صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد رضایت مندی از روش تدریس در دانشجویان

پرسشنامه استاندارد رضایت مندی از روش تدریس در دانشجویان

پرسشنامه استاندارد رضایت مندی از روش تدریس در دانشجویان
پرسشنامه رضایت مندی از روش تدریس، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که به منظور بررسی رضایت مندی دانشجویان پرستاری در آموزش بالینی از روش تدریس طراحی شده است. این مقیاس دارای ۱۶ گویه است با یک مقیاس لیکرت سه درجه­ ای (کاملا، تا حدودی و اصلا) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۳ است. با سؤالاتی مانند: (دانش و مهارتی که با این روش به دست آوردم در حرفه ام کاربرد دارد). رضایتمندی از روش تدریس  را می­ سنجد.

روایی و پایایی پرسشنامه رضایت مندی از روش تدریس
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی  پرسشنامه رضایت مندی از روش تدریس توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه رضایت مندی از روش تدریس از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: تک مولفه ای
مقاله بیس: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود