صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقاله تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

این تحقیق در مورد تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده و به طور جامع و کامل ، عوامل فیزیکی موثر بر تحصیل دانش آموزان را مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق به دانشجویان رشته های علوم تربیتی ، آموزش ابتدایی ، علوم اجتماعی و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

مقدمه
آموزش و پرورش، زیر بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است. بررسی عوامل مؤثربر پیشرفت وترقی جوامع پیشرفته نشان می‌دهد كه همهٔ این كشورها، آموزش و پرورش توانمند و كارآمدی داشته اند. همچنین در هر نظام آموزشی، عوامل بسیاری با یكدیگر عمل می‌كنند تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی برای دانش‌آموزان حاصل گردد. هرقسمت از این نظام باید به گونه‌ای آماده شود كه دسترسی به بازده مطلوب و اهداف مورد نظر میسر شود، زیرا اگرجزئی از نظام ازكار باز ایستد، كارآیی اجزای دیگرنظام كاهش یافته و صدمه خواهد دید.

با در نظر گرفتن و تجزیه و تحلیل درون‌ دادهایی از قبیل متغیرهای فیزیكی، می‌توان با آگاهی بیشتری اقدام به برنامه‌ریزی نمود. البته علاوه بر عوامل فیزیكی، متغیرهای زیاد دیگری نیز وجود دارند كه فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند كه با انجام پژوهش می‌‌توان میزان تأثیر آنها را تشخیص داد. وقتی كه نظامهای آموزشی اطلاعات لازم را در چنین زمینه‌‌های اساسی در اختیار نداشته باشند، نمی توان عملكرد صحیح را در عرصه‌های مختلف آموزشی و پرورشی انتظار داشت.

از این رو، این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به دو سؤال زیراست:
آیا بین میزان امكانات آموزشی كلاس درس، با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه‌ وجود دارد؟
آیا بین جاذب بودن كلاس درس، با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد؟

عوامل فیزیكی مربوط به امكانات آموزشی و جاذب بودن كلاس دوازده شاخص است كه درشش قسمت به شرح ذیل دسته‌بندی و تبیین شده است. پنج مورد اول مربوط به جاذب بودن كلاس و مورد ششم مربوط به امكانات آموزشی كلاس است:

▪ نور و عوامل مربوط به آن مانند میزان و شدت نور، نوع نور(طبیعی یا مصنوعی)؛
▪ ابعاد ظاهری كلاس شامل دیوار، درب و كف كلاس، سرانه مساحت و سرانه فضا؛
▪ حرارت و تهویه كلاس؛
▪ صدا و عوامل مربوط به آن؛
▪ سازماندهی و آرایش كلاس؛
▪ تجهیزات آموزشی شامل تخته سیاه و رسانه‌های آموزشی.

استاندار‌هایی كه در این تحقیق استفاده شده، شامل ملاكهایی است كه توسط وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، سازمان نوسازی و تجهیزات مدارس، كتابها و نشریه‌های علمی در مورد ویژگیهای مناسب و لازم برای یك كلاس تعیین شده است، كه به طور اختصار به شرح آنها می‌پردازیم:

۱) نور و متغیرهای مربوط به آن:
به طور كلی در فرآیند یادگیری، ۸۳ درصد یادگیری به وسیله حس بینایی صورت می‌گیرد(ذوفن و لطفی پور، ۱۳۷۷). بنابراین، اگرعمل دیدن با اشكال رو به رو شود، افت در یادگیری ایجاد می‌گردد. هدف تأمین روشنایی درمدرسه، عبارت از به وجود آوردن محیطی است كه درآن، عمل دیدن به بهترین وجه و با حداقل زحمت و كوشش انجام گیرد تا نیروی دانش‌آموزان، صرف جذب اطلاعات و فرآیند یادگیری شود، نه اینكه این نیرو برای مبارزه با اشكالات دیدن- كه درمحیط كم نور وجود دارد- صرف شود. البته باید یادآوری كنیم كه هنگام انجام هر فعالیتی، میزان نور مورد نیاز متفاوت است.

روشنایی كلاس ازطریق نور طبیعی (پنجره‌ها، دریچه‌هاو …) یا نور مصنوعی (لامپها و انواع چراغها) تأمین می‌گردد كه درهر صورت باید به میزان نور، جهت و كیفیت آن توجه گردد

فهرست مطالب
مقدمه
۱) نور و متغیرهای مربوط به آن
۲) ابعاد ظاهری كلاس
۳) حرارت و تهویه كلاس
۴) صدا و متغیرهای مربوط به آن
۵) سازماندهی و آرایش كلاس
روشهای تدریس سنتی و متداول
روش های جدید آموزشی
روش های آموزش انفرادی
1. رعایت تفاوت های فردی
2. رشد استقلال در عمل یادگیری
3. عادت به مطالعه
4. ایجاد مهارت در مطالعه
5. مطالعه خود هدایت شده ومستقل
طرح کلر و سطوح مختلف آن
1. پیشرفت بر اساس توان فردی
2. یادگیری تا حد تسلط
3. تدریس خصوصی
4. راهنمایی
5. تکنیکها و روشهای مکمل ، همرا با آموزش سنتی
روشهاي مختلف آموزش انفرادي
يادگيري تا حد تسلط
تدريس خصوصي
آموزش برنامه اي (PI)
آموزش به وسيله رايانه (CAI)
سازماندهي مجدد مدارس براي آموزش انفرادي
آموزش انفرادي تجويز شده (IPI)
آموزش انفرادي هدايت شده (IGE)
ارزشيابي IPI و CAI و IGE و ساير روشها
روش واحدها
ويژگيهاي روش واحد ها
مراحل اجراي روش واحد ها
روش واحد موضوع
ويژگيهاي روش واحد موضوع
محاسن و محدوديتهاي روش واحد موضوع
روش واحد تجربي
ويژگيهاي روش واحد تجربي
نمونه اي از يك واحد تجربي : اهيمت آب در زندگي
روش واحد طرح
ويژگيهاي روش واحد طرح
محاسن و محدوديتهاي روش واحد طرح
معلم خلاق
ارتباط عاطفی
خصوصيات معلم پرورش دهنده خلاقيت
معلمان خلاق چگونه عمل می کنند؟
استفاده از روش تدريس ياد گيرنده مدار
استفاده از روش بحث و گفتگو
امکان تجربه و خطا کردن
توجه به کيفيت تفکر و نه سرعت انتقال
تکيه بر کيفيت در مقابل کميت يادگيری
پروژه های فردی هدفدار و سرگرم کننده
اختراع
روشهای گروهی
استفاده از حواس
راهکارهايی برای ايجاد شور و شوق در کلاس
کلاس به منزله يک سيستم
والف والد وامرسون (Ralph Waldo Emerson )
از شبيه سازی استفاده کنيم
از تفکر انتقادی و حل مسأله استفاده کنيم
برنامه غنی هنری داشته باشيم
از حرکات بدنی و ورزشی استفاده کنيم
دستورالعمل هايي براي پدران، مادران و مربيان
چگونه در دانش آموزان انگيزه تحصيلي ايجاد كنيم؟
افزايش انگيزه هاي آموزشي- تحصيلي
چگونگي افزايش انگيزه براي يادگيري
وسایل کمک آموزشی
وسایل آموزشی مدارس
طراحی وسایل کمک آموزشی
تولید ابزار آموزشی
نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس ریاضی
مفهوم وسايل كمك آموزشي
اهميت وسايل كمك آموزشي
فوايد استفاده ازوسايل كمك آموزشي
افت در دروس ديگر و تأثير آن بر رياضيات
فراموشي و عدم توجه كافي در هنگام نوشتن و حل تمرينها
علل فراموشي
تشكيل صورتهاي ذهني
نقش مجلات و کتابهای کمک آموزشی در تدریس
ويژگي هاي كتاب هاي كمك آموزشي
براي تقويت برنامه آموزشي نوشته مي شوند
تكميل كننده كتاب درسي هستند
مفاهيم را به صورت غير متمركز عرضه مي كنند
كتاب هاي كمك آموزشي در ايران
چشم انداز
رنگهاي سرد و نامناسب در فضاهاي آموزشي
بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها
منابع


تعداد صفحات : 105 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود