صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » معماری  »  پاورپوینت معماری خورشیدی

پاورپوینت معماری خورشیدی

این پاورپوینت در مورد انرژی خورشیدی ، روش استفاده ، ارتباط آن با معماری در ساختمان و … می باشد.

مقدمه
خورشید یک راکتور هسته ای بسیار عظیم است که ماده در آنجا در اثر همجوشی هسته ای به انرژی تبدیل میشود.انرژی ستاره خورشید یکی از منابع عمده انرژی در منظومه شمسی میباشد. طبق آخرین برآوردهای رسمی ۲میلیون تن از جرم خورشید به انرژی / اعلام شده عمر این گوی آتشین بیش از ۱۳ میلیارد سال میباشد. در هر ثانیه ۳ تبدیل میشود. انرژی که از طریق خورشید به زمین میرسد ۱۱۱۱۱ بار بیشتر از انرژی مورد نیاز انسان است.

با توجه به وزن خورشید که حدود ۴۴۴ هزار برابر وزن زمین است. این کوره نورانی را میتوان به عنوان منبع عظیم انرژی تا ۹میلیارد سال آینده به حساب آورد. خورشید از گازهایی نظیر هیدرژن ، هلیوم و ۶۳ عنصر دیگر که مهمترین آنها اکسیژن ‚کربن‚ نئون و نیتروژن است تشکیل شده است . میزان دما در مرکز خورشید حدود ۱۱ تا ۱۳ میلیون درجه سانتی گراد میباشد که از سطح آن با حرارتی نزدیک به ۹۶۱۱ درجه و بصورت امواج الکترومغناطیسی در فضا منتشر میشود . زمین در فاصله ۱۹۱ میلیون کیلومتری خورشید واقع است و ۸دقیقه و ۱۸ ثانیه طول میکشد تا نور خورشید به زمین برسد . بنابراین سهم زمین در دریافت انرژی از خورشید میزان کمی از کل انرژی تابشی آن میباشد.

نور خورشید که به زمین میرسد شامل طول موجهای زیر است :
۴۷ درصد زیر قرمز‚ ۳۶ درصد نور مرئی ‚ ۷ درصد فرابنفش.
سر منشاء تمام اشکال مختلف انرژی های شناخته شده تا کنون شامل سوختهای فسیلی ذخیره شده در زمین ‚انرژی های باد‚آبشارها ‚امواج دریاها و…(موجود در کره زمین از خورشید میباشد. انرژی خورشیدی نتیجه فرایند پیوسته همجوش هسته ای در خورشید است و هم اکنون کل منبع انرژی خورشیدی ۱۱ هزار برابر مصرف انرژی کنونی بشر است.

اما اندک بودن شدت این توان و تنوع زمانی و جغرافیایی آن ٬مشکلات عمده ای را فراهم کرده که سهم این انرژی را در برابر کل انرژی محدود میکند.اهمیت این محدودیت ٬همراه با الگوهای مصرف و اولویت های ملی تغییر می یابد.


تعداد صفحات : 47 | فرمت فایل : پاورپوینت

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود