صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله فرق بین حقوق جزا و حقوق اساسی

مقاله فرق بین حقوق جزا و حقوق اساسی

این تحقیق با موضوع فرق بین حقوق جزا و حقوق اساسی بوده و پس از بیان تعریف و تاریخچه این حقوق ها به بیان تفاوت های بین حقوق جزا و حقوق اساسی را بررسی می نماید. این تحقیق به دانشجویان رشته حقوق و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا ، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. از آن‌جا که این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است، حقوق جزا را شاخه‌ای از حقوق عمومی دانسته‌اند.

به این ترتیب می توان گفت که حقوق جزا شاخه‌ای از حقوق عمومی است و  به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.

تعریف
به مجموع قواعد كلّي و مشترك حاكم بر تحقّق جرائم و ضوابط تعيين شده از سوي دولت در تعريف مجازات‌ها حقوق جزا گفته مي‌شود. حقوق جزا مرجع تعيين اشخاص داراي مسئوليّت كيفري؛جزائي و نيز تعيين نوع كيفر و اقدامات تأمينی مي‌باشد.

نهاد قانون‌گذار با تعريف جرم و مجازات ضمن پيش‌گيري از وقوع جرم،جامعه و افراد آن را از ارتكاب جرم و آثار زيان­بار آن حفظ كرده اشخاص قانون‌شكن را از عواقب و مجازات سخت اعمال مجرمانه بر حذر مي‌دارد.

اين رشته از حقوق عمومي با تبيين روابط دولت و مردم،دولت را در سركوبي اعمال خلاف مصالح اجتماعي داراي صلاحيّت مي‌شناسد چرا كه اگر اعمال مجرمانه باعث زيان به منافع خصوصي افراد جامعه گردد،جبران ضرر و استيفاي حق پايمال شده جز با دخالت دولت و نمايندگان او ميسّر نخواهد بود.

از آن­جا كه در برخي ديگر از قواعد حقوق جزا، از حقوق خصوصي اشخاص در برابر يكديگر حمايت مي‌شود، بعضي از دانشمندان، حقوق جزا را تركيبي از حقوق عمومي و خصوصي دانسته‌اند.

درست است كه در غالب موارد دادرسي كيفري به سود شخص زيان ديده تمام مي‌شود ولي هدف اصلي از اين گونه مجازات حفظ نظم و آسايش عمومي است و فوايد به دست آمده براي شاكي خصوصي جنبۀ تبعي و فرعي دارد.

فهرست مطالب
حقوق جزا
تعریف
تاریخچه
ويژگي‌هاي حقوق جزا
عناصر تشکیل دهنده جرم
تقسیمات حقوق جزا
موقعيت حقوق جزا در طبقه بندي رشته هاي حقوقي
رابطه حقوق جزا با حقوق مدني
رابطه حقوق جزا با حقوق اداري
رابطه حقوق جزا با حقوق بين الملل
رابطه حقوق جزا با بعضي از رشته هاي حقوق خصوصي
1 . رابطه حقوق جزا با حقوق مدني
2 . رابطه حقوق جزا با حقوق تجارت
وابستگيهاي حقوق جزاي عمومي
وابستگيهاي حقوق جزاي عمومي به ديگر رشته هاي حقوق
الف- وابستگي حقوق جزاي عمومي به ديگر رشته هاي حقوق جزا
اوّل – وابستگي به آيين دادرسي کيفري
دوم- وابستگي به حقوق جزاي اختصاصي
سوم- وابستگي به حقوق جزاي بين الملل
چهارم- وابستگي به کيفر شناسي
حقوق اساسی
تاریخچه
تعريف
موضوع
حقوق اساسی در دو بخش عمده
تقسیمات حقوق اساسی
منابع حقوق اساسی
انواع حقوق اساسی
قانون اساسی عرفی و قانون اساسی موضوعه
نهادهای حقوق اساسی در ایران
حقوق ملت در قانون اساسي
ارتباط حقوق جزا با سایر رشته های حقوق با قانون اساسی
رابطه حقوق جزا با حقوق اساسي
وابستگي حقوق جزا به حقوق اساسي
منابع


تعداد صفحات : 33 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود