صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  مقاله درباره نظریه کلاسیک ها

مقاله درباره نظریه کلاسیک ها

این مقاله با موضوع نظریه کلاسیک ها ، در 3 بخش تدوین گردیده: بخش اول مقدمه ، بخش دوم تعاریف و تاریخچه اقتصاد کلاسیک شرح داده خواهد شد و در بخش سوم مکتب های اقتصاد کلاسیک توضیح داده خواهد شد و در انتها نتیجه گیری انجام می گیرد.

مقدمه؛
عنوان «اقتصاد کلاسیک» برای اندیشه اقتصادی از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۷۰ به کار رفته است که در آن گروهی از اقتصاددانان عمدتاً انگلیسی، کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت را به عنوان مبنای تحلیل تولید، توزیع و مبادله کالاها و خدمات در اقتصاد استفاده نمودند. اقتصاد کلاسیک، تمام اصول نوشته های اقتصاددانان سیاسی این دوره زمانی را شامل می شود که طبق اصول فکری اسمیت در وهله اول و ریکاردو در وهله دوم نوشته اند.

از نظر مارکس (۱۸۶۷ صص ۱۷۴-۵۷)، اقتصاد سیاسی کلاسیک در قرن هفدهم با پتی آغاز می‌شود و با ریکاردو پایان می‌یابد. از نظر کینز (۱۹۳۶، ص ۳۷) اقتصاد کلاسیک با ریکاردو آغاز می‌شود و با پیگو پایان می‌یابد. آدام اسمیت موضوعات اصلی اقتصاد کلاسیک را مطرح کرد که اقتصاددانان در یک قرن بعد از وی درباره آن به بحث می‌پرداختند. ریکاردو در کتاب «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی » ( ۱۸۱۷ )موضوعات دیگری را مطرح کرد که بخش دیگری از اقتصاد کلاسیک را شکل داد. سایر نویسندگان کلاسیک، جان استوارت میل و جان الیوت کرنز بودند.
در این مقاله ابتدا اقتصاد سیاسی کلاسیک به عنوان جریان اصلی ادبیات اقتصادی طی این دوره بیش از یکصد ساله معرفی شده و سپس هر یک از مکاتب منچستر، لیبرال فرانسوی، اصالت فایده کلاسیک، پول (در گردش)، بانکداری و بانکداری آزاد مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

اقتصاد کلاسیک 
زمینه پیدایش: در قرن هفدهم، انگلستان در تجارت عقب تر از هلند و در تولید صنعتی عقب تر از فرانسه بود. اما در اواسط قرن هیجدهم، انگلستان در تجارت و صنعت برتر بود. انقلاب صنعتی، ابتدا در انگلستان توسعه یافت و اقتصاد سیاسی کلاسیک نیز در آنجا مطرح گردید. آدام اسمیت و معاصرانش که طی مراحل اولیه انقلاب صنعتی زندگی می کردند ، از رشد اساسی صنعت، تجارت و اختراعات و تقسیم کار آگاه بودند. این امر باعث تأکید بر جنبه صنعتی حیات اقتصادی در اندیشه کلاسیکها شد. در ۱۷۷۶ انگلستان می توانست بدون نگرانی از رقابت خارجی، از عهده تجارت آزاد برآید. با قویتر شدن کارآفرینان انگلیسی ، آنها دیگر متکی به یارانه های دولت، امتیازات انحصاری و حمایت تعرفه ای نبودند.

بازار کار رقابتی در انگلستان ایجاد شد و لسه فر مرام صاحبان مشاغل شد. اندیشه اقتصادی که در چنین شرایطی در اواسط قرن هیجدهم در انگلستان ظهور کرد، اقتصاد سیاسی کلاسیک نامیده شده است. اندیشه کلاسیکها، عقلانی سازی فعالیتهای اقتصادی بود. رقابت پدیده ای روبه رشد بود و اتکای بدان به عنوان تنظیم کننده بزرگ اقتصاد، دیدگاهی معقول بود.

دولتها معروف به اتلاف و فساد مالی بودند و تحت چنین شرایطی، مداخله کمتر دولت، بهتر بود. نمایندگان اصلی این مکتب فکری در اقتصاد عبارتند از: آدام اسمیت، دیدید ریکاردو، توماس رابرت مالتوس، ژان باتیست سی، ناسا سنیور و جان استوارت میل. هر چند تعدادی از مورخان اندیشه اقتصادی ، کارل مارکس را به دلیل استفاده از برخی نظرات ریکاردو، یک اقتصاددان کلاسیکی به حساب آورده اند ولی طبق تعریف و اصول اقتصاد سیاسی کلاسیک که در این مقاله ارایه شده است ، نمیتوان مارکس را یک اقتصاددان کلاسیک دانست. اقتصاد کلاسیک بر انباشت سرمایه، گسترش بازارها و تقسیم کار تأکید می نماید و شدیداً تمایل به ارائه توصیه های سیاست اقتصادی دارد و وقتی بازار با شکست مواجه می شد، مداخله در اقتصاد را توصیه می کردند.

فهرست مطالب
۱- مقدمه
۲- اقتصاد کلاسیک
اصول اقتصاد کلاسیک
دوره حیات
ارزش
توزیع درآمد
پول ، بهره و بانکداری
تجارت
رشد و توسعه اقتصادی
مالیه‌ عمومی
نقش دولت در اقتصاد
تعیین محصول و اشتغال
قانون سی
نظریه مقداری پول
ارزیابی انتقادی اقتصاد کلاسیک
۳- مکتبهای اقتصاد سیاسی کلاسیک
۱-۳- مکتب منچستر
زمینه های پیدایش
دوره حیات مکتب
۲-۳-مکتب لیبرال فرانسوی
زمینه های پیدایش
دوره حیات
۳-۳-مکتب پول (در گردش)
نمایندگان مکتب پول (در گردش)
دوره حیات مکتب
دیدگاههای مکتب
اصل مکتب پول (در گردش)
ارزیابی انتقادی
۴-۳-مکتب بانکداری
نمایندگان مکتب بانکداری
اصول مکتب بانکداری
ایده‌های غیر پولی گرایان
ارزیابی انتقادی
۵-۳- مکتب بانکداری آزاد
نمایندگان مکتب بانکداری آزاد
اصل مکتب بانکداری آزاد
دیدگاههای مکتب
ارزیابی انتقادی بانکداری آزاد
۶-۳- مکتب اصالت فایده کلاسیک
منابع


تعداد صفحات : 35 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود