صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پاورپوینت  »  پاورپوینت بیماری های خودایمنی

پاورپوینت بیماری های خودایمنی

پاورپوینت بیماری های خودایمنی

پاورپوینت بیماری های خودایمنی
اتیولوژی
ژنتیک: ژنهای HLA و ژنهای دیگر. بیشتر بیماریهای خود ایمن چند ژنی هستند.
عوامل مستعد کننده دیگر: شامل عفونتها، ضربه، واکنشهای متقاطع و…

عوامل مستعد کننده خود ایمنی
1- آزاد شدن آنتی ژنهای مخفی: یوویت، اورکیت
2- اختلال در کار تیموس:
3- کاهش تعداد سلولهای Treg
4- عفونتها به چند روش میتوانند خودایمنی را تشدید کنند:

الف-واکنشهای متقاطع یا Molecular mimicry :
ب- با فعال سازی ایمنی ذاتی و تولید سایتوکینها سبب بیان نابجای HLA-II روی سلولهای بافتی میشود.تیرویید هاشیموتو ، تایپ یک دیابت….
ج- عوامل فعال کننده پلی کلونال تولید میکنند.سوپر آنتی ژنها

RA,TYPE I DIABETES

5- بیان نابجای مولکولهای MHC-II : Hashimoto
6- هورمونها:هورمونهای جنسی ، استروژن سبب تحریک و تستوسترون از خودایمنی جلوگیری میکند.

مردان 10 برابر بیشتر از مردان به SLE مبتلا میشوند.
Drug induced AI disease
SLE

–Procainamide

Haemolytic anaemia

–Penicillin, cephalosporins

تقسیم بندی بیماریهای خود ایمن

Systemic Autoimmunity

–Multisystem involvement-classic example is SLE, Rheumatoid arthritis

– Tissue specific autoimmunity

– Antibody

Thyroid disease
Myasthenia Gravis

–Inflammatory T cell damage

Insulin dependent diabetes
“Coeliac Disease”

بعضی ازبیماریهای خود ایمنی وابسته به سلول T

دیابت وابسته به انسولین:
MS :
IBD مانند کرون
سیلیاک: آنتی ژنهای خارجی
مانند گلیادین و اتوآنتی ژن ترانس گلوتامیناز بافتی
تیرئیدیت هاشیموتو


تعداد صفحات : 33 | فرمت فایل : پاورپوینت

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود