صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » علوم اجتماعی  »  مقاله نقش جامعه شناختی نشانه های شهری

مقاله نقش جامعه شناختی نشانه های شهری

این مقاله با موضوع نقش جامعه شناختی نشانه های شهری می باشد که کلیه قواعد مربوط به یک مقاله علمی در آن رعایت شده و به دانشجویان رشته های علوم اجتماعی و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

چکیده
بهره مندی از نشانه های شهری در راستای حفظ الگوهای حاکم بر فرهنگ شهر از طریق آموزش های شهروندی  منجربه  تقویت روح جمعی می شود. وجود این گونه نشانه ها شهری باعث شده که عناصر اصلی شهروندی چون  نظام (فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی)، حس هویت شهروندی و حس تعلق به شهر در تعامل (اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اخلاقی) شهروندان اثرگذار باشد، چنین آموزه هایی با رفتارهای اجتماعی، نوع دوستانه، جوانمردانه، اخلاقی، وظیفه شناسی،  هویت محور و… ارتباط تنگاتنگی دارد.

بسترسازی نمادهای شهری به افزایش کیفیت زندگی جمعی محلات و تقویت سرمایه اجتماعی کمک شایانی خواهد کرد. وجود نشانه های شهری به عنوان عنصرفرهنگی، هنری نقش بارزی در ارتقاء سواد بصری شهروندان جامعه  خواهد داشت. وجود این نشانه ها به عنوان یک واقعیت اجتماعی در ساختار فرهنگی جامعه باعث تقویت هویت شهری،مشارکت پایدار، و تعلق به حفظ الگوهای فرهنگی حاکم بر شیوه زندگی اجتماعی شهروندان خواهد شد. نشانه ها و نمادهای شهری از بُعد تربیتی در ساختار جامعه با تاسی از آیین اسلامی- ایرانی منجربه تعمیق ارزش ها و هنجارهای پایدار فرهنگی شهروندان خواهد شد.

این نشانه ها از جنبه سیاسی در واقع توسط نظام سیاسی حاکم بر جامعه تعیین می گردد. چنین نشانه هایی از بُعد مدنی به عنوان یک واقعیت به تعلیم راهکارهای ایجاد وحدت، حفظ یگانگی و انسجام پایدار شهروندان خواهد شد؛ که این مسئله موجب رشد هویت اجتماعی و فرهنگی شهروندان می گردد. نشانه های شهری با ارتقاء فرهنگ بصری، سرمایه های اجتماعی و فرهنگی شهروندان ارتباط مستقیم دارد، این عنصر در جهت دادن رفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در اداره مدیریت شهری به عنوان یکی از الزامات اساسی زندگی اجتماعی و شاخص های توسعه فرهنگی شهر خواهد بود. براین اساس طراحی و بسترسازی این عنصر زیباسازی در حوزه مدیریت شهری با توجه به یکسری از راهبردها اجتماعی و فرهنگی در سطح مدیریت کلان و خرد جامعه شهری ایران امری لازم و پایدار به نظر می رسد.

کلید واژه کلیدی: آموزه های شهروندی، نشانه شهری، سواد بصری، مدیریت شهری، مهارت های زندگی.

مقدمه
در جامعه امروز بسترسازی نشانه های شهری در جهت تعمیم الگوهای آموزش شهروندی بسیار با اهمیت است، بر این اساس این مؤلفه از مباحث اساسی مطالعات شهری است؛ این عنصر در زیباسازی جوامع شهرنشین روبه گسترش از اهمیت فراوانی نسبت به دوره های تاریخی گذشته برخوردار بوده  است، بسترسازی  این عنصر در سطح جامعه شهری در راستای ضرورت نظام مهارت های شهروندی باید مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد؛ براین اساس طراحی این نشانه ها در سطح شهرها به نوعی آموزش غیرمستقیم استمرار و تقویت نظام ارزشی مهارت های شهروندی، مدنیت شهری،مشارکت محلی و هویت های شهروند محوری را به همراه خواهد داشت.

با توجه به اینکه هر جامعه ای با عنایت به زمینه های فرهنگی و ارزشی خود شهروندانش را پرورش می دهد؛ و این امر ضامن بقاء و تداوم حیات اجتماعی و توسعه پایدار شهری می باشد؛ باید آموزه های شهروندی حساب شده ای را برای تمام اقشار جامعه به طور وسیع در نظرگرفت.«آموزش و تربیت شهروندی سرمایه گذاری برای آینده مورد نظر کشور در تمامی ابعاد بسیار اهمیت دارد، برای اینکه شهروندان جامعه را به حقوق شهروندی شان آشنا کنیم، و از شهروندان جامعه این انتظار این را داشته باشیم که متعهد و مسئول باشند،ازهمان دوران کودکی مشارکت کردن در زمینه های مختلف را ترویج دهیم و یا به طور کلی در هر جامعه ای ارزش ها ، طرز تلقی ها، بینش ها و مهارت ها به همراه الگوها و روش های مشارکت در زندگی جمعی یا مدنی به شکل ویژه ای منتقل کنیم؛ پس نیازمند آموزش شهروندی و تربیت شهروندمداری می باشیم.» (خطیب زمانی،1386: 10)

طراحی نشانه های شهری در واقع در برگیرنده یادگیری مهارت ها، رفتارها و ارزش هایی است که با ماهیت، اهداف و شیوه های اداری یک مدیریت شهری و مشارکتی باید همخوانی داشته باشد؛ و عملاً منجربه تقویت احساس تعلق به شهر و داشتن هدفی در زندگی جامعه ای شهری شود. در واقع هدف از چنین طراحی نهادینه سازی ” مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاقی”، ” مشارکت فرهنگی” ” سوادبصری ”  و… خواهد بود.

چنین هدف نهادینه شده در هر سطح ساختاری اهداف شهروندان را در جامعه مشخص می کند؛ از سوی دیگر آگاهی سیاسی و اجتماعی را به صورت بصری تقویت می نماید.مردم سالاری و مشارکت در عرصه های مختلف شهری را بسط می دهد. به نوعی این نشانه ها  می تواند با تربیت شهروندی در راستای گسترش جامعه مدنی هویت های فرهنگی نقش بارزی می تواند داشته باشد، آموزش های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به دنبال خواهد داشت.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
طرح مساله
اهمیت مساله
نشانه های شهری و فرهنگ
نشانه شهری و آموزش شهروندی
نشانه های شهری و واقعیت اجتماعی
نشانه های شهری و ضرورت تربیتی
نشانه های شهری و توانمندی سیاسی
نتیجه گیری
راهبردها
منابع


تعداد صفحات : 21 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود