صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » برنامه ریزی شهری  »  مقاله کاربری فضای تفریحی و باز

مقاله کاربری فضای تفریحی و باز

Recreational and open space uses paper

مقاله کاربری فضای تفریحی و باز

فراغت:

 مجموعه‌‌ای از اشتغالهایی است که فرد کاملاً برای استراحت و رضایت خاطر خود و یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی‌‌ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزام‌‌های شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می‌‌پردازد.  ( جهاد دانشگاهی ، ۱۳۷۹ )

با توجه به مفهوم جامع فراغت انواع فعالیت های فراغتی به ۶ دسته زیر تقسیم میگردد که شامل طبقه بندی عمومی فعالیت فراغتی و تفریحی است . ) گذرا ن فراغت در خانه  ۲ ) فعالیت های اجتماعی  ۳ ) فعالیت های فرهنگی ، آموزشی   ۴ ) فعالیت های ورزشی  ۵  ) فعالیت تفریح وگردش  ۶ ) توریسم و مسافرت ( مهدیزاده ، ۱۳۸۰ )

بخشی از این فعالیت ها در درون شهر و بخشی در بیرون از شهر و قسمتی در درون منزل صورت می گیرد .

 –

فهرست مطالب

مقدمه : ۲

فراغت: ۲

نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضای فرهنگی و تفریحی : ۳

وظیفه شهرداری در احداث و مدیریت زمینهای بازی : ۳

نقش و وظیفه شهرداری در ساماندهی تفرجگاه های پیرامون شهری : ۳

۱ – فضاهای بازی: ۴

۱ـ۱ـ مشخصات انواع فضاهای بازی : ۵

۲-۱ – طبقه بندی زمینهای بازی : ۶

۳ـ ۱ ـ معیارهای مکان یابی و توزیع فضاهای بازی : ۸

۴ـ۱ـ معیارهای برنامه ریزی فضاهای بازی : ۱۰

۵ـ۱ـ اصول طراحی و مدیریت فضاهای بازی : ۱۱

تفرجگاههای طبیعی پیرامون شهرها: ۱۳

۲ـ ۱ ـ طبقه بندی تفرجگاههای طبیعی : ۱۴

۳ـ۱ ـ اصول کاربری و استفاده از تفرجگاههای طبیعی پیرامون شهری: ۱۶

الگوی چشم انداز فضاهای طبیعی : ۱۸

فضاهای موازنه اکولوژیکی : ۱۹

منابع و ماخذ : ۲۵


تعداد صفحات : 25 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود