صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » معارف اسلامی  »  مقاله در مورد اخلاق در آیین زرتشت

مقاله در مورد اخلاق در آیین زرتشت

این تحقیق در مورد اخلاق در آیین زرتشت می باشد و به طور جامع و کامل ، به مقوله اخلاق در دین زرتشت می پردازد.

مقدمه
به منظور شناخت مبانى و آموزه هاى هر دین و آیین، مى بایست پیشتر محققانه متن اصلى (کتاب مقدس) آن را مطالعه وبررسى کرد. از این رو براى آشنایى با تعالیم زرتشت در حوزه اخلاق و انسانشناسی نیز مى باید به متن دینى و مقدس این کیش یعى کتاب اوستا مراجعه کرد.

سروده هاى گاهانى بر آزادى و اختیار انسان تأکید خاصى دارد و هر فرد را در گزینش راه نیک و بد مختار مى داند. در یسناچنین مى گوید: «اى مزدا! آن کس که نیک مى اندیشد یا بد، بى گمان «دین» و گفتار و کردار خود را نیز چنان خواهد کرد و خواهش او پیرو گزینش آزادانه وى خواهد بود». «بشنوید با گوشهاى خویش بهترین سخنان را و ببینید با منش روشن و هر یک از شما – چه مرد، چه زن – پیش از آنکه رویدادبزرگ به کام ما پایان گیرد، از میان دو راه یکى رابراى خویشتن برگزینید و این پیام را به دیگران بیاموزید».

بر پایه آموزه گاتها این آزادى و اراده انتخاب از پگاه آفرینش انسان به او این کلمه ارزانى شده است. اى مزدا! آنگاه که تو در آغاز، تن و «دین» ما را بیافریدى و از منش خویش ما را خرد بخشیدى، آنگاه که جان ما را تن پدیدآوردى، آنگاه که ما را نیروى کارورزى و گفتار راهنما ارزانى داشتى، از ما خواستى که هر کس باور خویش را به آزاد کامى بپذیرد.

زرتشتیان بر این باورند که خداوند انسان را آزاد و مختار آفریده که بین اندیشه و کردار و گفتار نیک و بد یکی را برگزیند ولی از روی دادگری بر این باورند که اگر فردی به سوی بدی رود دچار اندوه وافسوس و اگر فردی به سوی نیکی رود به خوبختی و شادی میرسد.

آزادی و اختیار در آرای زرتشت
در دین زرتشت آزادی اراده مطرح است یعنی از نظر زرتشت خداوند انسان را آزاد و مختارآفریده وبرای انسان هیچ نوع جبر و تقدیری وجود ندارد. انسان مختار است میان اندیشه ی نیک و بد یکی را انتخاب کند. اما در عین حال زرتشت توصیه می کند و تأکید دارد که اگر انسان در زندگی سه اصل پندار نیک ،گفتار نیک و کردار نیک را شعار خود قرار داهد سعادتمند و خوشبخت خواهد شد.

آزادی ارزشمندترین دادۀ اهورایی است، که در والاترین جلوه ی خود به صورت آزادی اندیشیدن و آزادی گزینش دین، زیر بنای گاتهاست. اهورامزدا آدمی را در اندیشیدن، رایزنی با خرد و قبول یا رد دین، آزاد گذاشته است. و در عین حال از روی دادگری، هشدار داده است. آنان که به بدی گرایند، طبق قانون اشا، دچار اندوه و افسوس خواهند شد و آنان که دنبال خوبی بروند به خوشبختی و شادی می رسند.

ریشه های این آزادی، در اصول اخلاقی گاتها و در رابطه بین خالق و مخلوق است. خرد رشته ای است که اصول گاتها را به هم پیوند می دهد. آدمی در تصویر اخلاقی (اهورامزدا خلق شده است. معنای آن این است که اهورامزدا و آدمی، در فروزه هایی مشترک اند که یکی از آنها آزادی و اختیار است.

فهرست مطالب
مقدمه
آزادی و اختیار در آرای زرتشت
انسان شناسى در نوشته هاى غیر گاهانى
اخلاق در آئین زرتشت
اخلاق در سروده هاى گاهانى
اصول اخلاقی، اجتماعی زرتشتیان
پیمان های همبودگاهی(اجتماعی)
اخلاق فردی و قانون مینوی
مفاهیم کلی قانون اشا
اخلاق و سیاست زرتشتی
هویت فردی، دینی و اجتماعی در دین زرتشت
اخلاق زرتشتی از دیدگاه ویل دورانت
بهشت و جهنم از دیدگاه زرتشتیان
منابع


تعداد صفحات : 27 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود