صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

تکنولوژی شیشیه

دانلود مقاله تکنولوژی شیشیه تحقیق تکنولوژی شیشه ایران تکنولوژی شیشه دو جداره متالورژی فناوری ساخت شیشه تکنولوژی شیشه خودرو تئوری و تکنولوژی شیشه تکنولوژی ساخت شیشه تکنولوژی تولید شیشه شیشه های نانو تکنولوژی شیشه و نانو تکنولوژی شیشه نانو تکنولوژی تکنولوژی ساخت شیشه اتومبیل مقاله تولید شیشه

Glass technology

 

بخشی از متن:
شیشه یک ماده صلب جامد آمورف است که دارای ساختار کریستالی منظم نیست. ساختار کریستالی منظم ندارد یعنی نظم برد بلند ندارد مثل یک تک کریستال که اجزای تکرار شیشه ماده‌ای است که از نظر آزمایش با اشعه‌‌‌‌ی x آمورف باشد و از خود رفتار انتقال به حالت شیشه بروز دهد. رفتار انتقال به حالت شیشه: با تغییر ساختار تغییر ناگهانی خواص را نداشته باشیم مثل ضریب انتقال حرارتی، ظرفیت گرمایی و …

فهرست مطالب:
شیشه
تئوری شیشه
انواع شیشه
تئوری‌های شیشه‌سازی
تئوری زاکاریاسن- وارن
تئوری کنیتیک شیشه‌سازی
شیشه‌های فلزی
عوامل انتخاب این شیشه
شیشه‌های بوراتی
شیشه‌های وایکور
خواص فیزیکی شیشه‌ها
تغییرات ویسکوزیته با دما
اثر تاریخچه حرارتی بر ویسکوزیته
ضریب انبساط حرارتی
ضریب انبساط حرارتی شیشه
اثر ترکیب بر ضریب انبساط حرارتی
تاریخچه‌ی حرارتی بر ضریب انبساط حرارتی
تغییر دانسیته با دما برای شیشه‌های سودا- لایم
قانون ادیتیو
انتقال حرارت در شیشه
شیشه‌های کریستالی
گرمای ویژه شیشه‌ها
رابطه تغییرات گرمای ویژه با دما
کشش سطحی


تعداد صفحات : 32 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود