صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » علوم اجتماعی  »  دانلود مقاله بررسی انسان شناختی خانواده و میزان تأثیر محیط زندگی بر آن

دانلود مقاله بررسی انسان شناختی خانواده و میزان تأثیر محیط زندگی بر آن

دانلود مقاله بررسی انسان شناختی خانواده و میزان تأثیر محیط زندگی بر آن (مطالعه موردی صادقیه تهران)
چکیده
آنچه که گزارش حاضر بدان می پردازد، بررسی تأثیر محیط بر روی زندگی خانواده ها و پیامدهای مثبت و منفی که محیط اطراف خانواده ( از درون و بیرون خانواده) میتواند بر زندگی خانواده ها ، به جا گذارد، می باشد.
محیط زندگی خانواده ها، می تواند نقش بسیار گسترده و اساسی در زندگی خانواده ها ایفا کند. این محیط بسته به اینکه در کجای شهر واقع شده باشد و دارای چه خصوصیاتی باشد، میزان دسترسی اش به مراکز فرهنگی و آموزشی، و میزان امکانات تفریحی و مدنی آن چقدر باشد، می تواند آثار متفاوتی بر زندگی خانواده های ساکن در آن به جای بگذارد.
در این گزارش، تکیه اصلی بر منطقه صادقیه (آریاشهر) واقع شده است تا بیشتر نقش تجاری و تفریحی و به تبع آن، یک محیط شلوغ و پرهیاهو، بر زندگی خانواده های ساکن در آن، همچنین سیر و روند این تأثیرات در زندگی آینده خانواده ها با توجه به شواهد و شرایط موجود، مورد بررسی قرار گیرد.

کلید واژگان : آریاشهر – از هم گسیختگی خانواده – بازارهای تجاری – خانواده – صادقیه – فرزندان – محیط زندگی

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول : طرح تحقیق
۱-۱- طرح مسئله
۲-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق
۳-۱- اهداف تحقیق
۴-۱- سؤالات تحقیق
۵-۱- مدل تحقیق
۶-۱- روش تحقیق
۷-۱- مشکلات تحقیق
۸-۱- پیشینه تحقیق
۹-۱- تعاریف و اصطلاحات تحقیق
۱۰-۱- چارچوب نظری
فصل دوم : معرفی صادقیه (آریا شهر)
۱-۲- بررسی موقعیت جغرافیایی
۲-۲- معرفی صادقیه با توجه به نقشه اجتماعی
۳-۲- زبان،‌مذهب و قومیت ساکنان
۴-۲- بررسی وضعیت اقتصادی ساکنین
۵-۲- وضعیت مهاجرت
۶-۲- رویدادها و وقایع مهم در صادقیه
۷-۲- مراکز خرید و تجاری صادقیه
۸-۲- مسیرهای منتج به صادقیه
فصل سوم : خانواده
۱-۳- تاریخچه تحول سبک خانواده در ایران
۲-۳- چارچوب مفهومی مطالعه خانواده
۳-۳- روابط خانواده و جامعه
۴-۳- سبک زندگی خانواده های ساکن در صادقیه
۵-۳- انواع خانواده
۶-۳- کارکردهای خانواده
۷-۳- اجتماعی کردن در خانواده
۸-۳- تهدیدها برای خانواده امروزی
۹-۳- عوامل فراری دادن اعضاء از کانون خانواده
۱۰-۳- از هم گسیختگی خانواده
۱۱-۳- تأثیر محیط زندگی بر خانواده
۱۲-۳- تأثیر شرایط و اعضای خانواده بر زندگی خانوادگی
۱۳-۳- تأثیر محیط کار بر خانواده
۱۴-۳- اشتغال زنان و خانواده
۱۵-۳- آموزش و پرورش و خانواده
۱۶-۳- رسانه، تکنولوژی و تأثیر آن بر خانواده
فصل چهارم: انحرافات اجتماعی در صادقیه
۱-۴- مقدمه ای بر انحراف اجتماعی
۲-۴- تأثیر خانواده بر انحرافات اجتماعی
۳-۴- تأثیر رسانه بر انحرافات اجتماعی.
۴-۴- ادغام اجتماعی و تمایل به مثل دیگران شدن
۵-۴- بزهکاری
۶-۴- جوان
۷-۴-برقراری ارتباط میان دو جنس در آریاشهر
۸-۴- رشد اخلاقی
۹-۴- بیماری روانی
۱۰-۴- نابرابری اجتماعی
۱۱-۴- مواد مخدر
۱۲-۴- انواع مواد مخدر
۱۳-۴- حالت های عمومی نشئه گی مواد
۱۴-۴- تأثیر مواد مخدر بر روی زندگی خانواده ها
۱۵-۴- ارتباط میان خانواده و اعتیاد
۱۶-۴- نگرش های گوناگون به مواد،از دیدگاه انسان شناسی
۱۷-۴- نیروی انتظامی در صادقیه
فصل پنجم : نتیجه گیری و راهکارها
منابع
ضمائم
– نمونه پرسشنامه
– مصاحبه ها
– نقشه ها


تعداد صفحات : 140 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود