صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پزشکی » پزشکی  »  مقاله وظیفه اصلی ترانس کریپاز معکوس در مکانیسم بازدارنده CNIHOZ94 در جا به جا شدگی هسته ای HIV-1

مقاله وظیفه اصلی ترانس کریپاز معکوس در مکانیسم بازدارنده CNIHOZ94 در جا به جا شدگی هسته ای HIV-1

مقاله وظیفه اصلی ترانس کریپاز معکوس در مکانیسم بازدارنده CNIHOZ94 در جا به جا شدگی هسته ای HIV-1
بخشی از متن مقاله
ایجاد یک پرو ویروس HIV  ادغامی و عفونت ویروسی تولید مثل کننده بطور اساسی به جایگیری موفق هسته ای ها توم HIV-1 بدنبال ورود ویروسی به یک سلول میزبان بستگی دارد(۱)ژنوم HIV-1 به یافته سلول هدف بعنوان بخشی از یک ترکیب قبل از ادغام که از اسیدهای نوکلئیک ویروسی تشکیل شده است منتقل می شود که عبارتند از اینتگراز (IN) ،ترانس کریپتاز معکوس (RT) پروتئین ویروس R (Vpr) ،و آنتی ژن ماتریکس (MA)  (۲،۳) . در Ma ، یک زنجیره ای از آمینواسیدهای اصلی (باقیمانده های ۳۲،۲۶) است که بین ویروس های ناپایدار  در برابر ایمنی به شدت دیده شدند.

این نامیه زنجیره بومی سازی هسته ای ( NLS) ویروس شبه میمون ۴۰ آنتی ژن T بزرگ و توابعی بعنوان یک سیگنال مورد هدف هسته ای برای ترکیبات پیش از ادغام HIV-1 است .باقیمانده های لیزین پیوسته در NLS برای مقابله با فعالیت NLS آن ضروری هستند.(۴،۶)

وارد کردن NLS حاوی پروتئین در ترکیب مرکز هسته توسط هترودیمرهای XB کاریوفرین واسطه می شوند (همچنین دریافت کننده /وارد کننده NLS ) که NLSحاوی پروتئین های را در سفیوزل پیوندی دهد و آنها را مورد هدف یافته قرار می دهد (۷-۱۰) پیوندهای x کاریوفرین NLS(1) را پیوند می دهد در حالیکه کاریوفرین B را بطه x را برای NLS (12) ارتقاء می دهد و واسطه اتصال ترکیبات پروتئین NLS کاریوفرین را در نوکلئوپورن می شود که حاوی تکرار های پتید FXFG است (N,B) GTPase Ran (15،۱۴) و پروتئین عملکردی PIO آن (همچنین با عنوان  NTFZ )(16) در فرآیند جایگزینی توسط کاتالیز کردن قطع کاریوفرین هتروهیرزهای XB که در یک نوکلئویوزین متصل شده اند به حرکت در می آیند  (N,4) واکنش های نسبی در وارد سازی هسته ای می تواند در محیط آزمایشگاهی با استفاده از این ازمایش برای بررسی مکانیسم عملکرد CNI- HOZ 94 استفاده می کنیم ،که یک ترکیب نومیفی طراحی شده برای شکل دادن باز Schiff همگن با لیزین در Am NLS (18) می باشد.

این ترکیب یک بازدارنده مستعد وارد کننده هسته ای ژنوم HIV-1 است و در نتیجه تکرار در کشت مونوسیت های اولیه است (۱۸) ما نشان می دهیم که CNI- HOZ 94 از پیوند HIV-1 ترکیبات پیش از ادغام به کاریوفرین x جلوگیری می کند. این تأثیر ترکیب  اساساً وابسته به حضور RT در ترکیب پیش از ادغام دارد. کنش و واکنش بین CNI- HOZ 94 و RT ویژگی ترکیب و سمیت سلولی پایین آن را مشخص می کند. با این حال ،رویداد مهم در مکانیسم دارویی عملکرد ،عدم فعال سازی  Am NLS است.


تعداد صفحات : 23 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود