صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » مدیریت  »  مقاله در مورد تجزیه و تحلیل شغل

مقاله در مورد تجزیه و تحلیل شغل

این تحقیق درباره تجزیه و تحلیل شغل می باشد و به بررسی آن از جهات مختلف می پردازد.

مقدمه
شُغل فعالیتی منظم است که در ازای دریافت پول انجام می‌شود. یک فرد عموما یک شغل را با کارمندی، داوطلبی، یا شروع کسب و کار  آغاز می‌کند. مدت‌زمان یک شغل می‌تواند از یک ساعت (در مورد کارهای خاص) تا تمام طول عمر (در مورد برخی قاضی‌ها) به درازا بکشد. اگر یک فرد برای نوع مشخصی از شغل تربیت شده باشد، بدان حرفه یا پیشه می‌گویند. مجموعه شغل‌های یک فرد در طول زندگی سوابق شغلی آن فرد را تشکیل می‌دهد.

شغل وظیفه ای است که یک فرد در قبال سازمان و یا محلی دیگر، مسئولیت انجام آن را می پذیرد.

شغل اهمیت و ضرورت ویژه‌ای در زندگی انسان دارد و در واقع یکی از تصمیم گیری‌های اساسی و سرنوشت‌ساز برای وی می‌باشد. در گذشته که تنوع مشاغل تا به حد امروزی نبوده است، اغلب انتخاب شغل برای فرزندان به صورت موروثی انجام می‌گرفته است. به عبارتی فرزندان همان شغل پدر را انتخاب کرده و آنرا ادامه می‌دادند.

امروزه بنا به دلایل مختلفی کمتر از گذشته این اتفاق می‌افتد و اغلب جوانان در شرایطی قرار می‌گیرند که ناچار به انتخاب شرایط شغلی هستند. البته این امر و خود شرایط شغلی و دلبخواهی بودن آنرا نشان نمی‌دهد. چرا که در موارد زیادی عواملی خاص یک موقعیت شغلی را بر فرد تحمیل می‌کند.با این حال پایه‌های انتخاب شغل و مراحل لازم برای رسیدن به شغل مورد نظر اغلب در سنین پائین‌تر گذاشته می‌شود. افراد با در نظر داشتن عوامل موثر در پایه‌ریزی این مراحل و عوامل دیگر مسیر شغلی خود را هدایت می‌کنند.

تجزیه و تحلیل شغل
تجزیه و تحلیل شغل یا کارشکافی، فرآیندی است که از طریق آن، ماهیت و ویژگیهای هریک از مشاغل در سازمان بررسی میشود و اطلاعات کافی درباره آن‌ها جمعآوری و گزارش میشود. با تجزیه و تحلیل شغل، مشخص میشود، هر شغل چه وظایفی را شامل میشود و برای احراز و انجام شایسته آن، چه مهارت‌ها، دانشها و تواناییهایی لازم است. تجزیه و تحلیل شغل، شرح خلاصه وظایف و مسئولیت‌های شغل و رابطه آن شغل با مشاغل دیگر دانشها و مهارتهای لازم برای انجام دادن آن و شرایط کار است.

پایه و اساس سازمان، وظایفی است كه به وسیله اعضای آن انجام میگیرد. این وظایف باید متناسب با یكدیگر و دارای هماهنگی در جهت رسیدن به اهداف سازمان باشد. بنابراین، تجزیه و تحلیل و شناخت مشاغل در سازمان، بخش مهمی از وظایف مدیریت منابع انسانی محسوب میشود.تجزیه و تحلیل شغل، فرآیندی است كه از راه آن، ماهیت و ویژگیهای هر یك از مشاغل، در سازمان بررسی میگردد و اطلاعات كافی در باره آنها جمعآوری و گزارش میشود.

با تجزیه و تحلیل شغل معلوم میشود كه هر شغل چه وظایفی را شامل میشود و برای احراز و انجام شایسته آن، چه مهارتها، دانشها و تواناییهایی لازم است.در حال حاضر، روش بهخصوصی كه به طور یكسان برای تجزیه و تحلیل همه مشاغل در هر شرایطی مناسب بوده و از پایایی و روانی لازم نیز برخوردار باشد، وجود ندارد. برخی از صاحبنظران معتقدند كه تركیبی از روشهای گوناگون، مؤثرتر از به كارگیری هر یك از آنها به تنهایی است و هیچیك از روشها به طور جداگانه بر دیگر روشها برتری ندارد.

فهرست مطالب
مقدمه
تجزیه و تحلیل شغل
عوامل مؤثر بر تجزیه و تحلیل شغل
تنظیم شرح شغل و شرایط احراز شغل
شرح شغل
تنظیم شرح شغل و شرایط احراز شغل
كاربرد تجزیه و تحلیل شغل
مشكلات تجزیه و تحلیل شغل
طراحی شغل
۱. روش مدیریت علمی
۲. روش انگیزش
نظریه دو عاملی هرزبرگ (غنی سازی شغل)
نظریه فعالسازی
نظریه ویژهگیهای شغل
۳. روش سیستمی
طراحی شغل از دیدگاه كتاب و سنت
استعداد عاملی موثر در انتخاب شغل
بررسی علائق به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل
فرصت‌های شغلی به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل
عوامل اقتصادی به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل
جایگاه اجتماعی به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل
تقسیم بندی مشاغل در ایران


تعداد صفحات : 17 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود