صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی هافنر (SDSR)

مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی هافنر (SDSR)

دانلود پرسشنامه – مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی هافنر (SDSR)
روایی
مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی (SDSR) به واسطه ی داشتن همبستگی با مقیاس های سازگاری زناشویی، خودپنداره و نقش های جنسیتی از روایی همزمان برخوردار است. یک مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی مشابه توانسته است برآیند درمانی، برای زوجین دچار گذر هراسی را پیش بینی کند.

شیوه نمره گذاری
مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی (SDSR) توسط آر. جولیان هافنر  (۱۹۸۴) ساخته شده است که از ۱۵ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش نقش های جنسیتی در روابط زناشویی بکار می رود.
این ابزار چهار بار در پاسخ به چهار «مفهوم» تکمیل می شود: «خودم همان گونه که هستم» (خود واقعی، AS)، «خودم آن گونه که دوست دارم باشم» خود ایده آل، IS)؛ «همسرم همان گونه که هست» (همسر واقعی، AD)؛ «همسرم آن گونه که مایلم باشد» (همسر ایده آل، IP).
اشکال SDSR طبق مفهوم متفاوتی که در جای خالی بالای ابزار مطرح شده است تغییر می کند.

هدف: سنجش نقش های جنسیتی در روابط زناشویی از ابعاد مختلف (قدرت، همدلی، خود مختاری)
تعداد سوال: ۱۵
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word


تعداد صفحات : 3 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود