صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  از دوستی های خیابانی تا راهروی دبیرستان + عکس

از دوستی های خیابانی تا راهروی دبیرستان + عکس


مدیر یکی از مدارس دخترانه حکایت دوستی های خیابانی و در نهایت عواقب جبران ناپذیر آن در زندگی و آینده دختران را با عکس در راهروی مدرسه به نمایش در آورده است تا شاید بتواند روشن کننده برخی از مسائل و آسیب های اجتماعی برای دانش آموزانش باشد.

روایت عواقب دوستی های خیابانی با عکس در یک مدرسه دخترانه

 مدیر یک دبیرستان در اصفهان با همکاری نیروی انتظامی، تصاویری را در راهروها و راه پله های مدرسه نصب کرده است.

در این تصاویر به شکل داستان وار، در خصوص آسیب های اجتماعی که دانش آموزان را تهدید می کند، هشدار داده می شود.

از دوستی های خیابانی تا راهروی دبیرستان

روایت عواقب دوستی های خیابانی با عکس

از دوستی های خیابانی تا راهروی دبیرستان

عکس عواقب دوستی های خیابانی در یک مدرسه

از دوستی های خیابانی تا راهروی دبیرستان
دام های شیطانی در دوستی های خیابانی
از دوستی های خیابانی تا راهروی دبیرستان