صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  تهیه کامپوزیت پلی آنیلین/کربنات کلسیم و بررسی اثر ضد خوردگی پوششی از آن بر روی آهن

تهیه کامپوزیت پلی آنیلین/کربنات کلسیم و بررسی اثر ضد خوردگی پوششی از آن بر روی آهن

Preparation of polyaniline composite  calcium carbonate and the effect of anti-corrosion coating on iron

تهیه کامپوزیت پلی آنیلین/کربنات کلسیم و بررسی اثر ضد خوردگی پوششی از آن بر روی آهن

چکیده:
کامپوزیتهای پلیمری از مخلوط یک ماتریکس پلیمری با ذرات معمولا معدنی نظیر ذرات کربن و الیاف شیشه تشکیل می شوند. در این مقاله کامپوزیت پلی آنیلین/کربنات کلسیم با درصدهای وزنی مختلف کربنات کلسیم (% ۴۰- ۰) به دو روش پلیمریزاسیون همزمان و روش محلولی سنتز شد. کامپوزیت تهیه شده با تکنیکهای،FT-IR هدایت سنجی و آزمون چسبندگی مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان حفاظت از خوردگی پوششی از این کامپوزیت ( ۱۵ میکرومتر) بر روی نمونه های آهنی در محیطهای خوردنده مختلف نظیرHCl 0.1M ،H2SO4 0.1M و % ۳٫۵ NaCl ارزیابی و مورد مقایسه با فلز بدون پوشش و پوشش داده شده با پلی آنیلین خالص قرار گرفت. اندازه گیریهای ولتامتری چرخه ای و منحنی های تافل نشان داد که جریان خوردگی نمونه های پوشش داده شده با کامپوزیت نسبت به نمونه های پوشش داده شده با پلی آنیلین کاهش(۹۶/۷۵% ~) می یابد و پتانسیل خوردگی آن به سمت مقادیر مثبت شیفت پیدا می کند.


تعداد صفحات : 10 | فرمت فایل : PDF

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود