صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » مقالات ترجمه شده » رشته حسابداری  »  ترجمه مقاله گزارش و افشاء كنندگان گزارش

ترجمه مقاله گزارش و افشاء كنندگان گزارش

دانلود تحقیق و مقالات ترجمه شده انگلیسی isi رشته حسابداری با عنوان ترجمه مقاله گزارش و افشاء كنندگان گزارش در قالب ورد و قابل ویرایش و در 16 صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

ترجمه مقاله گزارش و افشاء كنندگان گزارش

ترجمه مقاله گزارش و افشاء كنندگان گزارش

ترجمه مقاله گزارش و افشاء كنندگان گزارش فصل نهم در 18 صفحه و ترجمه 16 صفحه ای

بخشی از متن ترجمه  فارسی
فصل نهم: گزارش و افشاء كنندگان گزارش:
گزارش هاي حسابرسي ممكن است تفسير كند انواعي از فرمت ها و سبك ها را هنگام انجام حسابرسي هزينه هاي غيرمستقيم حسابرس بايد تهيه كند گزارشي از صورت وضعيت هزينه هاي غيرمستقيم و يك گزارش از كنترل هاي داخلي. مثالهاي ارائه شده بعدي اين گزارشهايي كه ما سفارش مي كنيم براي استفاده بوسيله بخش حسابرسان انتقال حكومت و شركت هاي حسابداري عمومي در هنگام انجام حسابرسي هاي هزينه هاي غيرمستقيم شركت هاي مشاوره اي مهندسي.
انجمن آمريكايي اصلي حكومتي و ادارات انتقالي (AASHTO) كميته حسابرسي و كنسول آمريكايي شركت هاي مهندسي (AcEc) كميته انتقال تهيه كرده‏اند و تصويب شده‏اند براي استفاده بعدي نرخ هزينه هاي غيرمستقيم قالب هاي گزارشي حسابرسي را براي شركت هاي كنسولگري مهندسي شكل استفاده اين قالب گزارشي بوسيله حكومت اصلي و حسابرسان بخش انتقالي و شركت‏هاي حسابداري عمومي بصورت گسترده اي زياد خواهد كرد فهم و مطلوبيت اين گزارش ها را هنگامي كه توزيع مي‏شوند براي شركت هاي كنسول‏گري و فدرال، دولت و نمايندگان محلي كه قرارداد ميكند براي خدمات حرفه‏اي آنها. آن مهم است براي حسابرسان براي فهميدن اينكه هر هزينه غيرمستقيم حسابرسي بايد كاهش يابد مطابق با استانداردهاي قبول شده حسابرسي عمومي و استانداردهاي حسابرسي مالي در ادامه با استانداردهاي حسابرسي دولتي منتشر شده بوسيله mptroblcr  عمومي ايالات متحده آمريكا همچنين برنامه هزينه هاي غيرمستقيم بايد تهيه شود مطابق با اصول تشريح شده حسابداري در قسمت 31 قوانين نگهداري مركزي.

گزارش همراه با برنامه هزينه هاي غيرمستقيم:
گزارش حسابرسان مستقل در برنامه هزينه هاي غير مستقيم (هيات هدايت كنندگان «روساي» شركت) ما حسابرسي كرده ايم برنامه هزينه هاي غيرمستقيم را براي با سال مدل پايان يافته در 31 دسامبر 1999. اين وضعيت مسئوليت مديريت شركت است. مسئوليت ما براي فهم يك عقيده روي اين وضعيت اساسي شده حسابرسي ما است. ما كاهش داديم حسابرسي مان را مطابق با استانداردهاي مورد قبول حسابرسي عمومي و استانداردهاي حسابرسي مالي در ادامه با استانداردهاي حسابداري دولتي منتشر شده بوسيله comptroller عمومي ايالات متحده آمريكا. اين استانداردها نياز به اين دارد كه ما برنامه ريزي كنيم و انجام دهيم حسابرسي را براي بدست آوردن اطمينان قابل دليل درباره اينكه آيا صورت وضعيت آزاد از اشتباهات كالا است. يك حسابرسي شامل بهترين همراه با اصول ست مدرك مقادير گزارش و افشاء كنندگان در برنامه هزينه هاي غيرمستقيم است. يك حسابرسي همچنين شامل ارزيابي اصول حسابداري مورد استفاده و تخمين هاي مهم ساخته شده بوسيله مديريت مي‏باشد. بروي هم رفته ارزيابي به خوبي ارائه صورت وضعيت هاست. ما عقيده داريم كه حسابرسي ما ارائه ميدهد يك اصول قابل دليل براي عقيده ما.
همراهي كردن صورت وضعيت تهيه شده بود بر اساس اصول تمرينات توضيح داده شده حسابداري بوسيله بخش 31 قوانين نگهداري فدرال (FARs) و ديگر حكومت‏هاي مركزي ويژه و قواعد دولتي كه بحث شده در يادداشت 2 است، و نامزد نيست براي اينكه يك ارائه در مطابقت با اصول پذيرفته شده حسابداري عمومي باشد. به عقيده ما صورت وضعيت ارجاع شده به منصفانه ارائه مي شود، در همه كالاها ملاحظه مي كند. نيروي كار مستقيم ريشه منافع و هزينه‏هاي اداري عمومي شركت براي سال مالي پايان يافته در 31 دسامبر 1999 بر اساس اصول حسابداري تشريح شده در يادداشت2. در مطابقت با استانداردهاي حسابرسي دولتي، ما منتشر كرده ايم يك گزارش را در تاريخ 4 آوريل 2000، همراه با توجهات ما به كنترلهاي داخلي شركت و موافقت آن با قوانين و قواعد. اين گزارش تنها نامزد براي استفاده و اطلاعات شركت و نمايندگان دولت يا ديگر مشتريان مرتبط شده با قراردادهاي بكارگيري اصول هزينه هاي قواعد نگهداري فدرال است و نبايد استفاده شود براي هيچ هدف ديگر.


تعداد صفحات : 16 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود