صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » معارف اسلامی  »  مقاله نقش پیامبر در تحولات جامعه عصر جاهلی

مقاله نقش پیامبر در تحولات جامعه عصر جاهلی

این تحقیق در مورد عصر جاهلی می باشد و از جهات مختلف ، نقش و تأثیر پیامبر در این دوران را مورد بررسی قرار خواهد داد.

چکیده
در این مقاله ضمن بررسی نقش پیامبر در تحولات جامعه عصر جاهلی به دستاوردهای بعثت پیامبر مکرم اسلام (ص) پرداخته شده است و بر اساس آیات قرآنی سیره پیامبر در زوایای گوناگون مورد بررسی واقع می شود و در ادامه مقاله شاخصه های برتری پیامبر اسلام نسبت به سایر انبیای الهی در بوته ارزیابی قرار می گیرد و در یک کلام می توان چنین نتیجه گیری کرد که پیامبر اسلام (ص) بالاترین و پر ارج ترین آفریده جهان خلقت است و همه آسمان ها و زمین و تمامی مخلوقات به خاطر آن شخصیت گرانقدر آفریده شده اند.

مقدمه
شخصیت بی نظیر پیامبر اعظم (ص) را که خداوند منان او را در قرآن به عالی ترین صفات و زیباترین بیانات ستوده است «انّک لعلی خلق عظیم»(1) پس چنین انسان بزرگواری و اکرم مخلوقات جهان هستی را نمی توان با ابزار کلمات شناساند زیرا کلماتی که در بازار زندگی رایج است برای معانی ساده و سطحی زندگی و تا حدی برای معانی عالی وضع شده است اما معانی فوق العاده در ظرف ناچیز نمی گنجد . پس بنابراین برای بیان سجایا و فضایل نیک آن گوهر یگانه خلقت که اعلی علیین مراتب قرار دارد و فهم بشر خاکی از درک آن عاجز و ناتوان می باشد هیچ منبعی قوی تر و محکم تر از سرچشمه وحی الهی (قرآن کریم) وجود ندارد .

پس درخشان ترین ، پاک ترین ، گرامی ترین صفحه در تاریخ اسلام ، بلکه در تاریخ بشریت ، آن برگ های زرینی است که شامل سیره ی انسان کامل و سرور کاینات و مفخر موجودات پیامبر ما ، پیامبر بزرگی و سیادت و متمم مکارم اخلاق است . سیره و رفتاری که عنوان شرافت و بزرگی و افتخار بر تارک تاریخ و درّ شاهواری در کرامت های اخلاق و اختر تابناکی در خصایل و نفسانیات و ملکات فاضله خواهد بود و در آن برای رهروان حقیقت پندها و اندرزهایی است که چشمه سارهای حکمت از آن تراوش می گردد و در مجاری فضیلت جاری می شود .

در این مقاله سعی گردیده است با استناد به آیات قرآنی و با اتکا به نهج البلاغه در شناخت هر چه بیشتر پیامبر اکرم (ص) که در مقدمه گلستان سعدی از وی به عنوان «مفخر موجودات و صفوت آدمیان و تتمه دور زمان» یاد شده تلاش نماییم . پس به حکم وظیفه خواهیم گفت:

بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه وآله(2)

نقش پیامبر در تحول جامعه جاهل
برای پی بردن به عظمت پیامبر اعظم(ص)، در طول 23 سال رسالت خویش ، ضرورت توجه به جامعه جاهلی عربستان پیش از بعثت امری اساسی است و عدم مطالعه دقیق این موضوع، ما را از اثرات مهم تحول انقلاب پیامبر اعظم باز می دارد.

در جهان پیش از بعثت نشان های انسانیت و رستگاری پنهان شده بود و غیبت طولانی هادیان سعادت مردم را سرگردان و حیران کرده بود و ملت ها در خواب طولانی فرو رفته بودند و سررشته کارها از هم گسیخته شده بود. جنگ ها همه جا شعله ور بود، دنیا را جهل و گناه تیره ساخته بود. برگ های درخت زندگی بشر به زردی گراییده، چراغ های امید و آرزو خاموش، دروغ و فریب کاری آشکار، فقر و نکبت و بدبختی فراگیر شده بود و هر لحظه چهره کریه خود را نمایان می ساخت.

انحراف اقتصادی، نابسامانی اجتماعی و اقتصادی مهم ترین مشکلات جامعه جاهلیت بود. دین عرب جاهلی بدترین آیین بود. حضرت امام علی «علیه السلام» در خطبه اول نهج البلاغه در این زمینه می فرماید: «مردم آن روزها دارای مذهب های گوناگون و بدعت های مختلف و طوایف متفرق بودند، گروهی خداوند را به خلقش تشبیه می کردند و گروهی نام های ارزشمند خدای را انکار و به بت ها نسبت می دادند. جمعی به غیر او اشاره می کردند. پس خداوند سبحان آنان را به وسیله حضرت محمد(ص)هدایت کرد و به معارف الهی آشنا نمود.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
نقش پیامبر در تحول جامعه جاهل
دستاوردهای بعثت پیامبر
سیره ی قرآنی پیامبر (ص)
الف : عبادت و تهجّد
ب : ساده زیستی و وارستگی از دنیا
ج : تکریم شهیدان
د: شعارهای میدان نبر
ه : خوف و رجای ممدوح
تکریم متقابل قرآن و پیامبر (ص)
شاخصه های برتری پیامبر اسلام بر پیامبران دیگر
الف : بشارت حضرت مسیح (ع)
ب : ره آورد آسمانی رسول اکرم (ص)
پ : جاهلیت : خاتمیت رسول اکرم (ص)
د : ممتاز بودن پیامبر اعظم (ص)
ه : عبودیت پیامبر اسلام (ص)
و : کلام وحی گونه حضرت پیامبر (ص)
نتیجه گیری
پی نوشت ها
منابع و مآخذ


تعداد صفحات : 21 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود