صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت  »  مقاله در مورد بهسازی درختان

مقاله در مورد بهسازی درختان

مقدمه
برنامه بهسازی درختان شامل همه عملکردهایی است که برای ایجاد درخت های مطلوب تر به لحاظ ژنتیکی طراحی شده اند می باشد.

هدف از بهسازی درخت (۱) به حداکثررسانی قابلیت انطباق پذیری گونه های در مکان های بالقوه درختکاری (و در نتیجه بقاء آنها) ، (۲) افزایش سرعت رشد آن ها، (۳) پایداری و مقاومت آن ها در برابر بیماری ها و (۴) کیفیت استفاده نهایی از درختان بعنوان الوار ، هیزم، علوفه ، تثبیت کننده خاک و غیره می باشد.

هدف از هر نوع برنامه بهسازی درختان باید طبق شرایط کوتاه مدت و بلندمدت برنامه های جنگل کاری ملی و منطقه ای باشد.

باید بر روی گونه های حال حاضر و آینده که به لحاظ زمین شناختی و اقتصادی حائز اهمیت هستند و گونه هایی که انتظار می رود نواحی مهمی را پوشش دهند تأکید نمود. در غیر این صورت احتمال نمی رود که دستاورد قابل توجهی با هزینه مورد نظر بدست آید.

برنامه های بهسازی درختان باید بطور نزدیکی با دیگر بخش های پژوهش جنگل و دیگر خدمات جنگلی مرتبط باشد چرا که نتایج اثرات متقابل بر روی بهسازی درختان با دیگر نتایج تحقیق و ابعاد پرورش جنگل دارد.

همه گونه ها پتانسیل بهسازی و اصلاح را دارند، اما لزوم برنامه بهسازی و میزان منابع اختصاص یافته باید بطور گسترده ای توسط سیاست گذاری ها در زمینه جنگل مشخص گردد برای انطباق با تغییرات در خط مشی جنگل کاری اصلاح گردد.

احتمالات تولید انبوه مواد بهبود یافته باید برای اینکه نتایج بهبود بتوانند در جنگل کاری عملی در مقیاس های بزرگ قابل اعمال باشند مورد توجه قرار گیرند.

ابعاد و جنبه های تعداد اصلی مورد نگهداری برای بهسازی درختان نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

این کنفرانس (متن سخنرانی) ارائه دهنده مقدمه ای در مورد برخی جنبه های بهبود درختان است که همه آن ها به طور مفصل در متن های سخنرانی D-2 تا D-10 شرح داده شده اند. در پیوست ۱ به فهرست مراجعه کنید.


تعداد صفحات : 29 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود