صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه » شیمی  »  مقاله طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران

مقاله طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران

مقاله طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران

مقاله طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران

الف) واحد تولید ازت :
ازت گازی است خنثی که میل ترکیبی بسیار کمی داشته و در شرایط عادی ترکیب پذیری ندارد . لذا در واحدهای مختلف بهره برداری از این گاز برای موارد مختلفی از قبیل گاز پوششی مخازن هیدروکربوری، برای جلوگیری از نفوذ هوا یا اکسیژن به آنها، در واحدهای کاتالیستی در هنگام احیاء بعنوان گازگردشی، در هنگام راه اندازی واحدهای هیدروژن و هیدروکراکر بعنوان گاز چرخشی و بخصوص در عملیات احیاء مداوم کاتالیست پلاتفرمر واحد تبدیل کاتالیستی بصورت مداوم مصرف می گردد . با توجه به آنکه ۷۹ درصد هوا ازت می باشد بهترین منبع تهیه می باشد . بهمین منظور واحد ازت طراحی و نصب گردیده است . ظرفیت واحد فشرده و مایع کردن  هوا و تفکیک اکسیژن و ازت مایع می باشد . محصول واحد  ازت گازی و  ازت مایع با درجه خلوص ۹۹۹/۹۹ درصد می باشد .

ب) واحد تبدیل کاتالیستی :
واحد C.C.R شرکت به منظور تبدیل برشهای بنزین با درجه آرام سوزی پائین به بنزین با درجه آرام سوزی ۱۰۰ طراحی و نصب گردیده است . ظرفیت واحد ۲۱۶۰۰ بشکه در روز می باشد . طراحی واحد بر دو مبنای تأمین کامل خوراک H.S.R.G از واحد تقطیر در جو با نقطه جوش ابتدائی  و نقطه جوش نهائی   و یا مخلوطی از ۱۷۱۵۹ بشکه در روز خوراک از واحد تقطیر و ۴۴۴۱ بشکه در روز نفتای سنگین (H.N )هیدروکراکر با نقطه جوش ابتدائی  ونقطه جوش نهائی می باشد .

این واحد مشتمل بر سه قسمت می باشد :
-تصفیه نفتا(NAPHTHA HYDROTREATING -NHT) به منظور حذف ترکیبات الی نیتروژن دار، گوگرددار، اکسیژن دار، اشباع هیدروکربورهای غیر اشباع (اولفینی) و حذف سموم اضافی مانند ارسینک و سرب که برای قسمت پلاتفرمر مضر می باشند تعبیه شده است . حذف این ناخالصیها در حضور کاتالیست (با نام تجاری S-12 محصول مشترک UOP با فلزات فعال کبالت، مولیبدن بر روی پایه آلومینا) و گاز هیدروژن انجام می گیرد .

-پلاتفرمر (PLATEFORMER) : نفتای تصفیه شده در این واحد در حضور کاتالیست (با فلز فعال پلاتین بر روی پایه آلومینا) تبدیل به بنزین با درجه خلوص آرام سوزی بالا، گاز مایع و مخلوط گازی غنی از هیدروژن می شود که به عنوان خوراک گازی به واحد هیدروژن ارسال می گردد .

-قسمت احیاء مداوم کاتالیست(به منظور احیاء مداوم کاتالیست قسمت پلاتفرمر) در مجاورت واحد فوق نصب گردیده است که همواره قسمتی از کاتالیست از انتهای بستر راکتورپلت فرمر وارد قسمت احیاء شده و بعد از سوزاندن کک و آماده سازی مجدد از بالا وارد راکتورهای پلاتفرمر می گردد و بدین ترتیب همواره پلاتفرمر از شرایط یکنواخت عملیاتی در طول بهره برداری برخوردار خواهد بود .

ج) واحد هیدروژن :
واحد تولید هیدروژن به منظور تولید هیدروژن با درجه خلوص ۹/۹۹% به مقدار تقریبی (مورد نیاز واحد هیدروکراکر) طراحی و نصب شده است قسمتی از هیدروژن تولیدی توسط واکنش های ریفرمینگ در کوره (راکتور) واحد از واکنش خوراک با بخار آب در دمای در حضور کاتالیست با فلز فعال نیکل روی پایه آلومینا و خالص سازی PSA N0.1 تأمین می گردد . خوراک واحد می تواند گاز طبیعی، گازهای هیدروکربوری تصفیه شده در واحد آمین و یا پروپان باشد که بعلت قابلیت دسترسی و استفاده آسانتر معمولاً از گاز طبیعی بعنوان خوراک استفاده می گردد . قسمت دیگری از هیدروژن تولیدی از خالص سازی گازهای غنی از هیدروژن تولیدی در واحد تبدیل کاتالیستی درPSA N0.2 تأمین می شود .

گازهای ناخالص خروجی از PSA N0.1 حاوی هیدروژن، دی اکسید کربن، منواکسید کربن است در کوره واحد مصرف می گردد . گازهای ناخالص خروجی از PSA N0.2 که حاوی هیدروژن و گازهای هیدروکربوری سبک است به سیستم سوخت گازی پالایشگاه تزریق می گردد .

د) واحد هیدروکراکر :
واحد هیدروکراکر شرکت پالایش نفت شازند اراک برای تبدیل برش نفتی سنگین موم دار (WAXY DISTILLATE ) که اصطلاحاً به آن آیزوفید (ISOFEED) اطلاق می شود و از واحد تقطیر در خلاء پالایشگاه استحصال می گردد و قابل عرضه به بازار مصرف نمی باشد به محصولات با کیفیت مطلوب طراحی و نصب گردیده است . خوراک واحد ۲۴۵۰۰ بشکه در روز آیزوفید با نقطه جوش ابتدائی  و نقطه جوش نهایی  می باشد که در فشار و دمای بالا در حضور کاتالیست و گاز هیدروژن با درجه خلوص ۲/۹۳-۹۰ درصد واکنشهای هیدروکراکینگ و هیدروتریتینگ انجام یافته و تبدیل به محصولات گازوئیل، نفت سفید، سوخت هواپیما، نفتای سنگین، نفتای سبک، گاز مایع و گازهای هیدروکربوری سبک که حاوی مقادیر زیادی  می باشند می گردد گازهای هیدروکربوری فوق در واحد تصفیه گاز با آمین تصفیه شده و بعد از حذف به سیستم سوخت گازی پالایشگاه تزریق و به عنوان سوخت در کوره های پالایشگاه مصرف می گردد .
قسمتی از نفتای سبک بعنوان خوراک واحدهای پتروشیمی و نفتای سنگین برای تولید بنزین با درجه آرام سوزی بالا مستقیماً به واحد C.C.R و یا به بانکهای TK-2007,2008 برای ذخیره سازی ارسال می گردد . کاتالیست مورد استفاده در واحد با نام تجاری KF-1015 ساخت شرکت هلندیAKZO NOBEL  می باشد .

۱- هدف و دامنه کاربرد
-تشریح فرآیند واحدهای منطقه ب از خوراک تا محصول نهایی
-تشریح نحوه انجام کنترلهای کمی و کیفی در متغیرهای فرآیندی جهت تولید محصول مطابق با شرایط طراحی واحدهای فوق
-چگونگی ارتباطات صحیح با دیگر واحدها و ادارات که به نحوی در عملکرد واحدهای این منطقه مؤثر هستند .
دامنه کاربرد این روش اجرایی در محدوده عملکرد واحدهای منطقه ب شرکت پالایش نفت شازند اراک می باشد .

۲- تعاریف
۲-۱- CHILLED WATER: مخلوط آب سرد و ضدیخ گردشی در سیستم
۲-۲-COLD BOX : محفظه سرد که اکسیژن و ازت مایع از یکدیگر جدا می شوند .
۲-۳- H.P.C (HIGH PRESSURE COLUMN) : ستون یا برج فشار بالا
۲-۴- L.P.C (LOW PRESSURE COLUMN) : ستون یا برج فشار پائین
۲-۵-CONDENSER : مایع کننده گاز ازت یا چگالنده
۲-۶- M.S (MOLECULAR SIEVE) : نوعی کاتالیست که جاذب ، بخار آب و سایر ناخالصیهای موجود در هوا می باشد .
۲-۷- ADSORBER : جاذب یا جذب کننده (منظور ظروف جذب می باشد)
۲-۸- SELF REGENERATION : احیاء خودبخودی
۲-۹- LIQUID SEPRARATOR : جداکننده مایع از گاز
۲-۱۰-VAPORIZER : تبخیر کننده
۲-۱۱- LIN (LIQUID NITROGEN) : ازت مایع
۲-۱۲- GAN (GAS NITROGEN) : ازت گازی
۲-۱۳- راکتور (REACTOR) :
ظرفی است که در آن خوراک در مجاورت کاتالیست در دما و فشار معین به ترکیبات مورد نظر تبدیل می شود .
۲-۱۴-UTILITIES : واحدهای سرویس دهنده آب و برق و بخار و هوای فشرده پالایشگاه .
۲-۱۵-ظرف هوازدا (DEAERATOR) : ظرفی است که در آن بوسیله تزریق بخار آب، گازهای محلول در آب تغذیه به سیستم تولید بخار واحد، خارج می شوند .
۲-۱۶-(H.T.S.C-HIGH . TEMP . SHIFT . CONVERTOR) : راکتور تبدیل کننده CO به در حضور کاتالیست اکسید آهن و بخار آب .
۲-۱۷-BLOW DOWN : تخلیه آب دیگ بخار بمنظور کنترل و کاهش سختی و قابلیت هدایت الکتریکی (کانداکتیویته) آب دیگهای بخار .
۲-۱۸-ZNO DRUM : راکتور گوگردزدایی که در حضور کاتالیست اکسید روی خوراک را جذب می کند .
۲-۱۹- BOILER : سیستم تولید بخار واحد .
۲-۲۰- بخار آب خشک یا (SUPPER HEAT) : بخار آبی است که دمای آن از دمای بخار آب اشباع (نقطه جوش) در همان فشار بالاتر باشد .
۲-۲۱- TAIL GAS : گازهای ناخالص جذب شده توسط (۱,۲) PSA .
۲-۲۲- (PSA- PRESSURE SWING ADSORPTION) : دستگاه جذب ناخالصی در فشار متغیر .
۲-۲۳- آب نرم (T.W.-TREATED WATER) : آب تصفیه شده و بدون سختی که از واحد آب صنعتی بعنوان آب تغذیه سیستم تولید بخار به واحد ارسال می شود .
۲-۲۴- OCN (OCTAN NUMER) عدد اکتان : درجه آرام سوزی سوخت موتور را عدد اکتان گویند که معرف میزان ضربه ایست که به پیستون وارد می شود .
۲-۲۵-R.V.P : فشار بخار سیال بوده که برحسب کیلو پاسکال بیان می گردد .
۲-۲۶- HIGH PRESSURE SEPARATOR (H.P.S) : ظرف جدا کننده فشار بالا به منظور جداسازی مواد نفتی، آب و نیز گاز غنی از هیدروژن بکار رفته است و دارای MESH به منظور جداسازی بهتر قطرات آب می باشد .
۲-۲۷- REACTOR PRODUCT SEPARATOR (R.P.S) : ظرف جدا کننده محصول بنزین و گاز مایع از گاز هیدروژن تولیدی
۲-۲۸- STRIPPER : برج عیان کننده V-203 می باشد که نفتای تصفیه شده را از جریان گازهای سبک و H25 جدا می سازد
۲-۲۹- STABILIZER : برج تثبیت کننده V-256 به منظور جداسازی مواد سبک هیدروکربوری از بنزین برای تثبیت فشار بخار محصول
۲-۳۰- NET GAS : جریان گاز هیدروژن نسبتاً خالص که بین ۹۲تا۹۵ درصد خلوص داشته و به واحد هیدروژن ارسال می گردد .
۲-۳۱- RECYCLE گاز گردشی :
جریان گاز هیدروژن گردشی است که جهت جلوگیری از تشکیل کک و انجام بهتر واکنشها به سیستم (راکتورها) تزریق می گردد .
۲-۳۲- REFLUX : جریان برگشتی خنک به برج عریان کننده یا تثبیت کننده
۲-۳۳- REGENERATION : فرایند احیاء کاتالیست بوده که در واقع سوزاندن کک با استفاده از اکسیژن در مجاورت گاز ازت یا بخار آب صورت می گیرد .
۲-۳۴- TEMPERED WATER : آب نیم گرم حاوی ضد یخ به منظور خنک کردن سیلندرکمپرسورهای رفت و برگشتی
۲-۳۵- PACKING WATER : آب حاوی ضد یخ که برای خنک نمودن محفظه PACKING کمپرسورها بکار می رود
۲-۳۶- WATER CONTENT (W/C) : آب موجود در جریان گاز گردشی قسمت پلاتفرمر که بر حسب PPM بیان می شود .
۲-۳۷- REDUCTION ZONE : به قسمت بالای راکتور V-251 اطلاق می شود . در این قسمت اکسیدهای پلاتین شارژ شده در اثر تماس با جریان گاز هیدروژن در دمای بالای احیاء شده و پلاتین آزاد و بخار آب نیز تولید می گردد .
۲-۳۸- SNUFFING STEAM : بخار خفه کننده ای که جهت PURGE نمودن و زدودن گاز در داخل کوره ها یا ظروف بکار می رود .
۲-۳۹- PURGE : تخلیه یک ظرف، دستگاه یا لوله از گاز با استفاده از جریان گاز ازت
۲-۴۰- STEAM OUT : تخلیه یک ظرف با استفاده از بخار ۶۰#
۲-۴۱- (H.N) HEAVY NAPHTHA : نفتای سنگین تولیدی واحد هیدروکراکر
۲-۴۲- TREATED NAPHTHA (T.N) : نفتای تصفیه شده از یونیفاینر
۲-۴۳- (H.S.R.G ) HEAVY STRAIGHT RUN GASOLINE : نفتای تولیدی واحد تقطیر
۲-۴۴- هیدروکربن : ترکیبات نفت خام که شامل هیدروژن و کربن می باشند .
۲-۴۵- هیدروکراکر : (HYDROCRACKER) واحد شکننده هیدروکربنهای سنگین و تولید محصولات قابل عرضه به بازار مصرف .
۲-۴۶- ISO FEED : خوراک تازه واحد هیدروکراکر که شامل هیدروکربنهای سنگین و ناخالصیهای فلزی، گوگردی و نیتروژنه به صورت ترکیبات آلی می باشد .
۲-۴۷- RECYCLE FEED : خوراک گردشی واحد می باشد که در حقیقت قسمتی از خوراک تازه تبدیل نشده به محصول است که دوباره برای تبدیل، همراه خوراک تازه وارد راکتورها می شود .
۲-۴۸- REACTOR : دستگاهی است که در آن خوراک در مجاورت کاتالیست و در دما و فشار مشخص (تعریف شده در دستورالعملها و مدارک فنی) به ترکیبات دیگر تبدیل می شود .
۲-۴۹- (H.P.S)HIGH PRESSURE SEPARATOR : ظرف جدا کننده فشار بالا که در آن مواد نفتی، آب و گازها از هم جدا می شوند .
۲-۵۰- (L.P.S)LOW PRESSURE SEPARATOR : ظرف جدا کننده فشار پائین که در آن مواد نفتی، آب و گازها از هم جدا می شوند .
۲-۵۱- RECYCLE GAS : گاز گردشی که همراه خوراک تازه و گردشی وارد راکتورها می شود.
۲-۵۲- MAKE UP GAS : گاز هیدروژن مصرفی واحد با درجه خلوص بیش از ۹۹% که از واحد هیدروژن تأمین می گردد .
۲-۵۳- L.H.S.V (LIQUID HOURLY SPACE VELOCITY) : نسبت دبی حجمی خوراک تازه به حجم کاتالیست که بیان کننده عکس زمان توقف خوراک بر روی بستر کاتالیست می باشد و واحد آن ۱/HR است .
۲-۵۴- C.F.R (COMBINED FEED RATIO) : نسبت مجموع خوراک تازه و گردشی به خوراک تازه که برای این واحد ۱٫۶ می باشد .
۲-۵۵- CONVERSION مقداری از خوراک تازه که در راکتورها به محصول تبدیل می شود
۲-۵۶- CONVERSION PER PASS : مقداری از خوراک تازه که در هر بار عبور از راکتورها به محصول تبدیل می شود .
۲-۵۷- OFF TEST یا UNCONVERTED OIL : مقداری از خوراک تبدیل نشده که بعنوان محصول غیر استاندارد به مخازن سوخت سنگین و یا HEAVY SLOPS ارسال می گردد .
۲-۵۸- OVER FLASH : برش نفتی بین دیزل و خوراک گردشی است که از V-639 گرفته می شود و برای تثبیت نقطه اشتعال محصول نفت سفید به عنوان جریان گرم کننده در مبدل حرارتی E-642 به کار می رود .
۲-۵۹- RECYCLE SPLITTER : برج تفکیک واحد برای جدا سازی محصولات (V-639)
۲-۶۰- STRIPPER : ظروف تثبیت کننده نقطه اشتعال و نقطه جوش ابتدائی محصولات نفتای سنگین، نفت سفید و گازوئیل .
۲-۶۱- STABILIZER : برج تفکیک محصول نفتای سبک و گاز مایع
۲-۶۲- LEAN OIL : مقداری از محصول گازوئیل که برای جذب هیدروکربنهای سنگین از گازهای خروجی V-637 استفاده می شود .
۲-۶۳- RICH OIL : مواد نفتی خروجی از V-638 که به عنوان جریان برگشتی (REFLUX) میانی به برج تفکیک تزریق می شود .
۲-۶۴- REFLUX : مایع بالا سری که به عنوان مایع خنک کننده به بالای برج تفکیک و یا تثبیت کننده تزریق می گردد .
۲-۶۵- TEMPERATURE RUN AWAY : افزایش غیر قابل کنترل دما در بستر راکتورها
۲-۶۶- TEMPERATURE PROFILE (پروفیل درجه حرارت) : که بیان کننده نحوه تغییرات دمائی در بستر راکتورها می باشد .
۲-۶۷- اولفین : هیدروکربنهای غیر اشباع
۲-۶۸- ایزومر: هیدروکربنها با فرمول شیمیائی یکسان و فرمول ساختمانی متفاوت
۲-۶۹- BY PASS : بر حسب محل استفاده به معنی بی اثر کردن یک سینگال ابزار دقیقی و یا یک مسیر کنار گذر که بعضی قسمتهای واحد را کنار گذر می نماید .
۲-۷۰- (A.T.K)AVIATION TURBINE KEROSENE : سوخت هواپیما که نفت سفید با شرایط خاص می باشد .
۲-۷۱- UTILITY : واحدهای سرویس دهنده آب، برق، بخار و هوای ابزار دقیق پالایشگاه

۳- مسئولیت اجرا
رئیس منطقه ب با نظارت رئیس امور پالایش مسئولیت اجراء این روش اجرایی را به عهده دارد . مسئول واحدهای هیدروکراکر، هیدروژن، تبدیل کاتالیستی و ازت و در نبود آنها رئیس نوبتکاری مسئولیت جانشینی رئیس منطقه را عهده دار بوده و کلیه پرسنل واحد ها موظف به رعایت مفاد این روش اجرایی در رابطه با فعالیتهایشان می باشند.

۴-شرح روش :
۴-۱- واحد ازت
۴-۱-۱- شرح فرآیند :
ظرفیت واحد ازت۵۷۰۰ هوا بعنوان خوراک می باشد که توسط یک سیستم فیلتر دوبله گرد و غبار و سایر ناخالصیهای مکانیکی آن گرفته شده و سپس تا فشار BARG 4/11-4/10 توسط یک کمپرسور گریز از مرکز (C-1101) فشرده می شود .
هوای فشرده ابتدا در کولر C-1101 E2 توسط آب خنک کننده و سپس در مبدل E-1101 توسط سیستم تبرید خنک شده و به دمای کمتر از می رسد . آب تولید شده در این مرحله توسط V-1101 جدا گشته سپس هوای خنک شده از یکی از ظروف جذب V-1103 , A/B عبور نموده و رطوبت باقیمانده، دی اکسید کربن، ئیدروکربن های موجود و سایر ناخالصیهای آن تا حد ممگن جذب می گردد . پس از ظروف جذب، هوا وارد COLD BOX می شود که ابتدا تا دمای – در مبدل ME-1101 E1 سرد شده و سپس وارد برج تفکیک می گردد . هوای مایع شده به پایین برج ME-1101 V1 وارد می شود و با توجه به اختلاف دمای جوش اکسیژن (-) و ازت  (-) این مخلوط تفکیک می گردد . هوا در حین عبور از سینی های برج، اکسیژن موجود را به مایعات در حال ریزش منتقل نموده و هوای غنی از ازت به بالای برج می رسد بدین ترتیب گاز خالص ازت به چگالنده E-1108 در بالای برج می رسد . محصولات بالایی برج شامل گاز خروجی بالاسری و ازت مایع است که بخشی از آن بعنوان REFLUX  برج و بقیه آن محصول ازت مایع می باشد . مایعات در حال ریزش از سینی ها بتدریج حاوی اکسیژن بیشتری شده بطوریکه در انتهای برج حدود ۳۵ درصد اکسیژن دارند . مایعات جمع شده ته برج ضمن عبور از مبدل ME-1101 E2  خنک تر شده و سپس توسط LCV-3201 منبسط شده و به دمای- می رسد و پس از آن وارد بخش داخلی چگالنده E-1108 می شود . در چگالنده جریان سرد ورودی ضمن تبادل حرارت با گاز ازت بالای برج مجدداً بصورت گاز درآمده و از بالای برج خارج می شود . این گاز ناخالص در مبدل ME-1101 E2 و سپس در مبدل ME-1101 E1 گرم می شود و نهایتاً در T-1101 TURBO EXPANDER تا فشار ۰٫۳ بار منبسط می گردد . گاز خروجی EXPANDER با دمای برودت کافی جهت تبادل حرارت با خوراک ورودی COLD BOX را تأمین می نماید . بطوری که بخشی از سرمای لازم جهت مایع شدن هوای ورودی تأمین می شود . مایع ازت تولیدی در مبدل E-1108 وارد تانکهای ذخیره ازت TK-1101 و TK-1102 می شود .

تانک TK-1102 جهت استفاده واحد CCR می باشد بطوریکه حدود ۲۰۰ ازت مایع از آن خارج شده و توسط تبخیر کننده E-1107 تا دمای  گرم می شود و مورد استفاده قرار می گیرد . تانک TK-1101 جهت استفاده سایر واحدهای پالایش در نظر گرفته شده است بطوریکه حدود ۲۵۰۰ مایع ازت خروجی آن پس از گرم شدن در تبخیر کننده E-1104 مورد استفاده قرار می گیرد .

مبدلهای E-1104  و E-1107 بصورت کویلهایی می باشند که در یک ظرف بسته قرار گرفته و پس از پرشدن ظرف بوسیله آب، توسط یک خط بخار LP دمای آب  کنترل شده و سبب تبخیر ازت مایع می گردد . جهت پرکردن سیلندرهای ازت، کمپرسور سه مرحله ای رفت آمدی C-1103 در نظر گرفته شده است که این کمپرسور گاز ازت تولیدی برج تفکیک یا تبخیرکننده ها را تا فشار ۱۶۵ BAR فشرده نموده و از طریق ۲عدد MANIFOLD قابلیت پرکردن ۸ سیلندر ازت را دارد .

۴-۱-۲- نحوه کنترل عملیات در شرایط عادی :
بطور کلی در عملیات عادی واحد دو نوع کنترل کمی و کیفی صورت می پذیرد . کنترلهای کمی واحد مشتمل بر کنترل عملیات جاری (بخصوص کنترل نقاط کلیدی واحد) کنترل سیستم های سرویس دهنده جنبی، کنترل ماشینهای دوار می باشد، کنترل کیفی واحد مشتمل بر کنترل مشخصات محصول واحد و جریانهای گذار بر عملیات می باشد

۴-۱-۲-۱- کنترل عملیات (نقاط کلیدی واحد) :
سیستم کنترل واحد از نوع سیستم کنترل منطقی قابل برنامه ریزی (PROGRAMABLE LOGIC CONTROL-PLC) می باشد و مسئول آن کارمند محوطه واحد است که با هماهنگی سرکارگران واحد تبدیل کاتالیستی و ازت عملیات کنترل آن را بر عهده دارد .

قسمتی از اطلاعات واحد ازت مانند فشار شبکه ازت، جریان به واحد C.C.R (FI2105 )، جریان به هدر پالایشگاه  (FI2104 )، فشار محفظه COLD BOX و آنالایزر میزان اکسیژن علاوه بر PLC واحد بر روی سیستم DGS نیز تعریف شده است که فقط جنبه اطلاعی داشته و توسط مسئول اطاق کنترل واحد تبدیل کاتالیستی بازبینی می گردد و در صورت بروز اشکال به کارمند محوطه ازت جهت رفع اشکال اطلاع می دهد .

تغییر در شرایط کارکرد واحد برای مثال تغییر در میزان خوراک و میزان استحصال ازت مایع و گازی از طریق دستورالعمل روزانه سرپرست واحد به شیفت کنترل ابلاغ و توسط کارمند محوطه انجام می گیرد . شرایط کارکرد واحد در فرم شماره ۲۰۱-CF-1114 توسط کارمند محوطه تکمیل می گردد .

فهرست مطالب
الف) واحد تولید ازت : ۲
ب) واحد تبدیل کاتالیستی : ۲
ج) واحد هیدروژن : ۳
د) واحد هیدروکراکر : ۴
۱- هدف و دامنه کاربرد. ۵
۲- تعاریف.. ۵
۳-مسئولیت اجرا ۱۲
۴-شرح روش : ۱۲
۴-۱- واحد ازت.. ۱۲
۴-۱-۱- شرح فرآیند : ۱۲
۴-۱-۲- نحوه کنترل عملیات در شرایط عادی : ۱۴
۴-۱-۲-۱- کنترل عملیات (نقاط کلیدی واحد) : ۱۵
۴-۱-۲-۱-۱- خوراک ورودی واحد : ۱۵
۴-۱-۲-۱-۲-کنترل سطح مایع در H.P.C : 16
۴-۱-۲-۱-۳-کنترل LEVEL در L.P.C : 16
۴-۱-۲-۱-۴-کنترل LIQUID SEPARATOR LEVEL : 16
۴-۱-۲-۱-۵-کنترل جریان گاز احیاء : ۱۷
۴-۱-۲-۲-کنترل سیستم های سرویس دهنده : ۱۷
۴-۱-۲-۳-کنترل شرایط عملیاتی دستگاههای دوار : ۱۷
۴-۱-۲-۴-کنترل کیفی عملیات : ۱۸
کنترل کیفی خوراک : ۱۸
کنترل کیفی محصول : ۱۸
۴-۲- واحد تبدیل کاتالیستی.. ۱۸
۴-۲-۱-شرح فرایند : ۱۸
۴-۲-۱-۱-شیمی فرآیند. ۱۸
۴-۲-۱-۱-۱-شیمی فرآیند تصفیه نفتا : ۱۹
۴-۲-۱-۱-۲-شیمی فرآیند پلت فرمینگ : ۲۰
۴-۲-۱-۲-شرح عملیات واحد : ۲۰
۴-۲-۲-نحوه کنترل عملیات در شرایط عادی : ۲۶
۴-۲-۲-۱-کنترل عملیات (نقاط کلیدی واحد) : ۲۷
۴-۲-۲-۱-۱-خوراک واحد یونیفاینر. ۲۷
۴-۲-۲-۱-۲-گازگردشی واحد یونیفاینر : ۲۸
۴-۲-۲-۱-۳-کنترل درجه حرارت خروجی کوره H-201. 28
۴-۲-۲-۱-۵-کنترل فشار H.P.S (V-202). 29
۴-۲-۱-۶-نحوه کنترل LIC-2001. 30
۴-۲-۲-۱-۷-کنترل خوراک قسمت پلاتفرمر: ۳۰
۴-۲-۲-۱-۸-گاز گردشی قسمت پلاتفرمر : ۳۰
۴-۲-۲-۱-۹-نحوه عملکرد FIC-2517.. 31
۴-۲-۲-۱-۱۰-نحوه کنترل فشار مراحل C-252A/B/C.. 32
نحوه عملکرد PIC-2502. 32
-نحوه عملکرد PIC-2503.. 33
-نحوه عملکرد PIC-2504.. 34
۴-۲-۲-۱-۱۱-کنترل فشار برج تثبیت کننده. ۳۵
۴-۲-۲-۳-کنترل شرایط عملیاتی دستگاههای دوار. ۳۵
۴-۲-۲-۴-کنترل مواد شیمیایی.. ۳۶
۴-۲-۲-۵-کنترل کیفی عملیات مشتمل بر چند بخش است.. ۳۶
۴-۳-واحد هیدروژن.. ۳۸
۴-۳-۱-شرح فرآیند : ۳۸
۴-۳-۱-۱-شیمی فرآیند : ۳۸
۴-۳-۱-۱-۱-گوگرد زدایی خوراک : ۳۸
۴-۳-۱-۱-۲-تبدیل با بخار آب (STEAM REFORMING) : 38
۴-۳-۱-۱-۳-تبدیل  COبه   : ۳۹
۴-۳-۱-۱-۴-خالص سازی تحت فشار توسط جذب سطحی (PSA) : 39
۴-۳-۱-۲-شرح عملیات واحد : ۴۰
-سیستم سوخت گازی کوره  H-701. 44
-قسمت تبدیل H.T.S.C.. 45
۴-۴-واحد ایزوماکس (هیدروکراک) :     ISOMIRATION MAXIMOM… ۴۶
۴-۴-۱-شرح فرآیند : ۴۶
شرایط نگهداری خوراک واحد هیدروکراکر در مخازن ISO FEED   ۵۱


تعداد صفحات : 54 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود