صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » معارف اسلامی  »  مقاله درباره خدا شناسی و خدا باوری

مقاله درباره خدا شناسی و خدا باوری

این تحقیق در مورد خداشناسی و خداباوری می باشد و به ویژگی ها و مباحث مورد ارتباط با آن ها پرداخته می شود.

مقدمه
یکی از بزرگترین معماها و دایمی ترین پرسشهای تاریخ بشر درباره خدا می باشد. خدا چیست و او را چگونه تعریف میکنید؟ پرسشی است که نوابغ جستجوگر را با بهترین تفسیرها و عالی ترین تحقیق های روشنگری به ژرف ترین نا امیدی ها راهنمایی کرده است. پاسخ های گوناگون به این پرسش، ایجاد برخوردها و رنج های فراوانی در اطراف و اکناف جهان برای مردم داشته است.

آنچه که ثابت کردنی است و ما امروز به آن رسیده ایم، خدا محدودیت ها و نام امیدی های ما را تعیین و تعریف می کند.

زمانی که انسان در گهواره تمدن بود هر چیز در حول حوش خودش را «خدا» می نامید و هر درخت و سنگ و گل و برگ خدایی داشت که آن را محافظت می کرد.

در پشت هرپدیده مانند باد و باران و آتش یک خدا وجود داشت که دگرگونی های فاجعه آمیز طبیعت، اوامر بوالهوسانه خدا برای ترس و احترام به او بود.

انسان با ناشناخته ها محاصره شده بود، بمجرد انکه کارکردهای ورای هر ناشناخته را آموخت و آن ناشناخته، شناخته شد و معلومات او توسعه یافت، به همان انداه هم نفوذ خدایان رو به نقصان گذارد، و انسان تشخیص داد که تا چته انداه به دانستن بیشتر نیاز دارد.

در این مسیر، بزرگترین تشخیص ها درک نادانی خود انسان بود، هر چه هوش انسان رشد مینمود، بیشتر تشخیص میداد که به پرسش های بیشتری نیاز دارد «چرا آسمان آبی رنگ است و بی انتها، چرا در کهکشانها این همه ستارگان هستند و در نهاینت من که هستم و چرا انجا هستم؟ در حقیقت «خدا» نماینده محدودیت های معلومات انسان شد.»

هنگامی که عقل و هوش ما نقصان می گیرد، خدا حکمرانی می کند، ما مجموع امیدهای غیر ممکن و رویای خود را «خدا» می نامیم.

زمانی که بتوانیم کاری را انجام دهیم، خود انجام میدهیم و زمانی که نتوانیم از خدا میخواهیم که آن را برای ما انجام دهد.

شناخت موجود بودن خدا
مرحله دیگر خداشناسی این است که بدانیم خدا هست و این شناخت سبب میشود که انسان از صف ملحدان و شکاکان جدا شود و در صف خداشناسان و متألهان قرار گیرد و این نوع شناخت نه تنها برای ما امکان دارد بلکه پایه و اساس سطوحِ دیگرِ خداشناسی است.

شناخت اوصاف و افعال الهی
مرحله دیگر خداشناسی آگاهی از اوصاف و افعال خداوند است پس از آنکه انسان اصل وجود خداوند را پذیرفت درصدد شناخت تفصیلی اوصاف و افعال او بر میآید .

فهرست مطالب
مقدمه
شناخت موجود بودن خدا
شناخت اوصاف و افعال الهی
راههای خدایابی و خداشناسی
راههای خداشناسی در قرآن
مهم ترین شرط خداباوری
راه های خداشناسی
ویژگی های امور فطری
فطری بودن خداباوری در قرآن
نظم جهان هستی
قانون علیت
چگونه به یاد خدا باشیم
آموزش خداشناسی و خداباوری به کودکان
نتیجه گیری
منابع


تعداد صفحات : 36 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود