صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی تعمیرگاه خودرو

گزارش کارآموزی تعمیرگاه خودرو

گزارش کارآموزی تعمیرگاه خودرو
خلاصه و فهرست کلی:
سیستم سوخت رسانی انژکتوری:
1ـ واحد کنترل کننده الکترونیکی Ecu) موتور(
2 ـ سنسور دور موتور
3 ـ سنسور فشار هوای منیفولد
4 ـ پتانسیومتر دریچه گاز
5 ـ سنسور دمای آب
6 ـ سنسور دمای هوای ورودی
7 ـ سنسور سرعت خودرو
8 ـ اکسیژن سنسور (فقط در خودرو پژو 206 وجود دارد)
9 ـ باتری
10 ـ رله دوبل (در خودرو پژو 206 مالتی پلکس وجود ندارد)
11 ـ کویل دوبل
12 ـ باک بنزین
13 ـ پمپ بنزین
14 ـ صافی بنزین
15 ـ ریل سوخت
16 ـ رگولاتر فشار سوخت (در خودرو پژو 206 بر روی پمپ بنزین نصب شده است . فشار آن در پژو پارس با سیستم مگنتی مارلی5/2 بار و پارس وسمند با سیستم ساژم حدود 3 بار وپیکان انژکتوری 5/3 بار است)
17 ـ انژکتور
18 ـ مخزن کنیستر (در خودروهای ما نصب نشده است)
19 ـ شیر برقی کنیستر (در خودروهای مانصب نشده است )
20 ـ دریچه گاز
21 ـ گرم کن دریچه گاز (فقط در خودروهای پارس وسمند نصب شده است)
22 ـ موتور مرحله‌‌‌‌ای دور آرام
23 ـ لامپ اخطار سیستم جرقه و انژکتور
24 ـ سوکت اتصال به دستگاه عیب یاب
25 ـ سنسور ضربه
26 ـ سوییچ فشار فرمان هیدرولیک (فقط در خودرو پژو 206 وجود دارد)

اجزایی که به E.C.Uپیغام ارسال می‌‌‌‌‌‌کنند:
BSI/8221 ـ ایموبیلایزر
1805 ـ رله دوبل سوم (در خودر ما موجود نیست)
1304 ـ رله دوبل (در خودرو 206 مالتی پلکس وجود ندارد)
7001 ـ سویچ فشار فرمان هیدرولیکی( فقط در خودرو 206 وجود دارد)
BBOO ـ باتری
80 ـ کلید AC کولر
C001 ـ کانکتور اتصال به دستگاه عیب یاب
1120 ـ سنسور ضربه
1313 ـ سنسور دور موتور
1312 ـ سنسور فشار هوای مانیفولد
(در خودرو 206 سنسنور فشار و سنسور دمای هوا در یک مجموعه قرار گرفته است.)
1316 ـ پتانسیومتر دریچه گاز
1220 ـ سنسور دمای آب
1240 ـ سنسور دمای هوای ورودی
1350 ـ اکسیژن سنسور ( فقط در خودرو 206 وجود دارد)
1620 ـ سنسور سرعت خودرو

عملگرها (ACTUATORS) :
C001 ـ کانکتوراتصال به دستگاه عیب یاب
1304ـ رله دوبل
BSI/ 8221 ـ ایمبیلایزر و BSI
1350 ـ سنسور اکسیژن
1210/4315 ـ پمپ بنزین و شناور آن
7210 ـ کامپیوتر راه یابی (GPS) در خودروهای ما نصب نشده است.
1334 ـ 1331 ـ انژکتورها
1225 ـ استپر موتور ( موتور مرحله‌‌ ای دور آرام)
1135 ـ کویل دوبل
1215 ـ شیر برقی کنیستر (در خودروهای ما وجود ندارد.)
V1300 ـ لامپ اخطار سیستم سوخت و جرقه
4210 ـ دور سنج موتور
80..- کلید AC کولر
1270 ـ گرمکن دریچه گاز ( در خودرو 206 و پیکان انژکتوری وجود ندارد.)
1 ـ رگولاتور فشار سوخت (این قطعه در خودرو 206 در داخل باک بنزین و روی پمپ بنزین قرار دارد)
2 ـ دریچه گاز
3 ـ مانیفولد هوای ورودی
4 ـ شیر برقی کنیستر (در خودروهای ما وجود ندارد)
5 ـ مخزن کنیستر
6 ـ لوله انتقال بخارات سوخت به مخزن کنیستر
7 ـ باک
8 ـ پمپ بنزین و متعلقات آن
9 ـ لوله انتقال سوخت
10 ـ لوله برگشت سوخت اضافی (در خودرو 206 وجود ندارد)
11 ـ فیلتر سوخت
12 ـ انژکتورها
13 ـ ریل سوخت

توجه: بعد از جدا کردن اتصال مدار سوخت قسمت نری آن را تمیز کرده و روی آن را به روغن آغشته نمایید.

پمپ بنزین :
وظیفه پمپ بنزین ارسال سوخت به ریل سوخت است.رگولاتور فشار در مسیر ارسال سوخت نصب شده و فشار مدار سوخت را در حد معینی ثابت نگه می‌‌دارد.شکل فوق پمپ بنزین پژو 206 را نشان میدهد که رگولاتور آن بر خلاف سایر خودروهای انژکتوری در داخل پمپ بنزین نصب شده است.پمپ بنزین داخل باک قرار دارد وولتاژ تغذیه 12 ولت آن رله دوبل از مسیر سوییچ اینرسی در زمانهای زیر تامین میشود:
ـ در زمان سوییچ باز به مدت 3 تا 5 ثانیه
ـ در زمان موتور روشن بطور دائم
فیلتر بنزین :
عنصر اصلی از جنس کاغذ و دارای یک صافی میباشد.این فیلترها قادر به تصفیه ذرات 8 تا 10 میکرونی و هر 20000 کیلومتر باید تعویض شوند. توجه: مطمئن شوید که فیلتر در جهت صحیح با توجه به فلش نشان داده شده روی بدنه نصب شده است.

شما تیک محل قرارگیری سیستم سوخت رسانی:
1 ـ سنسور فشار هوای منیفولد
2 ـ لوله باز یاب بخارات روغن
3 ـ گرمکن دریچه گاز (در خودرو 206 ایران نصب نشده است)
4 ـ موتور مرحله‌‌‌ای دور آرام (استپ موتور)
5 ـ محفظه فیلتر هوا
6 ـ دریچه گاز
7 ـ پتانسیومتر دریچه گاز
8 ـ مانیفولد هوای ورودی
9 ـ انژکتورها
10 ـ ریل سوخت
11 ـ مدار بازیاب بخارات سوخت (کنیستر)


تعداد صفحات : 46 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود