صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » مقاله » گرافیک وهنر  »  مقاله هنرهای سنتی

مقاله هنرهای سنتی

دانلود مقاله هنرهای سنتی مقاله درباره هنرهای سنتی تحقیق مقاله در مورد هنرهای سنتی تحقیق در مورد هنرهای سنتی تحقیق درباره ی هنرهای سنتی تحقیق درباره هنرهای سنتی تحقیق هنرهای سنتی روش تحقیق در هنرهای سنتی تحقیق هنرهای سنتی ایران

Paper Traditional Arts

 

مقدمه:
زمانی که بشر به استفاده از ظروف سفالین پرداخت، دست ساخته هایش بسیار ابتدائی و عاری از هر گونه تزئین یا پوشش لعاب بود، ولی بتدریج که ذوق و سلیقه و حسن زیبائی شناسی قوت گرفت ظروف سفالین به نقوش گوناگون و سپس به پوشش لعاب آرایش داده شد.
کاوشهای باستانشناسی در محوطه های باستانی ایران موید آن است که تسلسل و تکامل ساخت ظروف بی لعاب در قرون متمادی حفظ گردیده و هنرمندان سفالگر با پیشرفت هنر سفلگری همزمان و در کنار ظروف سفالین لعابدار در ظروف بی لعابدار در ظروف بی لعاب نیز مبتکر بوده و این شیوه و سنت را تا به امروز حفظکرده اند. وفور ظروف بی لعاب به نسبت انواع دیگر سفالینه بعلت کاربرد این نوع سفالینه در زندگی توده مردم بوده است.
تاریخ گذاری ظروف بی لعاب اوایل اسلام بعلت ادامه سنت سفالگری ساسانی ، بسیار مشکل است و بدین سبب متخصصان این نوع سفالینه را عرب ساسانی نامیده اند.
پس از سقوط امپراتوری ساسانیان ( سال ۶۲۲ میلادی ) و گرایش ایرانیان بدین مبین اسلام قسمتهائی از این سرزمین تا مدتها تحت تاثیر شیوه های هنری گذشته قرار داشته است که از آنجمله ناحیه دریای خزر می باشد. در این منطقه روش و سنت هنر ساسانی بویژه در زمینه فلز کاری و سفالگری ادامه یافته و ظروف سفالین بشیوه متقدم ساخته می شده است. حفریات باستانشناسی در ناحیه دریای خزر که محوطه های باستانی بیشماری را در بر میگیرد . کشف ظروف سفالین اواخر ساسانی و اوایل اسلامی و قابل مقایسه بودن آنها این نظریه را اثبات می نماید.
پژوهشهای باستانشناسی سالهای اخیر در مراکز تمدنهای اسلامی ایران چون : نیشابور ، ری، جرجان، سیراف، استخر، تخت سلیمان، سلطانیه، فسا، غبیرا و شوش که در ادوار اسلامی از آبادانی و ثروت برخوردار بوده اند شناخت باستانشناسان را در تکامل سفالینه بی لعاب تا حدی آسانتر کرده است. سفالینه بی لعاب اسلامی بسیار متنوع و از جهات مختلف مانند خمیر، شکل و تزئین قابل بررسی است. .

فهرست مطالب

عنوان ………. صفحه
تعریف هنر ………. ۱
هنر های سنتی……….  ۲
مقدمه ……….  ۳
مواد اولیه………. ۴
گره های رایج در قالیبافی……….  ۴
پود گذاری……….  ۴
نقشه قالی……….  ۵
گلیم……….  ۵
انواع گلیم……….  ۵
انواع نقوش در گلیم ……….  ۷
روش کار……….  ۱۰
شیوه عکسی……….  ۱۱
شیوه زمینه پر………. ۱۱
شیوه منبت……….  ۱۱
شیوه برجسته……….  ۱۱
شیوه مشبک……….  ۱۱
نگارگری……….  ۱۲
تذهیب ………. ۱۲
مراحل کار……….  ۱۳
معرق……….  ۱۵
منبت……….  ۱۵
انواع منبت……….  ۱۵


تعداد صفحات : 16 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود