صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » محیط زیست  »  مقاله درباره آلودگی دریای خزر

مقاله درباره آلودگی دریای خزر

این تحقیق در مورد آلودگی دریای خزر بوده و به معرفی علل و عوامل آلودگی این دریا پرداخته خواهد شد. این تحقیق به دانشجویان رشته های محیط زیست ، منابع طبیعی ، جغرافیا و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

مقدمه
عوامل گوناگوني محيط زيست حوزه درياي خزر را هدف گرفته است كه هر يك از آنها ميتواند به نحوي فرسايش ايجاد كند كه در نهايت امكان بهره برداري از منابع دريا از همگان سلب شود و يا چنين كاري را پرهزينه گرداند. برخي از اين عوامل از يكديگر ناشي و منتهي به مراحلي ميشوند كه در نهايت مي تواند با هدف ها و منافع كشورهاي واقع در اين حوزه تداخل كرده و مانع از تحقق آنها گردد. انسان ها بخش كوچكي از تاريخ جهان را بخود اختصاص مي دهند، اما تهديدي عظيم و فوري نسبت به اكوسيستم خزر دارند.

منابع آلوده کننده درياى خزر بيشمار مى باشند که در نوشتار حاضر ،مهم ترين منابع آن يعنى نفت و گاز ،رودخانه ها و کودهاى شيميايى مى باشند که مورد بررسى قرار گرفته اند ونتايج آن در زير ارائه مى گردد.

طبيعت مي تواند ازخود در برابر سطوح خاصي از آلودگي دفاع كند. اما هنگامي كه فعاليت انسان ميزان آلودگي را افزايش مي دهد و در عين حال مانع از فرآيندهاي پاكسازي طبيعي ميگردد فاجعه زيست محيطي آغاز مي شود. در آخرين ماه سال 2003، دادگاهي در قزاقستان، بزرگترين سرمايه گذار در صنايع نفت در آسياي مركزي و قفقاز يعني تنگيزشورون اويل را به پرداخت 71 ميليون دلار غرامت بخاطر تخريب محيط زيست در اثر انباشت ميليون ها تن سولفور در كناره خزر محكوم كرد. در مورد منابع آلودگي دريايي 6 مورد مي توان برشمرد:

1.آلودگي ناشي ازمنابع مستقر در خشكي،
2. آلودگي ناشي از حفاري در دريا،
3.آلودگي ناشي از تخليه مواد زايد و سمي، تخليه زوائد اتمي كه خطرناكترين اقدام بشمار مي آيد
4. آلودگي ناشي از كشتي ها،
5.آلودگي ناشي از اتمسفر،
6. حفاري و اكتشاف در بستر عميق درياها

فهرست مطالب
مقدمه
1- نوسانات سطح آب دريا
2-مشكلات بوم شناختي
3- مسائل زيست شناختي
4-فعاليت هاي نفتي و صنعتي
آلاينده هاى عملياتى نفت و گاز
آلودگى از طريق رودخانه هاى ايران
چاره جويى
منابع


تعداد صفحات : 13 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود