صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » کتاب » آموزشی  »  مقاله در مورد روش های نوین آموزش زبان انگلیسی

مقاله در مورد روش های نوین آموزش زبان انگلیسی

در این تحقیق به معرفی و بررسی روشهای نوین و آموزش های جدید زبان انگلیسی پرداخته می شود.

مقدمه
در امر آموزش زبان خارجی به زبان آموزان کمک می شود تا مهارت های ” شنیداری ، گفتاری ، خواندن  و نوشتن ”را در خود توسعه داده و دانش ساختاری پایه و واژگان ضروری زبان را در خود تقویت نمایند. شرکت فعا ل و همکاری گروهی دانش آموزان در فرایند تدریس ، دستیابی اهداف فوق را آسان تر می سازد .  از جمله موارد مورد تا کید در امر آموزش زبان عبارتند از :

1- بکار گیری دانش آموزان در فعالیت های عملی (  Practical Tasks ) مرتبط با شرایط واقعی زبان انگلیسی .
2- ارائه فرصت کافی به دانش آموزان جهت تعامل (interaction) با یکدیگر
3- بهره گیری از فعالیت های دو نفره و گروهی جهت انجام فعالیت های جمعی به گونه ای که هر دانش آموز در یک کار گروهی دارای وظیفه خاص باشد.
4-  برقراری تناسب مطلوب بین فعالیت ها از نظر کاربرد صحیح زبان (accuracy  ) و نیز بکارگیری  روان و سلیس زبان (fluency  ).
5- ایفای نقش معلمین بعنوان تسهیل کننده آموزش  به گونه ای که معلم محوری در کلاس کاهش یافته و فعالیت های مبتنی بر یادگیری (Learning – directed activities  ) افزایش یابد.
6- فرآیند ارزشیابی تداوم بخش فعالیت های مهارتی در آموزش و یادگیری باشد.
7- انجام کارهای گروهی ، سرودها  ، بازی های زبانی  و ایفای نقش در کلاس.

فهرست مطالب
مقدمه
مهارت های چهارگانه
1- مهارت شنیداری (listening )
2- مهارت گفتاری (Speaking)
3- مهارت خواندن (Reading)
4- مهارت نوشتن (Writing)
روش تدریس متون خواندنی ( Reading )
دانش واژگانی (Vocabulary)
روش تدریس لغات جدید
لغات جدید بکمک تصاویر
روش تدریس پیشنهادی نکات دستوری
روش تدریس اصوات (Phonetics )
الف- مرحله معرفی ( Presentation )
ب- مرحله تمرین (Practice )
ج- مرحله تولید( Production )
روش تدریس پیشنهادی مکالمه
الف- مرحله معرفی (Presentation )
ب- مرحله تمرین (Practice )
ج- مرحله تولید (Production )


تعداد صفحات : 13 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود