صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » معماری  »  مقاله در مورد معماری فولدینگ

مقاله در مورد معماری فولدینگ

این تحقیق در مورد معماری فولدینگ می باشد و پس از بیان تعریف ، به بررسی اصول و ویژگی های معماری فولدینگ می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته های معماری ، طراحی ، نقشه کشی و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.

مقدمه
در بررسی آثار معماري در ادوار مختلف تاریخ میتوان به رابطه ي مستقیم و عمیق بین نحوه ي نگرش و ایدئولوژي بشر نسبت به هستی و اعتقادات او و به طور کلی آن چه را فرهنگ مینامیم و آنچه که به عنوان اثر معماري عرضه مینماید پی برد.

به این معنی که نحوه ي تفکر و تفسیرانسان از هستی در شکل گیري معماري او به شدت تأثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر آن چه به عنوان کالبد معماري شکل میگیرد، متأثر از کیفیات روحی است، که خالق آن اثر مدنظر داشته است درست به مثابهي نقاشی کودکی که از روي آن میتوان به نحوه تفکر و حالات روانی کودك در هنگام خلق نقاشی اش پی برد.

مقارن با تحولات عظیمی که در چند قرن اخیر در حوزه ي تفکر صورت گرفته است، معماري نیز دستخوش دگرگونی هایی گردیده که باز خورد آن را میتوان در تعدد سبکها مشاهده کرد. به این معنی که، این معماري است که آن تفکرات را توصیف میکند.

هر تفکر جدید و یا نظریه ي علمی تازه باعث ایجاد سبکی نو در معماري شده است. در این مطالعه، ابتدا مقدمات فلسفی مرتبط با موضوع بررسی شد و بعدبه تعریف فولدینگ در معماري و سپس به نمونه هایی از کارهاي معماران در فولدینگ پرداخته شده نهایت آن که فهرست منابع مورد استفاده در پایان آورده شده است.

تعریف
معماری فولدینگ یکی از سبک های مطرح در دهه پایانی قرن گذشته بود . فلسفه فولدینگ برای نخستین بار توسط فیلسوف فقید فرانسوی ، ژیل دلوز مطرح شد.وی همچون ژاک دریدا از جمله فلاسفه مکتب پسا ساختارگرایی محسوب می شود . دلوز نیز مانند دریدا اساس اندیشه خود را بر زیر سوال بردن بینش مدرن و مکتب ساختارگرایی قرار داد .

فلسفه دلوز ، یک فلسفه افلاطون ستیز و دکارت ستیز است . به عبارت دیگر می توان بیان نمود که فولدینگ یک طرح ضد دکارتی است. از نظر دلوز ، هستی از زیر بناهای عقل ریاضی استخراج نشده است. وی در کتاب معروف خود ، ضد ادیپ سرمایه داری و اسکیزوفرنی ( 1972) خرد مدرن را مورد پرسش قرار داد . از نظر دلوز، خرد هر جایی است .

فهرست مطالب
مقدمه
تعریف
فلسفه‌ي فولدينگ
ويژگي‌هاي معماري فولدينگ
مقايسه ی معماري ديكانستراكشن و فولدينگ
شباهت‌ها
تفاوت‌ها
افقی گرایی
تعریف معماری فولدینگ از دیدگاه گرگ لین
معماری فولدینگ معماری نئو باروک
مقایسه ديكانستراكشن و فولدينگ
اصول معماری فولدینگ
پیتر آیزنمن
منابع


تعداد صفحات : 27 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود