صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات  »  مقاله تأثیر فرکانس بر برق گرفتگی

مقاله تأثیر فرکانس بر برق گرفتگی

این تحقیق در مورد تأثیر فرکانس بر برق گرفتگی می باشد و پس از تعریف برق گرفتگی و انواع آن ، به تأثیر فرکانس بر برق گرفتگی اعضای مختلف بدن می پردازد.

مقدمه
با گسترش شبکه برق و بهره گیری از این انرژی ، خطراتی نیز در کمین نشسته است که باید کاملا مراقب بود. این صنعت خودرو است که با بکارگیری درست آن ، ما را به هدف می‌رساند، لیکن کوچکترین بی توجهی در کاربرد آن می‌تواند فاجعه آفرین باشد. طبق آمار موجود ، حوادث برق گرفتگی در شبکه توزیع و مصرف کنندگان برق به مراتب بیش از حوادث روی شبکه فشار قوی است و علت بیشتر بی دقتی ، سهل انگاری و در مواردی عدم آگاهی افراد بوده است.

برق گرفتگی یکی از حوادث تقریباً شایعی است که روز بروز همگام با صنعتی شدن زندگی انسان امروزی رو به تزاید بوده و صرف نظر از جنبه های خاص درمانی و تبعات اجتماعی و روانی آن ، از نظر قانونی و قضایی نیز دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد ، جنبه مهم قضیه از آنجا روشن می شود که ما هر روز شاهد حوادث شغلی ناگوار از این دست ، در قشر کارگری جامعه خود هستیم که ضمن مختل کردن روابط کارگر با کارفرما در موارد مرگ و میر با ایجاد نقص عضوی ، بعضاً در تشخیص و اثبات رابطه علیت و سببیت از نظر پزشکی قانونی نیز پیچیدگی خاص ایجاد می نماید ، لذا پرداختن به جوانب مختلف آن از جمله مسائل اپیدمیولوژیک و علت ایجاد آن ، مفید خواهد بود.

سالانه در آمریکا بیش از هزار مورد مرگ ناشی از صدمات الکتریکی اتفاق می افتد و حدود ۵% و یا بیشتر موارد بستری در مراکز سوختگی را شامل می شود. در بچه ها لوازم خانگی و پریزهای بدون حفاظ ، بیشترین صدمات الکتریکی را ایجاد می کنند و در بالغین بخصوص کارگرانی که با لوازم الکتریکی و برق سروکار دارند ، حوادث شغلی شایعی محسوب می گردد.

بطور کلی صدمه و مرگ در اثر جریان الکتریسیته نادر نبوده و در شرایط خانگی و صنعتی بکرات اتفاق می افتد که موجبات صدمه به پوست ، آسیب به ارگان ها و مرگ را فراهم می آورد که این صدمات به اصطلاح برق گرفتگی یا Electrocution نامیده می شوند.

الکتریسیته صدمه را به چهار مکانیسم یعنی تماس مستقیم ، هدایت ، قوس الکتریکی حاصله و آتش سوزی ثانویه ایجاد می نماید و چهار عامل دخیل در برقگرفتگی از جمله نوع و شدت جریان ، که ولتاژ بیش از ۴۰ ولت که خطرناک تلقی می گردد و سطح تماس ، بدن با زمین و نوع جریان برق ( متناوب و مستقیم بودن ) و مدت زمان تماس از عوامل تعیین کننده شدت آسیب می باشند و در حالت کلی حداقل شدت جریان و بدون عارضه قابل توجه ۳۰ میلی آمپر بوده و ولتاژ های کمتر از ۱۰۰۰ ولت ، به عنوان صدمات با ولتاژ پایین و بالاتر از آن بعنوان برق گرفتگی با تانسیون بالا که معمولاً صدمات فیزیکی ثانویه آن کشنده می باشند ، در نظر گرفته می شوند. به بیان ساده تر میتوان برق گرفتگی را به صورت زیر تعریف کرد:

قرار گرفتن دو نقطه از بدن در مسیر جریان برق ، موجب عبور جریان از بدن می شود و با توجه به شدت و مدت عبور جریان ، برق گرفتگی بوجود می آید و ممکن است عواقب مختلفی نظیر مرگ ، ناشی از ایست قلبی – سوختگی داخلی و سوختگی خارجی بدنبال داشته باشد. بعد از برق گرفتگی ممکن است کلیه ها از کار بیفتد یا دست ها بدلیل سوختگی داخلی قطع شوند و یا بعلت پرتاب شدن ( بعلت لرزش ناشی برق گرفتگی ) استخوانها دچار شکستگی گردند.

فهرست مطالب
مقدمه
برق گرفتگی
چگونه برق گرفتگی اتفاق می افتد
برق گرفتگی به دو دسته تقسیم می شود
عوامل موثر در میزان خطر برق
فرکانس
نوع جریان و فرکانس آن
اثر جریان مستقیم
اثر جریان متناوب
اثر تغییرات فرکانس
قرار گرفتن نقاط حساس بدن در مسیر جریان
مقاومت الکتریکی بدن
صدمات برق گرفتگی به انسان
سوختگی
تاثیر روی قلب
تأثیر روی سلسله اعصاب و تنفس
عوارض برق گرفتگی
راههای ایمنی
چند توصیه
نتیجه گیری
منابع


تعداد صفحات : 23 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود