صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد محیط آموزشی – پژوهشی

پرسشنامه استاندارد محیط آموزشی – پژوهشی

پرسشنامه استاندارد محیط آموزشی – پژوهشی
پرسشنامه محیط آموزشی – پژوهشی پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۲۴ گویه است با یک مقیاس لیکرت چهار درجه ­ای (هرگز تا خیلی زیاد) که هر ماده دارای ارزشی بین ۰ تا ۴ است. با سؤالاتی مانند: (فکر می کنید که چقدر بدون اتکا به دیگران توانایی انجام یک مقاله پژوهشی را داشته باشید؟). محیط آموزشی – پژوهشی  را می­ سنجد.

محیط آموزشی- پژوهشی:
محیط آموزشی- پژوهشی عبارت است از عوامل آموزشی و میان فردی متعددی که بر توسعه ی پژوهشگری در یک نظام آموزشی نقش دارد.

روایی و پایایی پرسشنامه محیط آموزشی – پژوهشی
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی  پرسشنامه محیط آموزشی – پژوهشی توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه محیط آموزشی – پژوهشی از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
مقاله بیس: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود