صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  پروژه آماری بررسی ارتباط بین والدین و فرزندان از دیدگاه دانش آموزان

پروژه آماری بررسی ارتباط بین والدین و فرزندان از دیدگاه دانش آموزان

این پروژه آماری با موضوع بررسی ارتباط بین والدین و فرزندان از دیدگاه دانش آموزان می باشد و شامل: مقدمه ، جامع و نمونه ، پرسشنامه ، نمودار میله ای ، نمودار دایره ای ، نمودار مستطیلی ، نمودار چند بر ، نمودار ساقه و برگ ، جدول فراوانی ،تشخیص مد و میانه ، نمودار جعبه ای ، واریانس و نتیجه گیری  می باشد.

این پروژه برای درس آمار دانش آموزان و همچنین دانشجویان رشته آمار ، بسیار مناسب می باشد.

جامعه : کل دانش ‌آموزان اندازه‌گیری جامعه و نمونه دبیرستان
اندازه جامعه: ۵۰۰ نفر
نمونه: دانش‌آموزان دوم و سوم شیفت صبح
اندازه نمونه: ۵۰ نفر
ما در ارائه پروژه از روش پرسش نامة کتبی و مشاهده‌ی ثبت وقایع استفاده کردیم.

مقدمه
نوجوانان دلی پاک و روحی پرشور دارند آنان در حساس‌ترین و بحرانی‌ترین دوران زندگی خود به سر می‌برند و نیازمند هدایت و حمایت و همدلی‌اند نوجوان نهال نورسیده‌ای است که برای رشد و بالندگی به باغبانی دلسوز و روشن‌بین نیاز دارد تا او را از آفتها و حادثه‌ها در امان دارد.

بها دادن به نوجوانان و تربیت و ارشاد آنان کوشیدن بی‌گمان یکی از نشانه‌های آشکار رشد فرهنگی یک جامعه است. برخلاف گمان برخی مردم، تربیت بطور کلی کاری بسیار دشوار است بویژه تربیت و هدایت نوجوانان دارای پیچید‌گی‌ها و نکته‌های ظریف بسیاری است. شاید گفتة حکیمانة کانت، متفکر و فیلسوف نامی آلمانی، حق مطلب را در این زمینه ادا کرده‌باشد آنجا که می‌گوید: دو کار هست که در دشواری هیچ کار دیگری به پای آن نمی‌رسد. مملکت‌داری و تربیت.

تربیت انسان از این جهت که او موجودی پیچیده و عظیم است کاری سخت و دشوار می‌باشد. پیچیدگی‌های روحی انسان به حدی است که نمی‌توان رفتار او را به سادگی تحت ضابطه‌ای مشخص درآورد و از آن آسوده خاطر شد. برتراند راسل، فیلسوف انگلیسی که خود دربارة « تربیت » کتابهایی نگاشته‌است اعتراف می‌کند که گفتار من در این زمینه بهتر از کردارم بود. اینها همه نشان می‌دهد که نباید تربیت را کاری سهل و آسان پنداشت که نیاز به هیچ‌گونه آموزش و تخصصی ندارد.

فهرست مطالب
اندازه‌گیری‌ جامع و نمونه
مقدمه
پرسشنامه
نمودار میله‌ای
نمودار دایره‌ای
نمودار مستطیلی
نمودار چند بر فراوانی
نمودار ساقه و برگ
جدول فراوانی
تشحیص مد و میانه
نمودار جعبه‌ای
واریانس
نتیجه‌گیری


تعداد صفحات : 17 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود