صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران

مقاله حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران

این مقاله با موضوع حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران بوده و شامل کلیه اطلاعات استاندارد یک مقاله می باشد. این تحقیق به دانشجویان رشته حقوق و دیگر رشته های مرتبط جهت درس کار تحقیقی پیشنهاد می گردد.

چکیده
تا مدت‌ها بزه‌دیده قطعه ی گمشده ی پازل جرم بود و مطالعات جرم‌شناسان معطوف به بزهکار بود و وی را عامل اصلی وقوع جرم می‌دانستند و او را لایق شدیدترین مجازات‌ها می‌دانستند. با رشد مطالعات علمی در جهت شناسایی علل جرم به این نتیجه رسیدند که بزه‌دیده این مهره فراموش شده، هم باید در نظر گرفته شود.

می توان گفت در بررسی نقش بزه‌دیده درتکوین جرم نباید تمام توجه خود را به مجرم و علل مجرم شدن وی صرف کنیم بلکه بایستی به بزه‌دیده و علل بزه‌دیدگی او هم توجه کافی داشته باشیم. در فرآیند جنایی (حرکت از اندیشه به سوی ارتکاب جرم) بزه دیده به عنوان عامل پیش جنایی می تواند نقش مهمی را ایفا کند. مطالعه قربانی جرم و روابط او با مجرم وتاثیرعملکرد و کنش و واکنش او در تحقق جرم از اولویت‌هایی است که افق های تازه ایی را در جرم شناسی گشوده است.

ازاینرو، بزه دیدگی نیز می‌ تواند معلول عوامل مختلفی باشد. نظیر ویژگی های فیزیکی، موقعیت سازمانی، بیماری، عدم تعادل روحی، نفوذ پذیری، سابقه و … در این پژوهش جایگاه تقصیر بزه‌دیده و حمایت از آن در مطالعات جرم شناختی در حقوق کیفری ایران مورد مطالعه قرار گرفته است.

مقدمه
بررسی حقوق کیفری حکایت از آن دارد که پژوهش‌های جرم شناسان و مسایل حقوق جزا بیش تر بر عناصری چون جرم، مجرم و مجازات متمرکز بوده است و در نتیجه قربانی جرم که در دوره انتقام خصوصی، نقش محوری را در فرایند تعقیب و مجازات مجرم بر عهده داشت و دفاعیات اصلی را در محاکمات ایفا می نمودند، باگسترش دوره دادستان عمومی از نظر دور مانده و اهمیت خود را در مراحل مختلف عدالت کیفری از دست داده و حمایت از حکمرانان و دولت‌ها جایگزین آن گردیده است.

امروزه با ظهور پدیده بزه دیده شناسی شاهد روی کرد متفاوتی نسبت به قربانیان جرم ازگذشته می‌باشیم. در این سیاست جدید، چشم انداز نوینی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگان و نقش آنان در تحقق پدیده مجرمانه» ظهور کرده است که در این روی کرد بزه دیده نه مانند دوره انتقام خصوصی نقش محوری دارد و نه مانند دوره دادگستری عمومی از گستره سیاست جنایی خارج شده است در این وضعیت بزه دیدگان به عنوان عناصر جرایم در قبال دیگر ارکان آن – جرم و مجرم- دارای موقعیت حقوقی است.

بزه‌دیده به عنوان یکی از عناصر اصلی فعل مجرمانه می‌باشد که در طول تاریخ جایگاه متفاوتی داشته است. و تا ظهور جرم‌شناسی مثلث سنتی جنایت عبارت بود از جرم، مجرم و مجازات اما با ظهور علم جرم‌شناسی این مثلث تغییر شکل هندسی داد و ضلع چهارمی بدان اضافه گردید که عبارت بود از بزه‌دیده. این رهیافت جدید منجر به گشودن دریچه‌های جدیدی در جرم‌شناسی و تولد رشته‌ای بنام بزه‌دیده‌شناسی گردید

بزه‌ دیده‌ شناسی یا شناخت علمی مجنی‌علیه جرم، شاخه­ی جدیدی از جرم‌شناسی است که به بررسی قربانی مستقیم جرم می‌پردازد و هر چیزی که مربوط به مجنی‌علیه می‌شود یعنی شخصیت، ویژگی‌های زیست شناختی و اخلاقی و مهمترین آن‌ها یعنی سهم وی در فرآیند تکوین جرم (بزه) را مورد بررسی قرار می‌دهد. بزه‌دیده‌شناسی به مطالعه ی ویژگی‌ها و نقش بزه‌دیده در تکوین جرم و نیز رابطه ی قربانی جرم با مجرم می‌پردازد.

اما در این پژوهش، حمایت از بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مورد بحث قرارمی گیرد و به این سوال اساسی پاسخ داده می‌شود. ازاین رو، ابتدا از مفهوم بزه دیده و مبانی حمایت از بزه دیده گان بحث می‌کنیم سپس آن را در قانون آیین دادرسی کیفری ایران بررسی خواهیم کرد.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
۱-۱- مفهوم بزه دیده
۱-۲- مبانی حمایت از بزه دیدگان
۱-۳- گستره حمایت از بزه‌دیدگان
۱-۳-۱- الزام مجرم به برگرداندن اوضاع به پیش از ارتکاب جرم
۱-۳-۲- اجباری نمودن مساعدت با بزه دیدگان
۱-۳-۳- مجازات های تکمیلی در کنار مجازات های اصلی
۱-۳-۴- تشدید مجازات ها
۱-۴- پذیرش جایگاه بزه دیدگان و حمایت از حق قانونی آنان
۲-۱- رفتار اغواگر بزه‌دیده
۲-۲- مصادیق تقصیر بزه دیده در حقوق کیفری ایران
۲-۲-۱- معنای لغوی دفاع مشروع
۲-۲-۱-۱- شرایط دفاع مشروع
۲-۲-۲- تحریک
۲-۲-۲-۱- فلسفه وضع عذر تحریک
۲-۲-۲-۲- انواع تحریک
۲-۲-۲-۳- دامنه ی تأثیر تحریک
۲-۲-۲-۴- نقش شخص ثالث درتحریک مباشر
۲-۲-۲-۵- نقش بزه‌دیده در تحریک مباشر
۲-۲-۲-۶- تحریک در حقوق ایران
نتیجه گیری
منابع


تعداد صفحات : 32 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود