکم موت فرضی
مبحث دوم : حکم تقسیم ترکه
رد درخواست حصر وراثت
احکامی که فصل خصومت می کند
مبحث سوم : گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)
بند اول : گزارش اصلاحی و ماهیت آن
بند دوم : استحقاق مال غیر در تقسیم
مبحث چهارم : اشتباه موثر در تقسیم
اشتباه ناموثر در تقسیم
کشف عیب
استحقاق غیر در مال تقسیم شده
رویه قانون‌گذاری
راه‌حل نهایی
نتیجه‌گیری
منابع
چکیده
برخی با این استدلال که گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است، ابطال آن را جایز نمی‌دانند. این مسئله ناشی از آن است که در شناخت ماهیت گزارش اصلاحی بعضاً دچار اختلاف گردیده یعنی به عبارت دیگر گروهی گزارش اصلاحی را رای پنداشته و مانند آراء صادره از محاکم، آن را غیرقابل ابطال دانسته و گروهی دیگر ماهیت آن را عقد صلح می‌دانند. در این وجیزه سعی شده ابتدا ماهیت گزارش اصلاحی بررسی و سپس امکان ابطال یا عدم امکان آن بررسی گردد. در بطن بحث نیز به مصادیقی از گزارشات اصلاحی قابل ابطال اشاراتی شده و همچنین یکی از آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در راستای همین بحث، نقد و بررسی گردیده است………


تعداد صفحات : 70 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود