صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه » آمار  »  دانلود مقاله آمار بینائی

دانلود مقاله آمار بینائی

دانلود مقاله آمار بینائی دانلود مقاله آمار بینائی بینائی سنجی تحقیق بینائی نوزاد بینائی سنجی کودکان بینائی چشم بینائی سنجی تبریز بینائی در نوزادان بینائی سنجی مشهد زمان بینائی نوزاد بینائی نوزادان بینائی سنجی کودکان سنجش بینائی کودکان بینایی سنجی کودکان بینایی سنجی کودکان تهران بینایی سنجی کودکان یک ساله مراکز بینایی سنجی کودکان سنجش بینایی کودکان تهران

Statistics vision

خلاصه

هدف : تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن .

روش کار : از میان ۱۱۰ مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی پس از توضیح کامل مقاله و گرفتن رضایت اطلاعات شامل : سن ، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید .

در مرحله بعد معاینات گرفتن دید بدون عینک ، رفرکشن توسط رتینوسکوپ استاتیک ، بررسی دید با اصلاح انجام شده و از میان بیمارانی که با اصلاح ، دید کامل داشته اند تست حساسیت کانتراست پلی رابسون ابتدا تک چشمی و سپس دوچشمی در شرایط نوری گرفته شد و نتایج بررسی شد.

نتایج :بر اساس آزمون  T میزان حساسیت کانتراست چشم راست، چپ و دوچشمی در گروههای سنی مختلف تفاوت معنی داری داشت .

(P-Value  چشم راست = ۰۰۲/۰ ؛ P-Value  چشم چپ = ۰۰۳/۰ ؛ P-Value  دوچشمی = ۰۰۰/۰ )

نتیجه گیری : از میان فاکتورهای بررسی شده بین سن و تغییرات حساسیت کانتراست ارتباط معکوس وجود دارد به طوری که هر چه سن افزایش می یابد اندازه حساسیت کانتراست کاهش می یابد ، همچنین مقدار حساسیت کانتراست دوچشمی بیشتر از تک چشمی مشاهده شد .

در این پژوهش بین جنس ، عیوب انکساری اصلاح شده و مقدار حساسیت کانتراست با افزایش سن ارتباطی پیدا نشد .


تعداد صفحات : 68 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود