صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  پروژه آماری بررسی سن افراد جامعه

پروژه آماری بررسی سن افراد جامعه

این پروژه آماری با موضوع بررسی سن افراد جامعه می باشد و شامل: مقدمه ، جامعه آماری و نمونه ، پرسشنامه ، نمودار میله ای ، نمودار دایره ای ، نمودار مستطیلی ، نمودار چند بر ، نمودار ساقه و برگ ، جدول فراوانی ، تشخیص مد و میانه ، نمودار جعبه ای و نتیجه گیری  می باشد.

این پروژه برای درس آمار دانش آموزان و همچنین دانشجویان رشته آمار ، بسیار مناسب می باشد.

مقدمه
بررسى و طبقه‌بندى جمعیت یک جامعه به تفکیک سن که از روى سال تولد افراد صورت مى‌گیرد، ”توزیع سنى جمعیت“ نامیده مى‌شود. توزیع سنى جمعیت را برحسب سنین منفرد، گروه‌هاى سنى بزرگ نشان مى‌دهند. توزیع جمعیت برحسب ”سنین منفرد“ که دقیق‌ترین شکل توزیع سنى جمعیت است، با فاصله‌هاى یک سال تنظیم مى‌شود، اما بررسى آن دشوار است و به همین جهت از گروه‌هاى سنى استفاده مى‌شود.

”گروه‌ سنى“ گونه‌اى از طبقه‌بندى سنین مختلف در فواصل زمانى مساوى است که براى سهولت مطالعه و به‌منظور احراز قابلیت اندازه‌گیرى صورت مى‌گیرد. گروه‌هاى سنى معمولاً به دو صورت تنظیم مى‌شوند: کوچک و بزرگ. ”گروه‌هاى سنى کوچک“ را با فواصل پنج ساله انتخاب مى‌کنند و ”گروه‌هاى سنى بزرگ“ به‌صورت اعتبارى به چند گروه بزرگ تقسیم مى‌شود. در بسیارى از مطالعات جمعیتى از سه گروه سنى ۱۴ – ۰ ساله، ۶۴ – ۱۵ ساله و ۶۵ ساله و بالاتر از گروه‌هاى سنى ۱۹ – ۰ ساله، ۵۹ – ۲۰ ساله و ۶۰ ساله و بالاتر استفاده مى‌کنند.

فهرست عناوین
مقدمه
داده ها
دامنه تغییرات
میانگین و مد
فراوانی نسبی
دسته ها
جدول فراوانی
نمودار چندبر فراوانی
نمودار دایره ای
نمودار جعبه ای
نمودار مستطیلی
نمودار میله ای
نمودار ساقه و برگ


تعداد صفحات : 14 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود