صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » مقاله  »  دانلود مقاله موتور

دانلود مقاله موتور

دانلود مقاله و مقاله موتور تعمرات مکانیکی موتور خرید مقاله موتور دانلود تحقیق موتور دانلود مقاله موتور رشته مهندسی مکانیک و تعمیرات موتور مقاله ای درمورد مکانیک دانلود مقاله سرو موتور دانلود مقاله استپ موتور دانلود مقاله در مورد سرو موتور دانلود مقاله درباره موتور خودرو دانلود مقاله موتور پله ای دانلود مقاله موتورهای القایی دانلود مقاله موتورهای دیزلی

An article about the engine

 

موضوع : مقاله ای درمورد موتور

فهرست مطالب

دنده های دندانه دار

زنجیره های دنده

حاصل ضرب تعداد دندانه ها روی حرکت دهنده

زنجیره هایی با دنده چرخشی :

نسبت سرعت برای زنجیره های ، دنده چرخشی :

دانلود مقاله و مقاله موتور
دانلود مقاله ای درمورد موتور

سرعت لغزش مستقیما متناسب با فاصله ی نقطه تماس از نقطه ی تنظیم شده است.
. دو دنده ی مدول به صورت mm   ۲۵/۴ تنظیم می شوند و دارای ۲۴ و ۳۳ دنده به ترتیب هستند. هر چرخ دارای سردنده استانداردی با ۱ مدول است. طول آرک تماس و ماکزیمم سرعت لغزش را بین دنده های جفت شده تعیین کنید. اگر کوچکترین چرخ با سرعت r.m.p  ۱۵۰حرکت کند، زاویه ی فشار ۲۰۰  است.
جواب: cm  ۱۸/۲ ، cm/s    ۴/۲۸
۲۰ چرخ دنده از برش طولی سیم دنده دارای چرخشی هستند که با مقدار cm   ۲۵/۱ برابر است و گوشه های صاف و تیغه ی برشی صفحه دنده بر آن ساخته شده است.
بلند ترین سردنده تیغه ی برشی و چرخ mm4/3 است. کمترین زاویه ی فشاری را تعیین کنید که شاید برای جلوگیری از برش آن استفاده می شود. هم چنین طول آرک تماس را تعیین کنید. زمانی که دو چرخ با ۲۰ دنده در هر آرک با هم جفت شده اند.
جواب: ۲۹ ۱۸۰ ، cm   ۱۵/۲۰
. دو چرخ دنده ی همسان cm  ۵/۳۷ ،میزان قطر چرخش، و میزان مدول آرک به اندازه ی mm  ۲۵/۶ با هم جفت شده اند. زاویه ی فشار آرک دنده ی سیم از محاسبه ی کمترین سردنده لازم ۲۰۰ است اگر اطمینان داشته باشید که دو جفت دنده آرک همیشه در تماس با هم خواهند ماند اگر ۶kw به ۱۱۳r.p.m تبدیل شود نیروی نرمال بین دنده ها را تعیین کنید. فرض کنید که به طور مساوی بین دو جفت دنده ها تقسیم شده است .
جواب: cm  ۷۰۵/۰ ،  N 1447
. دنده ی ۲۴ (برش طولی سیم) چرخ دنده ی مارپیچی mm  ۲۵/۴ ، مدول به سوی یک صفحه دنده در حرکت است. سردنده صفحه دنده و چرخ دنده ی مارپیچی هر دو mm   ۲۵/۶ است. مینیمم زاویه ی فشاری که از تداخل (پارازیت) جلوگیری به عمل می آورد را تعیین کنید. حالا طول آرک تماس و تعداد دنده های تماس را در یک زمان تعیین کنید.
جواب: ۴۴ ۱۶۰ ، mm  ۰۵/۴  ،  ۲ جفت دنده
. دو دنده ی جفت شده دارای ۹ و ۳۹ دندانه به ترتیب هستند. آن ها گردی پر و کاملی دارند و زاویه ی فشار ۲۰۰ است. میزان مدول mm  ۵/۸ است.
(i) . میزانی از آن کاهش که در دنده ی سردنده برای جلوگیری از تداخل به وجود می آید.
(ii) . میزانی از افزایش که در سردنده چرخ دنده ی مارپیچی است مانند کاهشی است که در دنده ی سردنده به وجود می آید.
نسبت تماسی را تعیین کنید که در آن طول مسیر تماس به صورت یک میزان اصلی است.
(راهنمایی: میزان اصلی = فاصله ی محیط دایره روی چرخش سیم اصلی از یک دندانه،    یا ،  میزان اصلی= سطح چرخش * cos  )
جواب: (i) = 3.81 cm   ,  (ii) = 1.389
. محرک دنده ی مارپیچی دارای ۲۰ دندانه میزان مدولی در صفحه ی چرخشی است که این میزان برابر است با mm  ۳ و عرض سطح جلوی ان cm 3 است. پیشرفت دندانه ۱۵/۱ بار از میزان چرخش است.


تعداد صفحات : 37 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,