صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پاورپوینت  »  پاورپوینت مبانی جامعه شناسی

پاورپوینت مبانی جامعه شناسی

مبانی جامعه شناسی به بررسی مفاهیم و نظریه های پایه ای در مورد جامعه و روابط اجتماعی می پردازد. این علم به دنبال پاسخ به سوالاتی مانند “جامعه چیست؟”، “چگونه کار می کند؟” و “چه عواملی بر آن تاثیر می گذارند؟” است.

پاورپوینت مبانی جامعه شناسی

تعریف جامعه شناسی
جامعه‌شناسی (به انگلیسی: Sociology) یکی از علوم اجتماعی است که بر بررسی جامعه، رفتار اجتماعی انسان، الگوهای مناسبات اجتماعی، رابطه اجتماعی و جنبه‌هایی از فرهنگ مرتبط با زندگی روزمره تمرکز دارد. از روش‌های مختلف پژوهش تجربی و تفکر انتقادی  برای توسعه مجموعه‌ای از دانش در مورد نظم اجتماعی و تغییر اجتماعی استفاده می‌کند.
در حالی که برخی از جامعه‌شناسان پژوهش‌هایی را انجام می‌دهند که ممکن است مستقیماً برای رفاه و سیاست اجتماعی اعمال شود، برخی دیگر عمدتاً بر اصلاح نظری درک فرآیندهای اجتماعی و روش پدیدارشناسی تمرکز می‌کنند. موضوع می‌تواند از تحلیل‌های سطح جامعه‌شناسی خرد (یعنی تعامل فردی و عاملیت) تا تحلیل‌های سطح جامعه‌شناسی کلان جامعه (یعنی نظام اجتماعی و ساختار اجتماعی) سیر نماید.

اهمیت و فایده جامعه شناسی
اولا اینکه پیدایش و تکامل علم جامعه شناسی در 200 سال قبل در اروپا ناشی از یکسری ضرورت ها و اهمیت های اجتماعی و فکری بوده. در بعد توصیفی، علم جامعه شناسی این فایده را دارد که می تواند توصیف های دقیقی از وضعیت موجود در جامعه ارایه دهد و به این وسیله موجب مشخص شدن مساله اجتماعی برای سیاستگذاران جامعه شود.

در بعد تبیینی نیز، تنها علل و عوامل پدیده های اجتماعی را مشخص نموده و ما را در یافتن راه حل کمک می کند بلکه ما را از سو گیری های ذهنی (پیشداوری و تعصبات) بر حذر می سازد. هچنین جامعه شناسی بدلیل تبیین امور و رسیدن به ریشه ها و علل و عوامل حقیقی امور، علمی انتقادی بوده و ابایی از، به زیر سوال کشیدن بدیهی ترین و مقدس ترین امور جامعه ندارد. در بعد پیش بینی و برنامه ریزی نیز جامعه است.

فهرست:
تعریف جامعه شناسی
اهمیت و فایده جامعه شناسی
اهداف عمده‌ی جامعه شناسی
جامعه شناسی به عنوان یک علم
ویژگی‌های روش علمی در جامعه شناسی
تحول تاریخی جامعه شناسی
پژوهش جامعه شناختی و روشهای تخصصی آن
فرهنگ
منزلت و نقش
اجتماعی شدن و شخصیت
گروههای اجتماعی
نهادهای اجتماعی
خانواده
فرهنگ
نقش وپایگاه
اجتماعی
گروه و نهاد
نظارت
طبقات
تحرک
جمعیت
اجتماعات
رفتار جمعی
روابط
نژادی
سازمان
قدرت
دگرگونی
شیوه انتخاب گروه کنترل و آزمایش
بررسی مشاهده‌ای
نمونه گیری
عوامل زمانی تحقیق
اعتبار و پایایی
دشواری‌های تحقیق جامعه شناختی
جامعه شناسی ناب


تعداد صفحات : 50 | فرمت فایل : پاورپوینت

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود