صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  پروژه آماری بررسی قدرت بدنی افراد کلاس بر اساس آزمون دراز نشست

پروژه آماری بررسی قدرت بدنی افراد کلاس بر اساس آزمون دراز نشست

این پروژه آماری با موضوع بررسی قدرت بدنی افراد کلاس بر اساس آزمون دراز نشست می باشد و شامل: مقدمه ،جامعه آماری و نمونه ، پرسشنامه ، نمودار میله ای ، نمودار دایره ای ،نمودار مستطیلی ، نمودار چند بر ، نمودار ساقه و برگ ، جدول فراوانی ، تشخیص مد و میانه ، نمودار جعبه ای  می باشد.

این پروژه برای درس آمار دانش آموزان و همچنین دانشجویان رشته آمار ، بسیار مناسب می باشد.

مقدمه
هدف این پروژه پی بردن به قدرت بدنی افراد کلاس بر اساس آزمون دراز و نشست آنها می باشد.
این پروژه از طریق مصاحبه با افراد کلاس در مورد تعداد دراز و نشست آنها آغاز گردید.در این رابطه داده ها جمع آوری شده و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.در این بررسی ازمحاسبات آماری، نمودار ها و نیز محاسبه ی احتمالات شرطی استفاده شده است.

جمع آوری داده ها می توانست از دو طریق پرسشنامه و مصاحبه انجام شود ولی روش مصاحبه به نظر مناسب تر آمد.در این مصاحبه ،اسامی خواسته نشده بود تا دانش آموزان بتوانند با راحتی خیال پاسخ های خود را بدهند و دلیل انتخاب روش مصاحبه این بود که پاسخ ها طولانی نبود و وقت زیادی صرف نمی کرد.

فهرست عناوین
مقدمه
داده ها
دامنه تغییرات
میانگین و مد
فراوانی نسبی
دسته ها
جدول فراوانی
نمودار چندبر فراوانی
نمودار دایره ای
نمودار جعبه ای
نمودار مستطیلی
نمودار میله ای
نمودار ساقه و برگ


تعداد صفحات : 12 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود