صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله آمادگی و استعداد تحصیلی کودکان در مدارس عادی و استثنایی

مقاله آمادگی و استعداد تحصیلی کودکان در مدارس عادی و استثنایی

این پروژه در مورد آمادگی و استعداد تحصیلی کودکان در مدارس عادی و استثنایی می باشد که در 2 فصل و به صورت تحقیقی و پژوهشی تهیه و تنظیم شده و به صورت کامل می باشد. این پروژه به دانشجویان رشته های علوم اجتماعی ، آموزش ابتدایی ، علوم تربیتی و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.

چکیده
هدف از این پژوهش هنجاریابی تست آمادگی تحصیلی کودکان ۷-۶ ساله بدو ورود به دبستان در مدارس عادی و استثنایی می باشد.
جامعه مورد مطالعه شامل تعداد ۸۵۰=N نفر از دانش آموزان بدو ورود به دبستان می باشد.به منظور هنجاریابی تست آمادگی تحصیلی از پرسشنامه یا تست آمادگی تحصیلی که توسط سازمان آموزش و پرورش کشور معاونت پیشگیری و تحقیق تهیه شده و از روایی و پایایی لازم برخوردار می باشد ، استفاده شده است.

نتایج پژوهش نشان داد: بین خرده آزمونهای تست آمادگی تحصیلی با نمره کل آزمون همبستگی بالایی وجود دارد. بین نمره خرده تست ها با همدیگر رابطه بالایی وجود دارد. بین نمرات آمادگی تحصیلی دانش آموزان روستا و شهر تفاوت معناداری وجود دارد. بین نمرات آمادگی تحصیلی دانش آموزان دارای سابقه مهد کودک وآمادگی و دانش آموزان فاقد سابقه مهد کودک و آمادگی تفاوت معنا داری وجود دارد. بین نمرات آمادگی تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنا داری وجود ندارد.

کلید واژه ها: هنجار ، آمادگی تحصیلی

مقدمه
تلاش برای تربیت ، پرورش و پیشرفت کودکان به عنوان نسل فردا از زمانی تحقّق می یابد که استعدادها و نیازهای آنان را بشناسیم و با به کارگیری روشهای نوین تعلیم و تربیت ، یافته های جدید روانشناسی و ابزارهای نوین آموزشی با درایت و شناختی نسبی در این راه گام برداریم . یکی از مسائل مهمی که در تعلیم و تربیت و رسیدن به اهداف آموزشی باید در نظر گرفت وجود تفاوتهای فردی کودکان ، شناخت توانائیها و استعدادهای آنان و تنظیم برنامه های آموزشی متناسب با این استعدادها است.

قرآن کریم در سوره قیامت می فرماید: «ایحسب الانسان الن نجمع عظامه بلی قادرین علی ان نسوی بنانه»
«آیا انسان می پندارد ما نمی توانیم استخوانهای پوسیده او را جمع نمائیم. بلکه قادریم که سر انگشتان او را نیز مشخص نمائیم». واین اشاره است که حتّی سر انگشتان همه انسانها با هم متفاوت است.

بر اساس اطلّاعات روانشناسی رشد ، کودک ۶ ساله ای که آماده ورود به دبستان می گردد از لحاظ ابعاد مختلف دارای ویژگیهایی است که شناخت آنها لازمه موفقیّت وی در مدرسه می باشند. یکی از راههای تشخیص تفاوتهای فردی استفاده از آزمونها است که توانائیهای شناختی کودک را نشان داده و برای آزماینده شاخصی مقایسه ای از نقاط ضعف و قوت کودکان فراهم آورد.

آزمون آمادگی تحصیلی یک آزمون غربالگری است که به صورت انفرادی اجرا شده و برای شناسائی کودکان بدو ورود به دبستان به کار می رود. آزمون آمادگی تحصیلی همچنین به عنوان یک آزمون مختصر اما مؤثر بر اساس مقیاس ارزیابی کودکان پیش دبستانی میلر (MAP) که برای ارزیابی توانائیهای غیر کلامی ،شناختی ،کلامی ،عصب شناسی و هماهنگی حسی مورد استفاده قرار می گیرد، طراحی شده است.

مدارک و شواهد نشان می دهند که آزمونهای غربالگری هنجار شده می توانند برای تشکیل فرضیّات ابتدایی درباره ی مشکلات کودکان بدو ورود به دبستان مورد استفاده قرار گیرند(گاتسمن و سریلو ، ۱۹۹۱) . آزمونهای غربالگری هنجارشده به عنوان بخشی از فرایند تصمیم گیری و جایگزینی های آموزشی می تواند مفید باشند(میزلس و پروونس ، ۱۹۸۹) . این آزمون تقریباً در ۱۵ دقیقه اجرا می شود و می تواند اولین مرحله در فرایند ارزیابی کودکان با نیازهای خاص باشد.

تاریخچه آموزش پیش دبستانی 
تاریخچه آموزش پیش دبستانی در ایران به ۸۰ سال پیش باز می گردد.
در سال ۱۲۹۸ مسیونر های مذهبی و اقلیت های دینی به احداث کودکستان ها و مراکز آموزش پیش دبستانی درتهران مبادرت نمودند .در همان اثنا زنده یاد جبار باغچهبان در سال ۱۳۰۳ به احداث باغچه اطفال در شهرستان تبریز مبادرت نموده و چند سال بعد در سال ۱۳۰۷ کودکستان دیگری در شهرستان شیراز دایر نمود. گفتنی است که در آن اثنا تنها از کودکان خانواده های مرفه و کارمندان عالی رتبه ادارات در این مراکز ثبت نام به عمل می آمد . استقبال این خانواده ها از عملکرد مراکز آموزش پیش دبستانی)کودکستان ها( سبب گردیدکه طی مدت زمان کوتاهی در تهران وچندین شهر بزرگ دیگر کشور، کودکستان هایی توسط بخش خصوصی دایر گردد.

از جمله مهمترین برنامه های این مراکز می توان به بازی های مرسوم ، آموزش مقدماتی خواندن و نوشتن ، نقاشی و بازی با عروسک و اشکال هندسی اشاره نمود.در سال ۱۳۰۳ شورای عالی فرهنگ ،به تصویب انحصاری آیین نامه احداث مراکز آموزش پیش دبستانی در شهرستان تهران و درسال ۱۳۰۴به تصویب این آیین نامه برای سایر شهرهای کشور مبادرت نمود.نخستین امتیاز تاسیس کودکستان توسط وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در سال ۱۳۱۰ صادر گردید.

از این روی سال۱۳۱۰ آغاز فصل جدیدی در تاریخ آموزش پیش دبستانی ایران محسوب می گردد.نخستین آیین نامه ویژه کودکستانها و مراکز آموزش پیش دبستانی درسال ۱۳۱۲ به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. در ماده اول این آیین نامه ، سن کودکان جهت پذیرش در کودکستانها ۴ تا ۷ سال قید شده بود. این در حالیست که درسال ۱۳۳۵ ، آیین نامه جدیدی جهت اداره کودکستانها به تصویب رسید که طی آن سن کودکان ، ۳ تا ۶ سال تعیین شده بود.

در سال۱۳۳۴ ، اداره مستقلی جهت رسیدگی و نظارت بر امور کودکستان ها تحت نظارت وزارت فرهنگ تاسیس گردید. در سال۱۳۴۰ ، اداره امور کودکستانهای کشور منحل شده و وظایف مربوطه به اداره کل تعلیمات ابتدائی محول گردید. در آن اثنا دولت به تلاش هایی درجهت احداث کودکستان های دولتی مبادرت نموده و با احداث کودکستانها در شهرهای سراسرکشور،کودکان خانواده های طبقه متوسط را تحت پوشش خود قرار داد.

تا سال ۱۳۲۲ در سراسر کشور تنها تعداد ۷ کودکستان وجود داشت و این در حالیست که طی سال۱۳۳۱ به ۷۴ و طی سال ۵۱ ۱۳ به ۴۳۱ مرکز بالغ گردید. در همان اثنا تلاش هایی درجهت تربیت مربیان مراکز پیش دبستانی نیز آغاز گردید. درسال ۱۳۳۶ ، آموزشگاه های کودکیاری آغاز به فعالیت نمودند . اولین اساسنامه و برنامه درسی این آموزشگاهها طی سال ۱۳۴۵ به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. چندسال بعد تدریس رشته کودکیاری یا آموزش و پرورش پیش ازدبستان در برخی دانشکده های علوم تربیتی من جمله مدرسه عالی شمیرانات و دانشگاه ابوریحان آغاز گردید.

فهرست مطالب
فصل اول
چکیده
مقدمه
تاریخچه آموزش پیش دبستانی
اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش پیش از دبستان
اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان
اهداف آموزشی
بیان مسئله
فصل دوم
مادران شاغل
زمان بازگشت به کار، پس از تولد فرزند
نگهداری از کودک
حتما زمانی را به کودک خود اختصاص دهید
کودک و مهد
کار مناسب تر
به اندازه کافی استراحت کنند
برای انجام کارهایتان برنامه ریزی کنید
احساس گناه نکنید
فرزندان مادران شاغل سالم ترند یا خانه دار؟
مطالعه
مطالعات قبلی خلاف این را می گفتند
مراقبت بیشتر، سلامت بیشتر
فرزندان مادران شاغل، تغذیه ناسالم و تحرک بدنی کمی دارند
کار کردن مادر شاغل در خانه
زندگی آرام‌تر برای مادران شاغل
برنامه‌ریزی کنید
بیش از حد برای فرزندتان برنامه نچینید
کمال‌گرایی را کنار بگذارید
دست‌اندازهای صبحگاهی را هموار کنید
نه گفتن را یاد بگیرید
به اندازه کافی بخوابید
هشدار به مادران شاغل
چسبیدن بیش از حد به والدین
نافرمانی و حرف نشنوی
مادران شاغل کودکان چاق تری دارند
بررسی اشتغال زتان و نظریه دانشمندان مختلف در خصوص آن
علل رشد اشتغال زنان
سه نوع تفکر و برداشت رایج در ارتباط با اشتغال زنان
منابع و مآخذ


تعداد صفحات : 55 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود